eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Wartości niematerialne i prawne
 • Opłata licencyjna to nie wartość niematerialna i prawna?

  Opłata licencyjna to nie wartość niematerialna i prawna?

  ... , gdy zawarta jest na okres dłuższy niż rok i będzie służyła prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W związku z powyższym, co do zasady, wartości niematerialne i prawne rozliczane są poprzez odpisy amortyzacyjne, których podstawą jest wartość początkowa licencji, czyli jej wartość majątkowa w momencie przyjęcia do używania. Wartość ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

  Amortyzacja spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego

  Amortyzacji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. To, do jakiej grupy dany składnik czy prawo należy zaliczyć, jest bardzo istotne. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich różne zasady amortyzacji, w tym preferencje. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Ma to ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Podatek dochodowy: prawa autorskie przy usługach doradczych

  Podatek dochodowy: prawa autorskie przy usługach doradczych

  ... iż wobec braku podziału wynagrodzenia na część dotyczącą usług i część dotyczącą praw autorskich, całe ustalone w umowie wynagrodzenie winno być ujęte w wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej i amortyzowane. Działanie takie byłoby jednak nieprawidłowe, zwłaszcza w świetle niedawnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 października 2012 ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Know-how jako wkład niepieniężny a opodatkowanie VAT

  Know-how jako wkład niepieniężny a opodatkowanie VAT

  ... w rozumieniu ustawy, ponieważ działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Takie wykorzystanie wartości niematerialnych i prawnych ma miejsce także w przypadku wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci ... WIĘCEJ

  Tematy: know-how, podatek VAT, opodatkowanie VAT, Wartości niematerialne i prawne
 • Zasady amortyzacji praw majątkowych

  Zasady amortyzacji praw majątkowych

  ... koszty uzyskania przychodów. Co więcej, w tym wypadku stawki amortyzacyjne przedsiębiorca ustala samodzielnie. Pierwszym krokiem ku właściwemu amortyzowaniu wartości niematerialnych i prawnych jest ustalenie ich wartości początkowej, czyli ceny ich nabycia, powiększonej o wszelkie koszty związane z zakupem, obniżonej natomiast o wartość podatku VAT ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Zakup licencji w kosztach podatkowych firmy

  Zakup licencji w kosztach podatkowych firmy

  ... nabycie licencji, która ma być wykorzystywana dłużej niż rok (a więc stanowiącej wartość niematerialną i prawna) mają natomiast przedsiębiorcy, którzy nabyli licencje o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł. Mogą oni bowiem zdecydować się na jednorazową amortyzację w miesiącu oddania do używania lub miesiącu następnym. Inaczej wygląda ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Wartość początkowa programu komputerowego

  Wartość początkowa programu komputerowego

  ... modułów działających w powiązaniu z już istniejącym oprogramowaniem, w wyniku których baza programu pozostaje ta sama i nie jest nabywana nowa licencja, nie zwiększają wartości początkowej już amortyzowanej WNiP, ani nie stanowią nowej odrębnej WNiP, lecz stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Natomiast w sytuacji ... WIĘCEJ

  Tematy: Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa środków trwałych, Amortyzacja
 • Program antywirusowy w kosztach firmy

  Program antywirusowy w kosztach firmy

  ... o niskiej wartości może być księgowane: bezpośrednio w koszty, bez zaliczania do wartości niematerialnej i prawnej: - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii", - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki"; za pośrednictwem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego: - Wn konto 02 "Wartości niematerialne i prawne", - Ma ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja programu komputerowego

  Amortyzacja programu komputerowego

  ... . Otóż może uznać je za wartości niematerialne i prawne i zamortyzować jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub miesiącu następnym tudzież amortyzować je na zasadach ogólnych (wg metody liniowej zgodnie z przyjętą stawką amortyzacji nie wyższą aniżeli 50%) albo nie uznawać ich za wartości niematerialne i prawne, a poniesiony na ich nabycie ... WIĘCEJ

  Tematy: amortyzacja środków trwałych, odpisy amortyzacyjne, Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych
 • Wartość początkowa a szkolenie pracowników

  Wartość początkowa a szkolenie pracowników

  ... podatkowy? Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka nabywa środki trwałe (maszyny i urządzenia) a także wartości niematerialne i prawne (licencje na programy komputerowe). Zawierane umowy dostawy środków trwałych, czy wartości niematerialnych i prawnych z reguły podzielone są na części, obejmujące etap zakupu i uruchomienia sprzętu ... WIĘCEJ

  Tematy: Wartości niematerialne i prawne, amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkowa środków trwałych, Amortyzacja


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.