eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › fundusz pracy
 • Abolicja ZUS

  Abolicja ZUS PORADA

  Witam serdecznie, mam pytanie: mój mąż prowadził działalność gospodarczą jakiś czas temu, niestety po zamknięciu firmy zostało nam zadłużenie w ZUS-ie. Złożyliśmy oczywiście wniosek o abolicję, gdyż czas jakiego dotyczy pozwala nam na ten ruch. Otrzymaliśmy telefon z ZUS-u ... WIĘCEJ

  Tematy: abolicja ZUS, likwidacja firmy, umorzenie składek ZUS, długi
 • Jakie prawa ma Fundusz Pracy?

  Jakie prawa ma Fundusz Pracy? PORADA

  Witam, Jakie prawa ma Fundusz Pracy? Pozdrawiam WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy
 • Kiedy nalicza się fundusz pracy?

  Kiedy nalicza się fundusz pracy? PORADA

  Czy Fundusz Pracy nalicza się gdy: - Pracownik zatrudniony na pełny etat, przebywa 10 dni na zwolnieniu lekarskim? - Pracownik zatrudniony na pełny etat, połowę miesiąca przebywa na urlopie   bezpłatnym? Z góry dziękuję za odpowiedź. WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, zwolnienie lekarskie, praca na pełny etat, urlop bezpłatny
 • Płacę duży ZUS. Jak obliczyć ryczałt 8,5%?

  Płacę duży ZUS. Jak obliczyć ryczałt 8,5%? PORADA

  Witam, Jestem na ryczałcie 8,5%. W lipcu przeszłam na duży ZUS. Mój dochód wyniósł 5800 zł, składka na ubezpieczenie społeczne wynosi 656,09 zł, ubezpieczenie zdrowotne 261,73 zł i obowiązkowy fundusz pracy 54,58 zł. Proszę o pomoc, jak obliczyć ryczałt. WIĘCEJ

  Tematy: ryczałt ewidencjonowany, obliczenie podatku, składki ZUS dla przedsiębiorców, podatek od firmy
 • Czy Fundusz Pracy mogę ująć bezpośrednio w KPiR?

  Czy Fundusz Pracy mogę ująć bezpośrednio w KPiR? PORADA

  Prowadzę działalność na KPiR od lutego na zasadach ogólnych. Składki ZUS odliczam sobie w zaliczce na podatek dochodowy. Mam takie pytanie odnośnie Funduszu Pracy: Jak go ująć? Czy bezpośrednio w kosztach? WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, Fundusz Pracy, koszty firmy, zapisy w PKPiR
 • Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych? PORADA

  Witam, mam 47 lat, byłam zatrudniona w jednej w firmie w okresie: 11.05.10 - 22.03.12 na pełen etat (5000,00 zł brutto) i od 23.03.12 do 31.01.2013, kiedy brakowało pracy w firmie - na pół etatu przy minimalnym wynagrodzeniu. W międzyczasie  od 25.06.10 - 11.12.10 i od 21.12.10 - 17.06.11 ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, składki na Fundusz Pracy, rejestracja w urzędzie pracy
 • Czy kwalifikuję się do zasiłku dla bezrobotnych?

  Czy kwalifikuję się do zasiłku dla bezrobotnych? PORADA

  Przepracowałam ponad miesiąc na umowie na 1/2 etatu po czym dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Przeszłam na zwolnienie chorobowe do rozwiązania, następnie urlop macierzyński i wychowawczy, który trwał 2 lata. Jestem w trakcie składania dokumentacji do urzędu pracy, jednak z ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym, praca na pół etatu
 • Czy spełniam wszystkie wymogi aby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

  Czy spełniam wszystkie wymogi aby dostać zasiłek dla bezrobotnych? PORADA

  Przepracowałam lekko ponad miesiąc na umowie na 1/2 etatu po czym dowiedziałam się ze jestem w ciąży. Przeszłam na zwolnienie chorobowe do rozwiązania, następnie urlop macierzyński i wychowawczy, który zakończył się 30.11.2012 r. Jestem w trakcie składania dokumentacji do urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek dla bezrobotnych po urlopie wychowawczym, praca na pół etatu
 • Składki na Fundusz Pracy od "starszaków"?

  Składki na Fundusz Pracy od "starszaków"?

  ... Fundusz Pracy od osób 55 + ułatwi im podejmowanie decyzji o pozostaniu na rynku pracy i poszukiwaniu zatrudnienia. Nie będą bowiem obawiać się, że w razie utraty pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, składki na FP
 • Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na Fundusz Pracy

  Powrót z urlopu ojcowskiego a składki na Fundusz Pracy

  ... z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. Urlop ojcowski w świetle Kodeksu pracy jest bowiem urlopem regulowanym odrębnymi przepisami, nie jest więc tożsamy z urlopem macierzyńskim, jakkolwiek pracownikowi ojcu dziecka przysługuje w tym okresie zasiłek macierzyński. Składek na Fundusz Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, urlop ojcowski
 • Fundusz Pracy - nowe regulacje

  Fundusz Pracy - nowe regulacje

  ... wydatkowania środków z rezerwy do wyżej wskazanych sytuacji. Środki Funduszu Pracy, stanowiące rezerwę Ministra Pracy, stanowią bowiem narzędzie kształtowania polityki zatrudnienia. Są one źródłem szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy. Zatem Minister Pracy, w myśl nowych rozwiązań będzie mógł na bieżąco oceniać sytuację ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, aktywizacja zawodowa, przeciwdziałanie bezrobociu, rynek pracy
 • Kiedy naliczamy składki na Fundusz Pracy?

  Kiedy naliczamy składki na Fundusz Pracy?

  ... osoba ubezpieczona nie spełnia któregoś z warunków, od uzyskanego przez nią przychodu płatnik nie nalicza składki na Fundusz Pracy. Należy pamiętać, że o obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy decydują dwa warunki: istnienie tytułu do obowiązkowych (a nie dobrowolnych) ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz osiągnięcie minimalnej podstawy ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, wymiar składek
 • Składki na Fundusz Pracy za emeryta

  Składki na Fundusz Pracy za emeryta

  ... wyniosłaby co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - wówczas należy opłacić składkę na Fundusz Pracy. Ponadto trzeba uwzględnić również to, że ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy w sytuacji, gdy suma przychodów osiąganych z kilku źródeł wynosi co najmniej minimalne ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na fundusz pracy, fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, czas pracy
 • KPP: pomoc w spłacie kredytu z FP

  KPP: pomoc w spłacie kredytu z FP

  ... względu na utratę pracy. Kredyt taki będzie spłacany przez rok z Funduszu Pracy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, a nie na finansowanie działań, które są niezgodne z celami, dla których fundusz ten powstał ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, Świadczenia przedemerytalne, przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc dla bezrobotnych
 • Składka na Fundusz Pracy a zasiłek dla bezrobotnych

  Składka na Fundusz Pracy a zasiłek dla bezrobotnych PORADA

  Witam serdecznie, przez rok prowadziłem działalność gospodarczą i nie odprowadzałem składek na Fundusz Pracy, ponieważ byłem z tego zwolniony - osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz mój przychód nie przekraczał 760 zł/m-c. Czy jako osobie bezrobotnej ... WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, składki na Fundusz Pracy, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Fundusz pracy a umowa zlecenie

  Fundusz pracy a umowa zlecenie PORADA

  Witam!!! Czy od umowy zlecenia z emerytem odprowadza się składkę na fundusz pracy??? Umowa zawarta jest na kwotę brutto 514,10 złotych WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenia, umowa zlecenie ZUS
 • Fundusz Pracy: KPP przeciw zmianom

  Fundusz Pracy: KPP przeciw zmianom

  ... świadczeń przedemerytalnych z budżetu państwa do Funduszu Pracy - tworzonego ze składek pracodawców - sprawi, że Fundusz ten, zamiast aktywnie pomagać bezrobotnym osobom poszukującym pracy, będzie finansował ich zawodową dezaktywację. Z kolei finansowanie lekarzy i pielęgniarek z Funduszu Pracy w 2009 r. byłoby przywilejem dostępnym, tylko ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, przeciwdziałanie bezrobociu
 • Składki na FP a ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  Składki na FP a ubezpieczenie emerytalno-rentowe

  ... Fundusz Pracy opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne m.in. za osoby pozostające w stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie ... 1 lit. a) i c), art. 104 ust. 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Ubezpieczenia społeczne w praktyce szczegółowo ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, składki na fundusz pracy, wysokość składek na fundusz pracy, świadczenia pracownicze
 • Zatrudniony syn właściciela a składki na FP i FGŚP

  Zatrudniony syn właściciela a składki na FP i FGŚP

  ... składkami na te fundusze? Osoba ta zarabia 1.670 zł brutto. Składki na Fundusz Pracy należy opłacać, natomiast nie ma tu obowiązku odprowadzania składek na FGŚP. Mimo ... ust. 1, art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.), art. 9, art. 10 ustawy z 13 lipca 2006 ... WIĘCEJ

  Tematy: składka na fgśp, składki na fgśp, FGŚP, ubezpieczenia społeczne
 • Zmiany ustaw uderzą w Fundusz Pracy

  Zmiany ustaw uderzą w Fundusz Pracy

  ... projektowane regulacje wymienia Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonawców świadczeń opieki zdrowotnej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego nie wspomina statutowych zadań ministra właściwego do spraw pracy, dla którego Fundusz Pracy jest jednym z najważniejszych instrumentów oddziaływania na rynek pracy? Fundusz Pracy jest tworzony ze składek ... WIĘCEJ

  Tematy: fundusz pracy, ustawa o promocji zatrudnienia, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynk, przeciwdziałanie bezrobociu


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.