eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › bilans finansowy
 • Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  Złożenie do KRS i urzędu skarbowego sprawozdania finansowego bez podpisu

  08:27 25.10.2015

  Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe powinno być po jego sporządzeniu podpisane przez uprawnione osoby. Podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkie upoważnione do tego osoby oznacza potwierdzenie z ich strony, że sprawozdanie to jest kompletne, przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  Obowiązki sprawozdawcze spółek kapitałowych

  13:15 16.06.2014

  ... oraz 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "RachunkU")). Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie wyników finansowych spółek i obejmuje bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową (art. 45 ust. 2 RachunkU). Sprawozdanie z działalności spółki zawiera zaś w szczególności informacje o zdarzeniach mających ... WIĘCEJ

  Tematy: spółka kapitałowa, spółki kapitałowe, zarząd spółki, obowiązki sprawozdawcze
 • Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  Zdarzenia gospodarcze wpływające na sprawozdanie finansowe

  13:22 26.05.2014

  W czerwcu upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Od momentu ich sporządzenia do dnia akceptacji upływa jednak sporo czasu, w którym może wystąpić wiele istotnych zdarzeń. Opowiada o nich ekspert, Monika Borczyńska, Junior Audit Manager w Dziale Audytu w Baker Tilly Poland. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo ogólny reguluje kwestię ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  Sprawozdanie finansowe do KRS i urzędu skarbowego?

  13:21 19.05.2014

  ... finansowy całorocznej pracy jednostki prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument ... działalności, które nie są zobowiązane do rejestracji w KRS, powinny mieć na uwadze, że sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) powinny złożyć w urzędzie skarbowym - i to w terminie do 30 kwietnia ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  Spółka kapitałowa: obowiązki sprawozdawcze

  00:15 27.05.2013

  Zbliża się termin zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Do 30 czerwca powinny odbyć się zgromadzenia wspólników w tych spółkach, dla których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Warto zauważyć, że odbycie zwyczajnego zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy nie kończy ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  Błędne podpisanie sprawozdania finansowego

  13:49 06.02.2013

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jednostki gospodarcze obowiązane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to składa się w szczególności z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Zgodnie z 52 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy, sprawozdanie ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  Prace związane ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

  10:44 25.11.2012

  Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych winny się przygotowywać do czynności związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Już w IV kwartale trzeba bowiem wykonać niektóre czynności konieczne dla sprawnego przebiegu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i opublikowania. Wybór podmiotu uprawnionego do ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  Łączne sprawozdanie finansowe spółek

  11:36 04.11.2012

  ... tytułu działalności prowadzonej w Polsce. Na koniec roku obrachunkowego bilans zrobiony w Niemczech będzie łączony z bilansem zrobionym w Polsce. Czy powinniśmy ... operacji dokonywanych między jednostką a jej oddziałami lub między jej oddziałami, wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jednostki, zawarty w aktywach jednostki ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy
 • Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  Sprawozdanie finansowe za 2011 r. do KRS

  13:06 11.07.2012

  W spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do soboty 30 czerwca powinny zostać zatwierdzone sprawozdania finansowe. Muszą one trafić do KRS. Także w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, ma być ono przekazane sądowi rejestrowemu i to dwukrotnie. Do końca czerwca ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe
 • Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

  Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

  08:31 30.06.2012

  Do 30 czerwca spółki muszą rozliczyć się z zakończonego roku obrotowego. Stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości, muszą tego dokonać w terminie 6 miesięcy od jego zakończenia. W przypadku sp. z o.o. i S.A. o zatwierdzeniu sprawozdania decyduje najwyższy organ właścicielski- zgromadzenie wspólników/walne ... WIĘCEJ

  Tematy: sprawozdanie finansowe, obowiązki sprawozdawcze firm, wynik finansowy, bilans finansowy

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: