eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Aktywność turystyczna Polaków 2009

Aktywność turystyczna Polaków 2009

2010-04-26 13:15

Aktywność turystyczna Polaków 2009

Krajowe wyjazdy wakacyjne (min. 5 dni) wg celu wyjazdu © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

W październiku 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził kolejne badanie modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce turystyki i wypoczynku. Wśród podstawowych celów badania wymienić należy: poznanie sposobów spędzenia czasu przeznaczonego na wypoczynek, preferowanych przez członków badanych gospodarstw domowych, poznanie planów urlopowych, ocenę stopnia uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych, oszacowanie poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel, a także próbę wyjaśnienia powodów nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych.
Zadaniem GUS było też ustalenie poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i oszacowanie wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu. Badanie dotyczyło wyjazdów w okresie 1 X 2008 r. – 30 IX 2009 r.

Uczestnictwo gospodarstw domowych w wyjazdach turystycznych

Z zebranych danych wynika, że 55,8% gospodarstw domowych wykazało aktywność turystyczną w badanym okresie. Jest to wynik nieznacznie wyższy od uzyskanego w poprzedniej edycji badania (w 2005 r. odsetek ten wyniósł 52,7%).

fot. mat. prasowe

Krajowe wyjazdy wakacyjne (min. 5 dni) wg celu wyjazdu

Krajowe wyjazdy wakacyjne (min. 5 dni) wg celu wyjazdu

Na podstawie wyników badania można zaobserwować dość znaczne różnice w aktywności turystycznej członków gospodarstw domowych w zależności od typu wyjazdu. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy długoterminowe (trwające 5 i więcej dni) w kraju - uczestniczyli w nich członkowie 33,8% gospodarstw. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy krajowe krótkoterminowe (trwające 2-4 dni), które odnotowano w 30,9% gospodarstw. Wyjazdy zagraniczne były zdecydowanie mniej popularne. W wyjazdach zagranicznych połączonych z noclegiem (czyli trwających co najmniej 2 dni lub dłużej) uczestniczyli członkowie 12,2% gospodarstw domowych.

fot. mat. prasowe

Wyjazdy zagraniczne (min. 2 dni) wg celu wyjazdu

Wyjazdy zagraniczne (min. 2 dni) wg celu wyjazdu

Jako przyczynę braku aktywności turystycznej przedstawiciele gospodarstw domowych podawali najczęściej brak środków finansowych, brak zainteresowania wyjazdem, stan zdrowia. Marginalne znaczenie miały natomiast takie przyczyny, jak: brak urlopu, oddelegowania służbowego, czy wykorzystywanie urlopu na pracę zarobkową.

Aktywność turystyczna członków gospodarstw domowych

Z danych zebranych w trakcie badania wynika, że w okresie 1.10.2008- 30.09.2009 aktywność turystyczna netto mieszkańców Polski kształtowała się następująco: 23,7% osób uczestniczyło w krajowych podróżach krótkotrwałych, 25,3% w krajowych podróżach długotrwałych (wakacyjnych), a w trwających co najmniej 2 dni podróżach zagranicznych – 7,7%. Na jedną osobę uczestniczącą w podróżach krajowych krótkotrwałych przypadało średnio 2,8 podróży, w przypadku krajowych podróży wakacyjnych wskaźnik ten wynosił 1,3, a w zagranicznych podróżach długotrwałych – 1,2.

Większość osób podejmuje tylko jedną podróż wakacyjną krajową lub zagraniczną w ciągu roku i około 2 do 3 podróży krajowych krótkotrwałych.

Największa aktywność turystyczna netto w zakresie krajowych podróży długotrwałych cechuje osoby w wieku 7-14 lat (38%), natomiast w podróżach zagranicznych – osoby w wieku 25-44 lata (10%). We wszystkich badanych rodzajach podróży turystycznych zdecydowanie najrzadziej uczestniczą osoby starsze w wieku ponad 65 lat. W okresie objętym badaniem zaledwie 3% z nich odbyło podróż zagraniczną.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Baza noclegowa w Polsce 2009

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: