eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › czynności zwolnione z opodatkowania
 • Proporcja i prewspółczynnik w deklaracji VAT 2019

  Proporcja i prewspółczynnik w deklaracji VAT 2019

  13:50 21.02.2019

  ... z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT >„…do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  Warunki zabudowy i podział działki = zapłata VAT od sprzedaży?

  13:04 11.02.2019

  ... oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest również, czy w świetle zaprezentowanego we ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  VAT od sprzedaży gruntu: ważne postępowanie zbywcy

  13:28 14.12.2018

  ... czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Warunkiem opodatkowania danej czynności ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  Kiedy sprzedaż gruntu budowlanego opodatkowana VAT?

  12:54 30.11.2018

  ... się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie lub części ... ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. W myśl art. 43 ust. ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

  Prewspółczynnik VAT: Fiskus interpretuje przepisy na swoją korzyść

  10:05 13.08.2018

  "Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej" (art. 16 ust. 2 Konstytucji RP). Jego jednostki organizacyjne, świadcząc odpłatne usługi, stają się podatnikami VAT. Część usług wykonują jednak nieodpłatnie, w ramach realizacji zadań publicznoprawnych. Rozdzieleniu dla potrzeb podatku VAT działalności w ramach tych dwóch sfer ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Proporcja VAT a pełne odliczenie podatku od zakupu nieruchomości

  Proporcja VAT a pełne odliczenie podatku od zakupu nieruchomości

  13:19 13.12.2017

  ... obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Zatem, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Zakup i sprzedaż gruntu budowlanego w podatku VAT

  Zakup i sprzedaż gruntu budowlanego w podatku VAT

  13:19 03.10.2017

  ... 23%. Jednakże w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku VAT. Jak stanowi art ... sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca wykorzystywał ten grunt wyłącznie do czynności zwolnionych. W konsekwencji dostawa gruntu niezabudowanego, (udział we ... WIĘCEJ

  Tematy: stawki VAT, sprzedaż gruntu, sprzedaż nieruchomości, podatek VAT
 • Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  Od zadań własnych gmina podatku VAT nie odliczy

  13:52 05.04.2017

  ... kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów ... WIĘCEJ

  Tematy: wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania, czynności opodatkowane VAT
 • Jak rozliczyć faktury przy proporcji VAT?

  Jak rozliczyć faktury przy proporcji VAT?

  12:56 25.10.2016

  ... nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. A co jeśli przedsiębiorca przykładowo sprzedaje opodatkowane VAT-em usługi związane z prowadzeniem warsztatu samochodowego, a z drugiej jednocześnie świadczy zwolnione z VAT-u usługi ubezpieczeniowe? W takim przypadku, mamy obowiązek przypisać nabywane ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Gmina nie zapłaci VAT od opłat za dworzec autobusowy

  Gmina nie zapłaci VAT od opłat za dworzec autobusowy

  08:12 01.10.2016

  ... usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania VAT – jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje ... oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności prawne, objęte zapytaniem Wnioskodawcy, należą do imperium uprawnionego organu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatnik VAT, opodatkowanie VAT, podatek VAT, wyłączenie z VAT

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: