eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Zmiana klimatu: przeciwdziałać globalnie czy lokalnie?

Zmiana klimatu: przeciwdziałać globalnie czy lokalnie?

2019-03-05 12:28

Zmiana klimatu: przeciwdziałać globalnie czy lokalnie?

Zmiana klimatu © by-studio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Zmiana klimatu to dziś problem palący i szeroko dyskutowany. Jaką opinię w tej kwestii posiadają sami obywatele? Czy w ich opinii zmianom klimatycznym należy przeciwdziałać na szczeblu lokalnym czy raczej podejmować działania w skali globalnej? Odpowiedzi na te pytania przynosi kolejna już partia wyników ankiety opracowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wraz z globalną pracownią badania opinii publicznej YouGov.
Najświeższa partia danych EBI wskazuje, że Polacy nie są zgodni co do tego, czy inwestycje przeciwdziałające zmianie klimatu należy podejmować na szczeblu krajowym czy też globalnym. 1/3 badanych z naszego kraju uważa, że stosowne działania należy prowadzić na terenie Polski, a każdy kraj powinien we własnym zakresie odpowiadać za działalność na swoim terytorium. Równocześnie jednak dość liczna (28%) jest grupa ankietowanych, którzy są zdania, iż Polska powinna inwestować we wszystkich potrzebujących krajach bez względu na okoliczności. Pomimo wyraźnej tendencji do popierania inwestycji krajowych jedynie co 5. Polak utrzymuje, że kluczowa rola w przeciwdziałaniu zmianie klimatu należy do władz centralnych. 23% respondentów uważa, że powinny ją odgrywać organizacje międzynarodowe, np. ONZ, ale najwięcej osób (36%) jest przekonanych, że odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na samych obywatelach.

Chociaż jedna trzecia Polaków uważa, że inwestycje powinny być realizowane na szczeblu krajowym, polskie społeczeństwo ma świadomość globalnych problemów wynikających ze zmiany klimatu. Wśród najbardziej prawdopodobnych skutków zmiany klimatu na całym świecie wymieniano rosnącą liczbę ekstremalnych zdarzeń pogodowych, takich jak huragany, powodzie i susze (70%), powiększające się niedobory żywności i wody (58%) oraz podnoszenie się poziomu mórz (57%).

fot. mat. prasowe

Odsetek Europejczyków uważających, że ich kraj powinien przeciwdziałać zmianie klimatu

O tym, że przeciwdziałać zmianie klimatu należy na szczeblu lokalnym przekonana jest niemal połowa mieszkańców Luksemburga.


Polacy nie są odosobnieni w swojej ocenie sytuacji. W 16 z 30 krajów, w których przeprowadzono ankietę, w tym w krajach takich jak Francja, Belgia, Rumunia, Węgry i Holandia, większość mieszkańców opowiadała się za inwestowaniem na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w skali krajowej, nie zaś za finansowaniem działań w tej dziedzinie w krajach rozwijających się.

Podobny podział występuje również na poziomie całej Unii, jednak wyniki wskazują na nieco większe poparcie dla inwestycji międzynarodowych: 35% Europejczyków uważa, że ich państwa powinny inwestować we wspieranie krajów rozwijających się w kwestii przeciwdziałania zmianie klimatu, natomiast 33% wyraża zdanie, że każdy kraj powinien sam odpowiadać za rozwiązywanie swoich problemów związanych ze zmianą klimatu, nie zaś inwestować gdzie indziej.

fot. mat. prasowe

Polacy o podmiotach, które powinny przeciwdziałać zmianie klimatu

Zdaniem 36% Polaków przeciwdziałać zmianie klimatu powinni sami obywatele.


Wyniki uzyskane w Stanach Zjednoczonych są podobne: 35% Amerykanów woli inwestować w pierwszym rzędzie w krajach rozwijających się, a 27% opowiada się za utrzymaniem inwestycji w obrębie własnego kraju. Z kolei w Chinach zaledwie 22% mieszkańców popiera inwestycje w działania dotyczące klimatu w krajach rozwijających się, a 31% uważa, że każdy kraj powinien samodzielnie finansować swoje inicjatywy klimatyczne.

fot. mat. prasowe

Inwestycje na rzecz klimatu w skali lokalnej

Spore wydatki na działania związane z klimatem ponoszą kraje skandynawskie.


Emma Navarro (wiceprezes EBI odpowiedzialna za finansowanie działań na rzecz środowiska i klimatu) podsumowała wnioski z ankiety EBI dotyczącej klimatu następująco:
„Zmiana klimatu jest jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. To ogromne wyzwanie dla całego świata, dlatego musimy wspólnymi siłami wypracować globalne rozwiązania. Każde podjęte przez nas działanie może pomóc w przeciwdziałaniu wspólnemu zagrożeniu. Inwestycje w przystosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków w krajach rozwijających się przyniosą korzyści nie tylko poszczególnym państwom najbardziej dotkniętym przez negatywne skutki globalnego ocieplenia, ale również nam wszystkim”.

Przypomniała również, że:
„jako największy na świecie wielostronny podmiot finansujący projekty na rzecz działań w dziedzinie klimatu EBI uważa przeciwdziałanie zmianie klimatu za jeden ze swoich głównych celów i priorytetów. W 2018 roku kredyty na działania w dziedzinie klimatu stanowiły ponad 29% wszystkich kredytów udzielonych przez Bank. Ponadto konsekwentnie realizujemy podjęte zobowiązanie, zgodnie z którym do 2020 roku mamy zwiększyć do 35% udział kredytów na działania w dziedzinie klimatu w łącznej puli inwestycji dokonywanych w krajach rozwijających się”.

fot. mat. prasowe

% respondentów, którzy uważają, że ich kraj powinien inwestować we wszystkich krajach potrzebujących

W Chinach zaledwie 22% mieszkańców popiera inwestycje w działania dotyczące klimatu w krajach rozwijających się.


Opinie Polaków co do tego, czy inwestycje na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu powinny być podejmowane przede wszystkim w skali krajowej, czy globalnej


 • Mój kraj nie powinien inwestować w innych krajach, każdy kraj powinien odpowiadać za własne działania – 34%
 • Mój kraj powinien inwestować we wszystkich krajach potrzebujących bez względu na okoliczności – 28%
 • Mój kraj powinien w pierwszej kolejności inwestować w krajach potrzebujących, które są położone bliżej niego – 25%
 • Nie wiem – 12%
 • Nie ma żadnej zmiany klimatu – 1%

Ranking najbardziej prawdopodobnych skutków globalnych, jakie zdaniem Polaków przyniesie zmiana klimatu


 • Rosnąca liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych (np. huraganów, powodzi i susz) – 70%
 • Powiększające się niedobory żywności i wody – 58%
 • Podnoszenie się poziomu mórz – 57%
 • Zagrożenia zdrowia (np. rosnąca liczba epidemii) – 51%
 • Utrata bioróżnorodności (np. wymieranie całych gatunków roślin i zwierząt, w tym owadów) – 49%
 • Rosnąca liczba migrantów – 39%
 • Pustynnienie (proces przekształcania żyznych terenów w pustynie) – 38%
 • Brak możliwości zamieszkania niektórych regionów lub krajów, które wcześniej nadawały się do zamieszkania – 35%
 • Rosnące zagrożenie wojną o trudno dostępne zasoby – 34%
 • Rosnące nierówności między krajami – 32%

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: