eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › akcyza na energię elektryczną
 • Od nielegalnego poboru prądu trzeba zapłacić podatek akcyzowy

  Od nielegalnego poboru prądu trzeba zapłacić podatek akcyzowy

  ... podmiot będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić ... energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju; z dniem zużycia energii elektrycznej, w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Zwolnienie od podatku akcyzowego dla zakładu energochłonnego

  Zwolnienie od podatku akcyzowego dla zakładu energochłonnego

  ... wytworzenia energii sprzedanej na zewnątrz, gdyż nie została ona faktycznie zużyta przez zakład energochłonny. Wiele przedsiębiorców ma wątpliwość odnośnie przypadku, gdy zakład energochłonny wytwarza energię elektryczną w procesie kogeneracji (czyli wytwarza energię elektryczną i cieplną) a nadwyżkę energii sprzedaje na zewnątrz. Jak wskazano ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, zwolnienia z akcyzy, akcyza na energię elektryczną
 • Podatek akcyzowy gdy zakup i produkcja energii elektrycznej

  Podatek akcyzowy gdy zakup i produkcja energii elektrycznej

  ... akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Stosownie natomiast do art. 2 ust. 1 pkt 19 ustawy przez nabywcę końcowego rozumie się podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na prąd z agregatu?

  Akcyza na prąd z agregatu?

  ... na własne potrzeby energię elektryczną przy pomocy generatora o mocy nieprzekraczającej 1MW spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego, jeżeli do jej produkcji zużyje wyrób akcyzowy zwolniony z podatku akcyzowego ze względu na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

  Energia elektryczna na własne potrzeby a akcyza

  ... energię elektryczną zużywa na potrzeby własne. Zatem Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż ciąży na nim obowiązek podatkowy z tytułu zużycia wyprodukowanej energii elektrycznej. Zgodnie z powołanym art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, opodatkowaniu akcyzą podlega zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który nie posiada koncesji na ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na energię elektryczną a wytwarzanie prądu

  Akcyza na energię elektryczną a wytwarzanie prądu

  ... od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228) przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot zużywający zwolnioną energię elektryczną: * prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania tej energii; * przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • PKPP Lewiatan: nowa ordynacja podatkowa

  PKPP Lewiatan: nowa ordynacja podatkowa

  Polska miała czas do 1 stycznia 2006 roku na dostosowanie się do wymogów europejskich w zakresie akcyzy pobieranej od energii elektrycznej. Tzw. dyrektywa energetyczna przesądza wyraźnie o tym, że akcyza od energii elektrycznej staje się wymagalna dopiero w momencie dostawy przez dystrybutora. Polskie przepisy stanowiły natomiast ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, nowelizacja Ordynacji podatkowej, podatek akcyzowy, akcyza na energię elektryczną
 • Akcyza na energię elektryczną na własne potrzeby

  Akcyza na energię elektryczną na własne potrzeby

  ... akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 2. będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza, akcyza za prąd, akcyza na energię elektryczną
 • Polska akcyza na prąd zakwestionowana do ETS

  Polska akcyza na prąd zakwestionowana do ETS

  ... z unijnym prawem. Zgodnie z wspólnotowymi przepisami, podatek akcyzowy od energii elektrycznej jest wymagany w momencie dostawy przez dystrybutorów lub redystrybutorów. To właśnie na nich spoczywa zatem obowiązek jego zapłaty. Tymczasem w naszym kraju podatek akcyzowy jest wymagany już w momencie dostawy przez producenta - elektrownię. Według ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek akcyzowy, akcyza na energię elektryczną, prąd, akcyza za prąd


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.