eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Różnice kursowe
 • Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  Różnice kursowe przy handlu bitcoinami

  ... przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności zawiera transakcje realizowane w walutach obcych, jest obowiązany ustalać różnice kursowe. Szczegóły w tym zakresie określa art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Różnice kursowe (dodatnie bądź ujemne) powstają gdy: wartość przychodu należnego (określonego w walucie obcej) po ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  Łączenie metod ustalania różnic kursowych w PIT

  ... uzyskania rozpoznawane przez wnioskodawcę w związku z udziałem w zysku spółki powinny uwzględniać różnice kursowe ustalone przez spółkę na podstawie przepisów o rachunkowości? Czy w zakresie działalności indywidualnej wnioskodawca ma prawo ustalać różnice kursowe metodą podatkową? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  Różnice kursowe przy różnych walutach obcych

  ... stanu faktycznego wynika, że Spółka rozlicza różnice kursowe w oparciu o przepisy art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15a ust. 1 ww. ustawy różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

  ... mówi, iż dodatnie różnice kursowe odnosi się w przychody, a ujemne różnice kursowe w koszty uzyskania przychodu. Przy ryczałcie ewidencjonowanym natomiast kosztów nie ma. Gdzie zatem wykazać ujemne różnice kursowe? Tam, gdzie różnice dodatnie, a więc w przychodach, z tym że ze znakiem ujemnym. Zobacz także: - Różnice kursowe: jak ująć w księdze ... WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

  ... któregokolwiek warunku skutkuje tym, że nie powstaną podatkowe różnice kursowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB wyjaśnił, że „(...) nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  Umowa odnowienia pożyczki a różnice kursowe

  ... różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodu. Ujemne różnice kursowe ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  Jaki kurs walut przy kompensacie zobowiązań i należności?

  ... kursowych, w obydwu ustawach o podatku dochodowym (czyli od osób fizycznych oraz od osób prawnych) są tożsame. Określają one m.in. ,że podatkowe różnice kursowe powstają, gdy: wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP (z dnia poprzedzającego powstanie przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

  ... 2016 r. poz. 2032 ze zm.), różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. W myśl art. 24c ust. 2 pkt 1- 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1. przychodu ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

  ... straty) od którego jest liczony podatek, zaś ujemne różnice kursowe zmniejszają dochód (zwiększają stratę) do opodatkowania. Różnice kursowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów Dodatnie różnice kursowe zawsze należy zaliczać do przychodów podatkowych, zaś ujemne różnice kursowe do kosztów uzyskania przychodów. Zasadę tę stosujemy bez ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Różnice kursowe w PKPiR

  Różnice kursowe w PKPiR PORADA

  Witam, mam pytanie odnośnie różnic kursowych. Dzwoniłam do US i powiedzieli mi, że nie ma znaczenia czy różnice kursowe dotyczą zakupów czy sprzedaży - że zawsze dodatnie różnice kursowe (nie ważne czy dotyczą przychodów, czy wydatków), są księgowane w opór jako pozostałe ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, kursy walut, dodatnie różnice kursowe, ujemne różnice kursowe
 • PIT-36 - minijob

  PIT-36 - minijob PORADA

  Witam, w 2016 pracowałam 2 miesiące w Polsce i otrzymałam PIT-11 w tym samym roku pracowałam także w Niemczech jako minijob. Czy rozliczając się na PIT-36 i załączniku ZG przeliczając niemiecki dochód 450 euro wg kursu poprzedzającego dzień otrzymania przychodu i umniejszam go o diety ... WIĘCEJ

  Tematy: minijob, PIT-36, PIT-11, praca za granicą
 • Prowizja od kredytu a wycena bilansowa

  Prowizja od kredytu a wycena bilansowa PORADA

  Witam, spółka na potrzeby bilansowe ujęła zobowiązanie z tytułu kredytu w euro w następujący sposób: 234-1 Kredyt Kaptiał --> w. poczatkowa-prowizja 234-2 Kredyt Odsetki  --> odsetki od kredytu 234-3 Kredyt wycena  --> różnice kursowe na potrzeby bilansowe ... WIĘCEJ

  Tematy: prowizja, kredyt walutowy, odsetki od kredytu, euro
 • Różnice kursowe i zawieszenie działalności

  Różnice kursowe i zawieszenie działalności PORADA

  Witam, 4.12.2016 zawiesiłem działalność. 6.12.2016 otrzymałem zapłatę za wystawioną przed zawieszeniem działalności fakturę w euro. W związku z tym powstały różnice kursowe. Czy mam je zaksięgować? Dodam, że jestem ryczałtowcem. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, ewidencja księgowa, wystawienie faktury, euro
 • Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej

  Różnice kursowe a koszty imprezy turystycznej PORADA

  Czy ujemne różnice kursowe są kosztami imprezy turystycznej? Co zrobić, jeśli okaże się, że nie są kosztami imprezy - zaksięgować w PKPiR?  Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, koszty walut, impreza turystyczna, księgowanie w PKPiR
 • Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  Różnice kursowe w podatku dochodowym rozliczane per saldo?

  ... dodatnie różnice należy odnosić zawsze w przychody podatkowe, zaś ujemne różnice kursowe zawsze w ciężar kosztów podatkowych. Żadne skróty nie są tutaj dopuszczalne. Nie ma przy tym znaczenia to, czy różnice takie tyczą się rozliczeń przychodów czy kosztów podatkowych. Przypomnijmy, że w stosunku do przychodów dodatnie różnice kursowe co ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek dochodowy, podatek od firmy, Różnice kursowe, rozliczenie różnic kursowych
 • Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe

  Księgowanie elektronicznych opłat drogowych i różnice kursowe PORADA

  Witam, rozliczam opłaty drogowe zagraniczne pobierane przez elektroniczne systemy poboru opłat. Wygląda to tak, że robimy przedpłatę na konto, np. Skytoll (gotówką lub z rachunku bankowego), następnie z systemu ściągam zestawienie pobranych opłat w danym miesiącu. Moje pytanie: Po ... WIĘCEJ

  Tematy: system poboru opłat drogowych, elektroniczny system poboru opłat, opłaty drogowe, elektroniczne myto
 • Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR

  Faktura z Google Adwords - rozliczenie importu usług i ujęcie w KPiR PORADA

  Proszę o pomoc w kwestii prawidłowego postąpienia z fakturą otrzymaną za usługę reklamową od Google Adword. Nie jestem podatnikiem VAT i wiem, że muszę naliczyć podatek VAT należny i rozliczyć się na VAT-9M. Problem pojawia się z kwestią rozliczeń kursowych. Czy jeżeli faktura ... WIĘCEJ

  Tematy: Google Adwords, faktur, zapisy w PKPiR, ewidencja księgowa
 • Kursy walutowe w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Kursy walutowe w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej PORADA

  Chcę zakupić walutę obcą, którą wpłacę na rachunek walutowy a następnie wymienię za pomocą kantoru internetowego na walutę krajową i wpłacę na rachunek bankowy. Czy taka transakcja powoduje różnice kursowe, które muszę ująć w PIT? Nie prowadzę działalności gospodarczej. WIĘCEJ

  Tematy: kursy walut, osoba fizyczna, rachunek bankowy, rachunek walutowy
 • Podstawa do obliczania podatku

  Podstawa do obliczania podatku PORADA

  Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlane. Moją formą opodatkowania jest ryczałt (5,5%). Od połowy roku zacząłem świadczyć usługi dla kontrahentów zagranicznych i z tego też tytułu wystawiam faktury w walucie obcej. Do tego celu założyłem również rachunek walutowy ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, usługi budowlane, ryczałt ewidencjonowany, działalność usługowa
 • Jak wyliczyć różnice kursowe przy przewalutowaniu z PayPala na rachunek firmowy?

  Jak wyliczyć różnice kursowe przy przewalutowaniu z PayPala na rachunek firmowy? PORADA

  Witam, proszę o wyjaśnienie, czy mój tok rozumowania jest prawidłowy: na koncie PayPal posiadam środki wyrażone w USD ze sprzedaży towarów kontrahentom zagranicznym (realizują oni płatność za pośrednictwem PayPal). Pytanie dotyczy momentu przelewania środków własnych z PayPala na ... WIĘCEJ

  Tematy: PayPal, różnice kursowe, przewalutowanie, rozliczenia z urzędem skarbowym

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.