eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Większy optymizm branży budowlanej

Większy optymizm branży budowlanej

2010-10-01 10:36

Większy optymizm branży budowlanej

Indeks Koniunktury Budowlanej © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Dzięki zwiększającej się stopniowo ilości realizowanych i planowanych inwestycji, firmy budowlane obecną koniunkturę na rynku oceniają nieco lepiej niż pół roku wcześniej. Działalność budowlańców w dalszym ciągu utrudniona jest przez liczne bariery rynkowe, jednak coraz więcej firm w aktualnej sytuacji doszukuje się także czynników mających pozytywny wpływ na rynek. To niektóre z wniosków płynących z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą PMR na potrzeby raportu "Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 - Analiza porównawcza województw i prognozy na lata 2010-2013".

fot. mat. prasowe

Indeks Koniunktury Budowlanej

Indeks Koniunktury Budowlanej

Wyniki badania wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych 200 największych polskich firm budowlanych świadczą o nieznacznej poprawie nastrojów w branży budowlanej w Polsce. Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2010 r. wartość 7,8 pkt pokazując, że pomimo słabszego początku 2010 r., firmy budowlane w ocenie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej są bardziej optymistyczne niż rok wcześniej.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że na rynku w dalszym ciągu przeważają firmy, które w obecnej sytuacji dostrzegają więcej zjawisk negatywnych niż pozytywnych, choć zaznaczyć należy, że w ciągu minionych sześciu miesięcy zmalała liczba przedsiębiorstw doszukujących się negatywów. Największą przeszkodą dla firm są problemy z przepisami i urzędnikami (41% wskazań), przy czym odpowiedzi w mniejszym niż pół roku temu stopniu dotyczyły braku regulacji prawnych, które powinny chronić polski rynek przed firmami zagranicznymi, a częściej wskazywano na nadmierną biurokrację, wysoki stopień skomplikowania przepisów oraz niezrozumienie charakterystyki działalności firmy przez prawodawców, jak i urzędników.

fot. mat. prasowe

Czynniki utrudniające działalność na rynku budowlanym w Polsce

Czynniki utrudniające działalność na rynku budowlanym w Polsce

Duża konkurencja na rynku jest drugim najczęściej wymienianym przez budowlańców czynnikiem utrudniającym działalność, zwłaszcza mniejszym firmom. Jako kolejną barierę w funkcjonowaniu na rynku budowlanym wymienia się z kolei zaniżanie cen, co ma związek z dużą konkurencyjnością i niskimi cenami wymuszanymi na wykonawcach przez inwestorów. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że według ankietowanych uciążliwość tego zjawiska w minionych miesiącach nieco osłabła. Badane przedsiębiorstwa wymieniały również inne czynniki utrudniające obecnie funkcjonowanie na rynku budowlanym. Co dziesiąty respondent wskazywał na wysokie koszty pracy, natomiast 9% ankietowanych firm zwracało uwagę na wciąż trudny dostęp do kredytów. Braki kadrowe oraz zatory płatnicze zdecydowanie rzadziej wymieniane były wśród czynników utrudniających funkcjonowanie na rynku.

Ankieterzy PMR Research zapytali także firmy budowlane o czynniki, które w obecnej chwili najbardziej ułatwiają funkcjonowanie na rynku. Ponieważ większość respondentów nie dostrzega żadnych znaczących ułatwień w działalności, uzyskano jedynie 51 wartościowych odpowiedzi na to pytanie.

fot. mat. prasowe

Czynniki ułatwiające działalność na rynku budowlanym w Polsce

Czynniki ułatwiające działalność na rynku budowlanym w Polsce

Wśród czynników ułatwiających działalność na polskim rynku budowlanym ankietowani najczęściej wymieniali dotacje unijne, dzięki którym inwestycje sektora publicznego w dużym stopniu zrekompensowały ubytek inwestycji sektora prywatnego (uważa tak 27% ankietowanych). Na kolejnym miejscu znalazły się dobre kontakty biznesowe, zwłaszcza trwałe i dobre relacje z inwestorami i podwykonawcami. Respondenci wskazywali również na stabilne otoczenie prawne, posiadanie przez firmę odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a także coraz większą dostępność kredytów w gospodarce.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: