eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › Konto księgowe
 • Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  Księgowanie nieodliczonego VAT w księgach rachunkowych

  13:35 13.05.2016

  ... rachunkowych nieodliczony VAT? Przypomnijmy w tym miejscu, że jedną z pozycji kosztów rodzajowych jest konto oznaczone „Podatki i opłaty”. Służy ono do ujmowania m.in. opłat skarbowych, ... koszty rodzajowe) bądź 5 (koszty wg miejsc ich powstawania), czy też na konto 01 (Środków trwałych), 08 (Środków trwałych w budowie), 31 (Materiałów) bądź 33 ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Konto księgowe, księgowanie operacji, odliczenie podatku VAT
 • Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  Podatek dochodowy: dzień poniesienia kosztu

  13:16 24.10.2012

  Przez dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów należy rozumieć dzień wpisania wydatku do ksiąg rachunkowych na podstawie faktury, a nie dzień ujęcia wydatku jako kosztu w księgach rachunkowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 631/12 - orzeczenie nieprawomocne). Spór dotyczył ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  Umowa windykacyjna: operacje w księgach rachunkowych

  12:34 30.03.2012

  ... jeśli środki zostaną przekazane przez dłużnika na jego rachunek: MA Należności od dłużnika WN Należności od firmy windykacyjnej (alternatywnie poprzez konto techniczne: Rozliczenie rozrachunków) prowizja - moment ujęcia w dacie otrzymania faktury od windykatora: WN Pozostałe koszty operacyjne lub koszty usług obcych MA ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, Konto księgowe, księgowanie operacji, windykacja wierzytelności
 • Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  Leasing finansowy samochodu osobowego a CIT

  12:51 04.11.2011

  Spółka zawarła umowę leasingu bilansowo i podatkowo finansowego na samochód osobowy na 2 lata. Amortyzowano samochód od wartości początkowej 140.000 zł stawką 20% , z opcją wykupu za 1.400 zł. Za koszty uzyskania przychodu podatkowo uznano odsetki rat leasingowych i odpisy amortyzacyjne do wartości 92.924 zł (20.000 euro). Jak po wykupie samochodu ... WIĘCEJ

  Tematy: leasing finansowy, umowa leasingu, księgi rachunkowe, Konto księgowe
 • Zbiorcza faktura korygująca: jakie konta księgowe

  Zbiorcza faktura korygująca: jakie konta księgowe

  13:30 12.07.2011

  ... towarów zostanie sprzedana, a część nadal będzie znajdowała się w magazynie, przyznany rabat należy odpowiednio rozliczyć i odnieść część dotyczącą sprzedanych towarów na konto, a w pozostałej części na zmniejszenie wartości towarów znajdujących się w magazynie. W sytuacji, gdy trudno ustalić jaka część towarów jest sprzedana a jaka nie ... WIĘCEJ

  Tematy: faktura VAT, korekta faktury, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu
 • Kapitał zakładowy: podwyższenie a księgi rachunkowe

  Kapitał zakładowy: podwyższenie a księgi rachunkowe

  13:07 28.12.2010

  W akcie notarialnym spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł, co stanowi 100 udziałów po 500 zł. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1.000.000 zł w terminie nie dłuższym niż do 2019 r. W KRS wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000 zł. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał zakładowy, podwyższenie kapitału zakładowego, księgi rachunkowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zasady rozliczania kosztów w czasie

  Zasady rozliczania kosztów w czasie

  12:50 09.03.2010

  ... konto 240 Pozostałe rozrachunki, w analityce konto imienne ubezpieczyciela - 1.500 zł, Ma konto 130 Rachunek bieżący - 1.500 zł. Ujęcie kosztu polisy rocznej: Wn konto 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów, w analityce Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - 1.500 zł, Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki, w analityce konto ... w koszty księgowe ... WIĘCEJ

  Tematy: koszty uzyskania przychodu, koszty uzyskania przychodów, koszty pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie
 • Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

  Wynagrodzenie pracownika: dofinansowanie w księgach

  10:23 09.09.2009

  ... faktycznie dofinansowanie. Dokumentem źródłowym do księgowania jest wyciąg bankowy. Dekret dotyczący otrzymanego dofinansowania będzie wyglądał następująco: Wn konto "Bieżący rachunek bankowy", Ma konto "Pozostałe przychody operacyjne". Przychód z tytułu refundacji części wynagrodzenia i składek ZUS jest przychodem rachunkowym, stanowi też przychód ... WIĘCEJ

  Tematy: księgi rachunkowe, ustawa o rachunkowości, Konto księgowe, księgowanie operacji
 • Zakup samochodu z UE (WNT) a księgi rachunkowe

  Zakup samochodu z UE (WNT) a księgi rachunkowe

  12:42 01.09.2009

  ... 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Jak uniknąć kosztownych błędów związanych z prowadzeniem księgowości? „Wskazówki Księgowe” to biuletyn aktualnych i praktycznych rozwiązań z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.WIĘCEJ

  Tematy: Konto księgowe, księgi rachunkowe, księgowanie operacji, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru
 • Faktura (refaktura) za wodę a księgi rachunkowe

  Faktura (refaktura) za wodę a księgi rachunkowe

  11:40 26.08.2009

  ... te koszty na odpowiednie konto w zespole 5. Podstawa prawna: art. 10 ust. 1, art. 6 ust. 2 i art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Jak uniknąć kosztownych błędów związanych z prowadzeniem księgowości? „Wskazówki Księgowe” to biuletyn aktualnych ... WIĘCEJ

  Tematy: refakturowanie, faktura VAT, faktura, refakturowanie usług

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: