eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Internetowe systemy płatności dostępne w Polsce

Internetowe systemy płatności dostępne w Polsce

2004-10-14 10:25

Internetowe systemy płatności dostępne w Polsce

© fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Dynamiczny rozwój Internetu i jego globalne upowszechnianie się powoduje, że coraz szersze grono internautów korzysta ze znajdujących się na stronach WWW zasobów informacyjnych. Coraz częściej doceniają oni również wygodę związaną z dokonywaniem zakupów on-line. Niestety o ile wybieranie kolejnych towarów i wrzucanie ich do wirtualnego koszyka jest łatwe i przyjemne o tyle dokonywanie płatności często pociąga za sobą czynności czasochłonne, skomplikowane i niebezpieczne.
Dla zwiększenia zainteresowania handlową stroną Internetu niezbędne jest opracowanie prostego w użyciu, bezpiecznego i elastycznie funkcjonującego sieciowego systemu płatności [8]. Obecnie stosowane rozwiązania, polegające zawieraniu transakcji handlowych realizowanych za pośrednictwem Internetu, przy jednoczesnym regulowaniu płatności poza nim, w znacznym stopniu niwelują szybkość i wygodę posługiwania się siecią. Według badań I-metrii w 2002 roku aż 57,3% płatności dokonanych było za zaliczeniem pocztowym a 34,5% przy odbiorze dostawcy (kurierowi).

Prace nad usprawnieniem płatności w Internecie zmierzają w dwu kierunkach:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa w transakcjach kartami kredytowymi oraz przyspieszenie procesu autoryzacji.

2. Stworzenie systemów elektronicznych płatności charakterystycznych dla Internetu.

Mimo, iż karty płatnicze są najpopularniejszą na świecie formą regulowania należności za zakupy dokonywane w Internecie, w Polsce nie są zbyt rozpowszechnione. Wynika to między innymi z faktu słabej dostępności samych kart. Banki bez problemu wydają karty elektroniczne, które wbrew temu co wskazuje sama nazwa nie nadają się do regulowania płatności internetowych (wyjątek stanowi Visa Electron wydawana przez Inteligo [2]), gorzej jest natomiast z przyznawaniem kart kredytowych. Do korzystania z nich zniechęca również przekonanie o niebezpieczeństwie związanym z płaceniem kartą kredytową oraz przyzwyczajenie do płacenia gotówką [13].

Wykres 1: Sposoby płatności oferowane przez sklepy internetowe Źródło: [9]

Dodatkowo płatności utrudniała istniejąca do niedawna autoryzacja off-line. Nie tylko niepotrzebnie spowalnia ona proces realizacji transakcji ale dodatkowo pozbawia go anonimowości tym samym narażając na przedostanie się szczegółowych danych płacącego w niepowołane ręce. Redukcja powyższych niedogodności następuje w drodze autoryzacji on-line. Wówczas zamiast wysyłania informacji znajdujących się na karcie bezpośrednio do sprzedającego, klient wysyła je do centrum autoryzacji. W Polsce obecnie najpopularniejsze instytucje zajmujące się weryfikacją autentyczności stron dokonujących transakcji kupna-sprzedaży to: PolCard () oraz eCard (). Firma chcąca udostępnić swym klientom możliwość autoryzacji on-line kart kredytowych oprócz ponoszenia pewnych opłat musi przedstawić określone dokumenty. Ich szczegółowy wykaz zależy od firmy autoryzującej.

Rysunek 1: Sposób przeprowadzania autoryzacji on-line Źródło: [2]

 

1 2 ... 5

następna

1 nt="AllPa/pje,a> / zez sklepy interne/pje,a> / we, handel elektroni/pje,a> / ny, internetowe systemy płatno/pje,a> / iv>
onk").ctent-tre.open('ef="http://www.egospodarka.pl/6179,Internetowe-systemy-platnosci-dostepne-w-Poloke,1,20,2.#kodokuarz-img',sh([lf'60px)" hrext/javasc:void(0)prac">Skodokuuj/a>

0

Oceń/a>

onk").ctent-tre.open('ef="http://www.egospodarka.pl/6179,Internetowe-systemy-platnosci-dostepne-w-Poloke,1,20,2.?vote=tren',sh([lf'60px)" hrext/javasc:void(0)p>

w arty,azwa ia, cam.gif" titkiepskied>w arty,azwa ia, cam.>0 aspan>onk").ctent-tre.open('ef="http://www.egospodarka.pl/6179,Internetowe-systemy-platnosci-dostepne-w-Poloke,1,20,2.?vote=up',sh([lf'60px)" hrext/javasc:void(0)p>

w arty,aia, cam.gif" titdobryed>w arty,aia, cam.>0 aspa

Podzihance /a>

>Dynami+ane %C3%B3j+dla Inter+i+u i +ego glob+lne upowszechni+si%C4%99+ię powo2C2+%C5%BCe+że c+raz sze+sze g+ono inter%C3%B3w+ Do korz+ze+cji zna%C4%85ują+si%C4%99+na+ na stro+WWW+WWW z%C3%B3w+ów informacyjn+ch. C+cz%C4%99%C5%9Bęś+iej doce%C4%85+ekt+r%C3%B3whni%C5%BC+ i w%C4%99+zwi%C4%85zan%C4%85+z+ z dokonywa+pl, z%C3%B3w+cji on-l+ne. Nies+g+ole+ile wybier+nie kolej+ych t%C3%B3w++w i wrzuc+iej+do+ do wirtual+ego kos+zej +%C5%82t ł++e i przyj+g+0" s+ z dokonyw+p%C5%82t no%C5%9Bę+cz%C4%99sto+sto %C4%85gz+za+ z%C4%85+bą cz%C5%9Bę+czi cza%C5%82chł2C2+ne, skompliko++e i niebezpiec+',sht="_b'60px)" hrext/javasc:void(0)prpl"> pan>>

>w arty cji odomu.gif" tite-wećsd>w arty cji odomu.g="" /> pan>>

w arty/a> ss /h3">

nastyed>w arty/a> /h3">

3">
  • 1 w .pl/mch" /> /a>
  • 1w g-Azotyorzedsanarz.pl/enrok561,39,1.hiG>w g Azoty rzedsaszą.pl/en" /> /a>
  • 1Mays eoprzłszą.w.egospoęionewww.iast ezosem e-w-_cos( Fukposzu Rozwoj-" /> /a>
  • 1Po-ron Stwora-t i wora--16417roke41,39,1.hika">Po: ron Stwora t i wora 1/6417" /> /a>
  • 1 i2cegoróżktrożssząwaublik 6417" /> /a>
  • 1fon-Hykker-Halo-od-12- elastyrzw-BieoronPolsc38,,39,1.hija">fon Hykker Haloeży12 elastyr w BieoronPo" /> /a>
  • 1 /a>