eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Chronimy dzieci czyli internet tylko w nocy

Chronimy dzieci czyli internet tylko w nocy

2006-08-11 13:37

Wyłączamy część internetu pomiędzy godziną 6 a 23! Dziwne? Szalone i nierealne? Z pewnością... Ale może się stać obowiązującym w Polsce prawem. Wszystko pod jakże chwalebnym i pożądanym celem - ochrony dzieci przed szkodliwymi dla ich psychiki treściami - pornografią, przemocą. Grupa posłów wniosła bowiem projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania.
Psychiki dzieci przed zgubnym wpływem mediów będzie strzegł - według projektu - Prezes Centrum Dobrych Mediów, jego zastępca oraz Rada Dobrych Mediów. Projekt ten zawiera jednak nieprecyzyjne zapisy, mogące przy pewnej interpretacji wymusić praktyczny zakaz rozpowszechniania niektórych treści. Jeśli projekt ten stanie się obowiązującym prawem, jego zapisy mogą się stać formą cenzury, w dobie internetu jednak cenzury pozornej.

Grupa posłów wniosła do Sejmu projekt ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania. Projekt wpłynął do Sejmu 11 kwietnia 2006, Biuro Legislacyjne sprawdziło projekt pod względem formalnym, po wniesieniu autopoprawki projekt trafił już do sejmowej kolejki, oczekuje teraz na swoje pierwsze czytanie.

Posłowie, pomysłodawcy ustawy, powołują się na badania naukowe, które miały wykazać, że wszystkie media posługujące się obrazem cechuje nadreprezentacja przekazów zawierających przemoc i seks. Zdaniem inicjatorów ustawy "można nawet powiedzieć, że większość gier komputerowych składa się z samej przemocy, gdyż jest ona ich regułą i zasadą".

Według autorów ustawy, zniekształcanie obrazu świata na podstawie obrazów oglądanych w mediach jest szczególnie widoczne u dzieci, które odbierają prezentowane treści w sposób dosłowny i nie odróżniają w pełni fikcji od rzeczywistości. Im młodszy jest odbiorca, mniej krytyczny oraz im częściej ogląda sceny przemocy w mediach, tym większe prawdopodobieństwo ukształtowania się przekonania, że agresja jest oczywista i popłaca oraz, że jest skutecznym sposobem rozwiązywania międzyludzkich konfliktów. Jako przykład zgubnego wpływu gier komputerowych na młodych ludzi, posłowie przytaczają ucznia Gimnazjum im. Gutenberga w Erfurcie (Niemcy), który w 2002 roku zastrzelił 16 osób, nauczycieli i kolegów. Nastolatek miał popełnić zbrodnię pod bezpośrednim wpływem gier komputerowych.

Szczególną uwagę posłowie poświęcają internetowi: "W Internecie, choć jego zawartość jest bardzo różnorodna, szczególnie często odwiedzane są strony z pornografią, które można spotkać także przypadkowo, dlatego że „doczepiane” są do witryn i portali odwiedzanych przez młodzież. Strony te są bardzo często oglądane przez uczniów, mających dostęp do sieci w szkołach i kawiarenkach internetowych".

Lekarstwem na przemoc w mediach ma być wprowadzenie jednoznacznego i spójnego systemu klasyfikacji treści przekazów, obejmującego - jak to określają pomysłodawcy projektu ustawy - całą "publiczną przestrzeń medialną".

"Publiczna przestrzeń medialna – przestrzeń dostępna dla bliżej nieokreślonej liczby osób, w której następuje tworzenie, zestawienia lub rozpowszechnianie przekazu lub zbioru przekazów."

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: