eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plTematy › błąd w fakturze
 • Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

  Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

  13:48 12.09.2018

  ... ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać: 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4. przyczynę korekty; 5. jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: faktury w walutach obcych, faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze
 • Czy można anulować wysłaną fakturę VAT?

  Czy można anulować wysłaną fakturę VAT?

  13:37 07.09.2018

  Gdy kontrahent w momencie otrzymania towaru razem z fakturą poinformuje, że tego nigdy nie zamawiał i zwróci towar oraz oryginał dostarczonej faktury VAT, wystawca dokumentu może go anulować, ponieważ taka faktura nie dokumentuje żadnego zdarzenia opodatkowanego podatkiem VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji ... WIĘCEJ

  Tematy: nota korygująca, faktura VAT, faktura, faktura korygująca
 • Korekta faktury szacunkowej rozliczana na bieżąco

  Korekta faktury szacunkowej rozliczana na bieżąco

  13:32 08.05.2018

  ... błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie na fakturze ... za „inną oczywistą omyłkę” należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Błędnie wystawiona faktura VAT

  Błędnie wystawiona faktura VAT

  19:05 19.04.2018 PORADA

  Wystawiłem fakturę z błędnym adresem i NIP-em firmy, odbiorca zaksięgował błędną fakturę VAT. Co w takiej sytuacji? WIĘCEJ

  Tematy: błąd w fakturze, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, księgowanie faktur
 • Korygowanie przychodów po wyroku sądu

  Korygowanie przychodów po wyroku sądu

  13:13 08.03.2018

  ... usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Powyższe przepisy jednoznacznie określają moment powstania przychodu należnego powstałego w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

  13:57 23.08.2017

  W 2016 r. ustawodawca wprowadził do przepisów podatkowych regulacje określające sposób postępowania przy korygowaniu przychodów i kosztów podatkowych. Jeżeli korekty takie są niezawinione, należy je ujmować w księgach na bieżąco. Jeżeli natomiast prostują wcześniejsze błędy - korekty powinny być wsteczne. Pytanie jednak jak daleko wstecz można te ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

  12:46 18.08.2017

  ... błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy koszt został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie na fakturze ... za „inną oczywistą omyłkę” należy uznać inny oczywisty błąd, który nie jest jednocześnie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  Kurs waluty przy fakturach korygujących przychody

  13:39 18.07.2017

  Ustawy o podatku dochodowym obecnie wskazują, jak powinni zachować się podatnicy korygujący czy to uzyskane przychody, czy poniesione koszty. Moment korekty uzależniony jest od jej powodu. I tak korekty niezawinione przychodów zmniejszają je w momencie wystawienia dokumentu korygującego. Korekty zawinione należy cofać w czasie. A jakie stosować ... WIĘCEJ

  Tematy: przychody wyrażone w walutach obcych, faktury w walutach obcych, podatek CIT, podatek PIT
 • Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

  12:50 14.06.2017

  ... błąd rachunkowy” należy uznać sytuację, gdy przychód został niewłaściwie ujęty ze względu na błąd w toku wykonywania obliczeń; może to dotyczyć zarówno okoliczności leżących po stronie wystawcy faktury czy innego dokumentu księgowego (np. błędne podanie na fakturze ... usług, nie może być uznana za „błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę”. ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, błąd w fakturze, faktura korygująca
 • VAT odwrotne obciążenie, a konsekwencje przyjęcia błędnie wystawionej faktury oo

  VAT odwrotne obciążenie, a konsekwencje przyjęcia błędnie wystawionej faktury oo

  15:53 14.02.2017 PORADA

  Jesteśmy firmą budowlaną, mamy podwykonawcę, który sprzedaję nam drzwi, których jest producentem wraz z ich montażem. Wystawił nam fakturę VAT, która opiewa na materiał, czyli drzwi na 23%, a na usługę VAT odwrotne obciążenie (bo tak usługa mieści się w zał. nr 14). Czy ta ... WIĘCEJ

  Tematy: odwrotne obciążenie, działalność gospodarcza, usługi budowlane, podwykonawca
 • Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

  Umorzenie długu z fakturą korygującą jak za udzielenie rabatu?

  13:30 14.02.2017

  ... . 106j ust. 2 ww. ustawy, powinna zawierać: 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4. przyczynę korekty; 5. jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, wystawienie faktury, zasady wystawiania faktur, data wystawienia faktury
 • Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  Jaki kurs waluty obcej na zbiorczej fakturze korygującej?

  11:34 10.02.2017

  ... " albo wyraz "KOREKTA"; 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b. nazwę (rodzaj ... zatem Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, faktura, faktura korygująca, błąd w fakturze
 • Dotyczy innej kwoty do zapłaty na oryginale faktury i na kopii

  Dotyczy innej kwoty do zapłaty na oryginale faktury i na kopii

  21:58 20.09.2016 PORADA

  Szanowni Państwo, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu nie lada dla mnie problemu. Zafakturowałam towar w ilości 30 sztuk. Po czym okazało się, że w magazynie nie ma takiej ilości, więc poprzez funkcję w programie - "operacje" zmieniłam ilość na mniejszą, zgodną ze stanem magazynu ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura, błąd w fakturze, korekta faktury, wystawienie faktury
 • Opis faktury z błędem

  Opis faktury z błędem

  20:22 06.07.2016 PORADA

  Czy jeżeli ręcznie opisując fakturę na odwrocie pomyliłam się i zakorektorowałam jedno słowo (nie ma to związku z żadnymi danymi zawartymi w dokumencie), to jest to błąd dyskwalifikujący fakturę? WIĘCEJ

  Tematy: faktura, błąd w fakturze, ewidencja księgowa
 • Błędna nazwa na fakturze niemieckiej

  Błędna nazwa na fakturze niemieckiej

  10:17 15.01.2016 PORADA

  Wystawiłem fakturę, gdzie w nazwie firmy zabrakło GmbH. Faktura została odrzucona a płatność została przeniesiona na kolejne 60 dni. Wiem, że w prawie niemieckim, jeżeli jest jednoznacznie określony płatnik, to faktura jest ważna. Czy ktoś wie, zna artykuł, który to poświadczy ... WIĘCEJ

  Tematy: treść faktury, błąd w fakturze, zasady wystawiania faktur, wystawienie faktury
 • Czy można wystawić korektę do korekty faktury VAT?

  Czy można wystawić korektę do korekty faktury VAT?

  12:17 02.07.2015 PORADA

  Dzień dobry, Bardzo proszę o odpowiedź, czy można wystawić korektę do korekty. Klient otrzymał od nas korektę do faktury VAT, jednak po miesiącu stwierdził, że nie zgadza się z treścią wystawionej korekty i prosi tym razem o korektę do korekty. Mój system nie pozwala mi na ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, zasady wystawiania faktur, korekta faktury, błąd w fakturze
 • Rejestr zakupu VAT przy błędnej fakturze

  Rejestr zakupu VAT przy błędnej fakturze

  08:24 04.09.2014 PORADA

  Witam, w lipcu br otrzymaliśmy fakturę korygującą, która została wprowadzona do rejestru zakupu błędnie i błędnie została wysłana deklaracja do US w sierpniu za lipiec. Po wysłaniu deklaracji zorientowaliśmy się o błędzie. Co teraz z rejestrem zakupu i deklaracją VAT-7 ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura korygująca, rejestr zakupu, rejestry VAT, VAT-7
 • Czy można odmówić wystawienia noty korygującej?

  Czy można odmówić wystawienia noty korygującej?

  15:32 22.05.2014 PORADA

  Czy nabywca faktury, który otrzymał fakturę z błędem w danych nabywcy może odmówić wystawienia noty korygującej? WIĘCEJ

  Tematy: nota korygująca, błąd w fakturze
 • Faktura VAT

  Faktura VAT

  13:48 14.01.2014 PORADA

  Witam, wystawiliśmy faktury z datą wystawienia i sprzedaży w dniu 31.12.2013 r. z błędnym numerem faktury. Czy powinnam wystawić faktury korygujące z prawidłowym numerem faktur w grudniu 2013 r., aby faktury te widniały w rejestrze VAT roku 2013 i w przychodach 2013? Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, data wystawienia faktury, numer faktury, rejestry VAT
 • Czy taką notę korygującą należy odrzucić?

  Czy taką notę korygującą należy odrzucić?

  08:49 20.11.2013 PORADA

  Otrzymałam notę wystawioną przez firmę "X Jan Kowalski" do faktury wystawionej na osobę fizyczną "Jan Kowalski" bez NIP-u. Nota dotyczy uzupełnienia NIP-u, który jest NIP-em firmy wystawiającej notę.  Czy taką notę korygującą należy odrzucić? Adres osoby fizycznej, jak i firmy ... WIĘCEJ

  Tematy: nota korygująca, osoba fizyczna, działalność gospodarcza, faktura VAT

 

1 2 ... 8

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.