eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Najwyższa Izba Kontroli
 • NIK: samorządy nadmiernie się zadłużają. Kontrola iluzoryczna

  NIK: samorządy nadmiernie się zadłużają. Kontrola iluzoryczna

  20:50 09.05.2015

  Samorządy nadmiernie się zadłużają, a Regionalne Izby Obrachunkowe nie dysponują realnymi narzędziami do zapobiegania temu zjawisku – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Samorządy nie stosują się do wniosków wynikających z raportów o stanie gospodarki finansowej i wystąpień pokontrolnych RIO, a rzeczywiste zadłużenie ukrywają w zobowiązaniach ... WIĘCEJ

  Tematy: samorządy, NIK, Najwyższa Izba Kontroli, finanse samorządów
 • NIK: starsze budynki komunalne popadają w ruinę

  NIK: starsze budynki komunalne popadają w ruinę

  18:07 20.04.2015

  Stan techniczny najstarszych budynków komunalnych ciągle się pogarsza, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Brak środków na remonty i modernizację sprawia, że gminy często wykonują remonty budynków jedynie w minimalnym zakresie. Wiekowe zasoby komunalne Aż trzy ... WIĘCEJ

  Tematy: budynki, budynki komunalne, zasoby komunalne, NIK
 • Brudne polskie powietrze. Najgorsze w Europie

  Brudne polskie powietrze. Najgorsze w Europie

  17:58 29.12.2014

  ... wielu lat najbardziej zanieczyszczone powietrze - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Polsce za niedotrzymanie unijnych standardów jakości powietrza grozi nawet 4 mld zł kary. Według Najwyższej Izby Kontroli organy władzy publicznej działają ... WIĘCEJ

  Tematy: powietrze, ochrona środowiska, NIK, Najwyższa Izba Kontroli
 • Gaz łupkowy: krytyczny raport NIK

  Gaz łupkowy: krytyczny raport NIK

  14:45 13.01.2014

  ... tylko niektóre z zarzutów Najwyższej Izby Kontroli która przyjrzała się kwestii poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego w Polsce. Na skutek opóźnień i popełnionych błędów, nie wiadomo nawet jakimi złożami gazu łupkowego dysponuje Polska. W czasie gdy Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała działania administracji oraz przedsiębiorców związane ... WIĘCEJ

  Tematy: gaz, paliwa, gaz łupkowy, NIK
 • Krzysztof Kwiatkowski nowym prezesem NIK

  Krzysztof Kwiatkowski nowym prezesem NIK

  13:29 26.07.2013

  ... ustępującego prezesa NIK kończy się dopiero za miesiąc. Ostatecznie zdecydowano zarówno o przeprowadzeniu głosowania jak i o wyborze. Najwyższa Izba Kontroli jest ustanowionym konstytucyjnie naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Wybór jej szefa następuje poprzez głosowanie w Sejmie i po wyrażeniu zgody przez Senat. Kadencja ... WIĘCEJ

  Tematy: Najwyższa Izba Kontroli, NIK, Krzysztof Kwiatkowski, Sejm
 • Mieszkania komunalne tylko dla wybrańców

  Mieszkania komunalne tylko dla wybrańców

  18:23 21.02.2013

  Każdego roku mieszkania komunalne otrzymuje tylko ok. 16 procent rodzin oczekujących na lokal - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Swoisty rekord został pobity w Kielcach, gdzie osoba ubiegająca się o lokal komunalny bezskutecznie czeka na mieszkanie już prawie 27 lat. Według ... WIĘCEJ

  Tematy: mieszkania komunalne, gminy, Najwyższa Izba Kontroli, NIK
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2012

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VI 2012

  12:05 02.07.2012

  ... Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W dniu 2 czerwca 2012 r. weszła w życie część przepisów nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1482 ze zm.), którą: wprowadzono bardziej szczegółowe przepisy dotyczące procedury przeprowadzania kontroli; określono, że ustalenia kontrolne ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o Najwyższe Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, godło Polski, symbole narodowe
 • Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

  Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

  11:41 05.06.2012

  ... , które mogą podlegać kontroli NIK na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz ... będącego przedsiębiorcą, może być także odwoływanie się do przepisów o kontroli zawartych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o Najwyższe Izbie Kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, NIK, kontrola NIK
 • NIK: Polska nie jest silną marką

  NIK: Polska nie jest silną marką

  12:28 04.07.2011

  ... . Celem kontroli była ocena realizacji zadań w zakresie promocji kultury polskiej na świecie, w tym ocena efektów podjętych działań promujących kulturę polską na świecie przez organy administracji rządowej oraz podległe im bądź przez nie nadzorowane jednostki organizacyjne w latach 2009-2010 (I półrocze). Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że ... WIĘCEJ

  Tematy: promocja Polski, Polska, NIK, Najwyższa Izba Kontroli
 • Poczta Polska ponosi straty

  Poczta Polska ponosi straty

  12:25 08.06.2005

  Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zasadność ekonomiczną uczestnictwa Poczty Polskiej w jej spółkach zależnych, zarzucając jednocześnie niewystarczające zabezpieczenie interesów Poczty w umowach zawieranych z nimi. W latach ... WIĘCEJ

  Tematy: NIK, Poczta Polska, Najwyższa Izba Kontroli


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: