eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sektor MŚP: ocena I kw. 2019 i prognoza II kw. 2019

Sektor MŚP: ocena I kw. 2019 i prognoza II kw. 2019

2019-05-15 12:31

Sektor MŚP: ocena I kw. 2019 i prognoza II kw. 2019

Spadek nastrojów MŚP © pixarno - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jest gorzej. Przynajmniej jeżeli chodzi o badane przez Instytut Keralla Research nastroje towarzyszące przedstawicielom sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Najnowszy odczyt wskaźnika KERNA pokazał wartość o 3,92 pkt. niższą niż przed kwartałem. Negatywnej zmianie uległa również skłonność do inwestowania - obrazujący ją indeks ZAIR osiągnął poziom 62,47 pkt. na minusie, co względem poprzedniego notowania również oznacza spadek.
Jak już wspomniano we wstępie, mierzący nastroje wskaźnik KERNA zaliczył w najnowszym pomiarze spadek o 3,92 pkt. kwartał do kwartału. Za taki obrót spraw w największym stopniu odpowiadają firmy, które przewidują pogorszenie się sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Jeszcze w styczniu pesymiści stanowili 25,8 proc. badanych, dziś ten odsetek sięga 32,6 proc. Negatywne przewidywania odnośnie najbliższych trzech miesięcy formułują przede wszystkim firmy trudniące się handlem. Niezbyt obiecująco prezentują się również prognozy dotyczące kondycji własnego biznesu. Obecnie przeświadczenie o tym, że będzie gorzej towarzyszy 15,6 proc. badanych. Dla porównania, w styczniu br. pesymiści stanowili 12 proc. ankietowanych. Co więcej, kurczy się również grono optymistów zakładających lepsze czasy dla własnej firmy - w pozytywnych nastrojach pozostaje już tylko 26 proc. przedsiębiorców wobec 34,4 proc. w pierwszym kwartale br.

Przy okazji najświeższej edycji badania jego autorzy postanowili zapytać również o ocenę najnowszych rządowych rozwiązań, obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.
„Chodzi o Pakiet MŚP, czyli zbiór ponad 40 zmian w prawie podatkowym i gospodarczym, w myśl których przedsiębiorcy mają możliwość między innymi rozliczenia straty podatkowej do 5 mln PLN, skrócenia terminu uprawniającego wierzyciela do korzystania z ulgi na „złe długi” w VAT czy wliczenia wynagrodzenia małżonka w koszty uzyskania przychodu. Z naszego badania wynika, że blisko 29 proc. respondentów uważa ten kierunek zmian za pozytywny – mówi Jolanta Banaś, analityk Instytutu Keralla Research. - Przedsiębiorcy, a w szczególności zatrudniający 50-249 pracowników, liczą przede wszystkim na poprawę płynności finansowej. Z kolei mikro podmioty spodziewają się, że koszty prowadzenia działalności dzięki tego typu zmianom nieco spadną”.
Jedynie 5,4 proc. firm sektora MŚP negatywnie postrzega możliwe skutki wprowadzonych zmian. W ich ocenie zwiększą one koszt prowadzenia działalności oraz i tak nadmierną już biurokrację.

Wyniki badań „Skaner MŚP” za drugi kwartał informują też o spadku planów inwestycyjnych na najbliższe 3 miesiące. W porównaniu do poprzedniego kwartału, Index ZAIR, obniżył się o 4,67 pkt. i wynosi 62,47 pkt. Największy spadek planowanych wydatków odnotowano w subindeksie dotyczącym zatrudniania pracowników, choć jeszcze kwartał wcześniej właśnie przy nim był największy wzrost.

Szczegółowe dane:

Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA


W relacji do pomiaru w pierwszym kwartale, wzrósł odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju. Aktualnie negatywnie prognozuje 32,6 proc., co
w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza wzrost krytycznych opinii o 12,8 pkt. proc. Najczęściej o gorszej kondycji informują firmy handlowe. Odsetek firm prognozujących poprawę sytuacji polskiej gospodarki również spadł do 17,8 proc. (regres o 1,2 pkt. proc. kw./kw.).

fot. mat. prasowe

Prognoza na drugi kwartał – GOSPODARKA KRAJOWA

Względem I kwartału wzrósł odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej kraju.


Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA


W bieżącym odczycie notujemy również wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej własnego biznesu na kolejne 3 miesiące (progres
o 3,6 pkt. proc. kw./kw.). O 8 pkt. proc. kw./kw. zmniejszył się też udział podmiotów spodziewających się polepszenia sytuacji ekonomicznej własnej firmy. Pozytywne nastroje w tym obszarze ma obecnie ponad 26 proc. badanych.

fot. mat. prasowe

Prognoza na drugi kwartał – WŁASNA FIRMA

Widać wzrost udziału przedsiębiorstw spodziewających się pogorszenia sytuacji ekonomicznej własnego biznesu.


Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA


Udział przedsiębiorstw oceniających pozytywnie sytuację ekonomiczną kraju w ostatnim kwartale pozostaje na poziomie 13 proc. Na polepszenie kondycji krajowej gospodarki istotnie częściej wskazują usługodawcy, co ich różni głównie od firm handlowych.

fot. mat. prasowe

Ocena poprzedniego kwartału - GOSPODARKA KRAJOWA

Udział przedsiębiorstw oceniających pozytywnie sytuację ekonomiczną kraju w ostatnim kwartale pozostaje na poziomie 13 proc.


Ocena poprzedniego kwartału - WŁASNA FIRMA


Symbolicznie przybyło firm, które kondycję własnego biznesu w pierwszym kwartale 2019 roku podsumowują pozytywnie. Aktualnie grupa optymistów stanowi 14,6 proc. (wzrost
o 1,0 pkt. proc. kw./kw.). Jednocześnie więcej przedsiębiorców, niż rok temu w analogicznym okresie, podsumowało pierwszy kwartał negatywnie – pesymistów jest aktualnie 24,6 proc., rok temu było to 16,2 proc.

fot. mat. prasowe

Ocena poprzedniego kwartału - WŁASNA FIRMA

Symbolicznie przybyło firm, które kondycję własnego biznesu w pierwszym kwartale 2019 roku podsumowują pozytywnie.


Wskaźnik KERNA


Wskaźnik nastrojów KERNA wyniósł w aktualnym odczycie 64,17 pkt. na minusie, co w relacji do pomiaru w ubiegłym kwartale oznacza spadek o 3,92 pkt. Wskaźnik jest również niższy od uzyskanego w analogicznym okresie w 2018 roku (regres o 1,88 pkt.).Na niższej wartości wskaźnika zaważyły przede wszystkim słabe prognozy przedsiębiorców dotyczące sytuacji ekonomicznej kraju na nadchodzący, drugi kwartał 2019 roku. Aktualnie 32,6 proc. firm spodziewa się pogorszenia krajowej gospodarki, podczas gdy kwartał temu pesymistów było 25,8 proc. (progresja o 6,8 pkt. proc. kw./kw.). W nadchodzących trzech miesiącach badani spodziewają się również niekorzystnych zmian dla własnego biznesu (wzrost o 3,6 pkt. proc. kw./kw.).

INDEX ZAIR


Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał
w firmie. Odczyt wyników w tej edycji badania, w relacji do pierwszego kwartału, spadł do -62,47 pkt., co oznacza mniejszą skłonność firm MŚP do inwestycji w drugim kwartale 2019 roku.Firmy, które zamierzają wydatkować, najczęściej deklarują inwestycje w środki trwałe: maszyny i technologie, oprogramowanie, firmową flotę oraz nieruchomości.

Przedsiębiorcy pytani są o decyzje dotyczące inwestycji w odniesieniu do obszarów: platforma e-commerce, maszyny i technologie, pojazdy służbowe, oprogramowanie, nieruchomości, szkolenia nieobowiązkowe pracownicze, reklama, zatrudnianie pracowników.

Informacje o badaniu
Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS oraz branżowych zestawień bazodanowych. Próba ogólnopolska, reprezentatywna, wynosi N = 500. Błąd pomiaru +-4 proc., poziom ufności 95 proc. Próba oddaje strukturę firm MŚP w Polsce. Badanie uwzględnia reprezentację firm mikro - zatrudniających do 9 osób.

W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną działalność zarobkową.

Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą. Najczęściej właściciel, współwłaściciel firmy, dyrektor zarządzający, wspólnik, prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub inne osoby wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój, zakupy, inwestycje. Jeden respondent reprezentował jedną firmę.

Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z pełną kontrolą pomiaru. Realizacja: marzec-kwiecień 2019.

Badanie prowadzone jest kwartalnie od 2009 roku.


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: