eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 2/2019

Polska: wydarzenia tygodnia 2/2019

2019-01-15 20:42

  • Trudno jeszcze w tej chwili przedstawić problem cen energii elektrycznej w2019 jako rozwiązanie kompletne. Jak wiadomo w końcu 2018 roku rząd praktycznie w ostatniej chwili wycofał się z koncepcji znacznego podwyższenia cen. Dziś jeszcze widać, że przyjęte rozwiązania nie są dopracowane, brak jest szeregu dokumentów wykonawczych, przewidywana jest nowelizacja ustawy. To była improwizacja, rozpoczęta nagłą decyzją polityczną praktycznie w ostatniej chwili. Można odnieść wrażenie, że politycy "nie odrobili zadania domowego" nie dokonali analizy potencjalnych skutków chociażby w obszarze wzrostu kosztów utrzymania. Mam wrażenie, że przestraszyli się też reakcji społecznych.
  • Niekończąca się dyskusja o niedzielach wolnych od handlu. Zgodnie w obowiązującą od marca 2018 roku ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, w 2018 roku niehandlowe były dwie niedziele niehandlowe w miesiącu. W 2019 roku przybędzie jeszcze jedna, zaś w 2020 roku handel będzie dozwolony tylko w siedem wybranych niedziel w roku. Związki zawodowe chcą obecnie dalszych zmian uszczelniających obowiązującą ustawę. Eksperci Biura Analiz Sejmowych po analizie dotychczasowych skutków sugerują, by nie wprowadzać trzeciej i czwartej niedzieli niehandlowej w miesiącu. Z badań wynika, że podobny pogląd mają wyborcy wszystkich partii i dość zgodnie uznają, że dotychczasowa postać handlu w niedzielę to dobry kompromis pomiędzy tymi, którzy chcą całkowitego zakazu handlu, a tymi, którzy chcieliby powrotu do sytuacji sprzed marca 2018 r., czyli braku jakichkolwiek ograniczeń w handlu w niedzielę. Podzielamy pogląd ekspertów o dwóch niedzielach w miesiącu...
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w dziś kolejny raz... Inicjatywa J. Owsiaka rozwinęła się mimo różnych przeszkód i dużej aktywności jej przeciwników. WOŚP zagrała w tym roku pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste". Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Przez 27 lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 951 mln zł. To duży sukces, ale tu nie tylko sukces finansowy się liczy! Uczestniczy w tych działaniach tysiące naszych dzieci i wnuków. WOŚP to także ważne przedsięwzięcie wychowawcze. Uczy myślenia społecznego i dostrzegania potrzeb związanych z ochroną zdrowia. Może po raz pierwszy ci młodzi ludzie uczestniczą w organizacji dużego przedsięwzięcia, widzą konieczność współdziałania, ale też organizatorzy publicznie rozliczają się z zagospodarowanie zebranych pieniędzy. PILNE!!! W KOŃCOWYM ETAPIE WOŚP ZGINĄŁ PREZYDENT GDAŃSKA P. ADAMOWICZA. Wybaczcie... Nie jestem w stanie komentować tego morderstwa...
  • Aż o 10 proc. wzrosła liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm w 2018 roku. Z raportu Coface wynika, że na koniec 2019 r. liczba upadłości wzrośnie o 9,3 proc. Ta analiza pokazuje, że coraz częściej stosowane są postępowania restrukturyzacyjne, wprowadzone ustawowo z początkiem 2016 roku. Ich udział we wszystkich postępowaniach rośnie – przy czym w roku 2018 r. wyniósł aż 43 proc. 267 upadłości i restrukturyzacji odnotowano w produkcji (wzrost o 7 proc. r/r). Największy wzrost postępowań mamy w transporcie (o 40 proc.). Budownictwo pozostaje na podobnym poziomie do tego z roku poprzedniego. Według Coface otoczenie polskiej gospodarki pozostanie dosyć korzystne, chociaż tempo wzrostu polskiego PKB będzie w tym roku słabsze, a prognoza zakłada wzrost o 3,7 proc. Dużą uwagę proponuję skierować na należy wzrastający poziom ryzyka dla naszej gospodarki. Mam tu na myśli wzrost protekcjonizmu, napięcia na linii handlowej USA-Chiny, spowolnienie gospodarcze w strefie euro, a także niepewność związana z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
  • Euler Hermes prognozuje na 2019 r wzrost polskiego PKB na poziomie 3,5 proc. w 2019 roku. Osoby w firmie odpowiedzialne za ocenę ryzyka prognozują, że takie branże, jak budowlana, transport drogowy, handel (hurt i detal), i częściowo także motoryzacja w I połowie 2019 mogą odczuwać negatywne skutki sygnalizowanego spowolnienia. Będzie ono efektem stopniowego schłodzenia gospodarek naszych głównych partnerów handlowych, a także słabnącej dynamiki wzrostu konsumpcji, spowodowanej wyhamowaniem wzrostu zatrudnienia w II połowie 2018 roku". Euler Hermes uważa, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powinna rozpocząć w bieżącym roku cykl podnoszenia stóp procentowych, w miarę jak podnosić je będzie również Europejski Bank Centralny (EBC).
  • 7228 euro – to w 2018 roku średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce. Warto zauważyć, że jest to połowa średniej europejskiej. Dysproporcja między biednymi a bogatymi jest w Polsce szczególnie duża w porównaniu z innymi krajami Europy. Dochód rozporządzalny mieszkańców najuboższego z 380 polskich powiatów wyniósł mniej niż wynosi jedna trzecia dochodu mieszkańców najzamożniejszego powiatu.
  • Polska jest jedynym rynkiem w Europie, w którym Tesco zanotowało spadki sprzedaży w ostatnim kwartale. Kierownictwo tej sieci zdecydowała o zamknięciu 32 nierentownych sklepów w naszym kraju. Ta redukcja ilości sklepów to (według komunikatu sieci) część planu zmniejszania kosztów operacyjnych i poprawy konkurencyjności i zyskowności polskiego biznesu. Należy tu dodać, że za ostatni kwartał 2018 roku sieć zanotowała 12 z rzędu kwartał wzrostu sprzedaży LfL (like-for-like – porównuje się wtedy sprzedaż w tych samych placówkach w różnych okresach). W skali całej grupy Tesco odnotowało wzrost o 0,8 proc. Obecną sytuację tłumaczy się m.in. wprowadzaniem nowych produktów marki własnej oraz gruntownego przeglądu i zmian oferty asortymentowej.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

To ważna informacja! W 2019 R. KOLEJNY ROK Z RZĘDU WZROSNĄ LIMITY NA IKE, IKZE ORAZ PPE. Prywatne oszczędzanie z IKE, IKZE i PPE może odegrać kluczową rolę w wysokości naszej emerytury.

Kolejny rok z rzędu rosną limity w przypadku trzeciofilarowych rozwiązań emerytalnych IKE, IKZE oraz PPE. W 2019 r. będą one wynosiły odpowiednio 14 295 zł dla IKE, 5 718 zł dla IKZE oraz 21 442, 50 zł jeśli chodzi o PPE. Podnosi to atrakcyjność oszczędzania emerytalnego, tym bardziej, że nic nie stoi na przeszkodzie by równocześnie korzystać z IKE i IKZE, maksymalizując kwotę, której dotyczą przypisane do nich korzyści podatkowe.

IKE oraz IKZE po założeniu pozwalają na samodzielne oszczędzanie, natomiast PPE to forma grupowego oszczędzania na emeryturę w zakładzie pracy. Każdemu z wymienionych rozwiązań towarzyszy szereg unikalnych przywilejów podatkowych, w tym m.in. zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki) oraz możliwość dziedziczenia bez konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Prywatne oszczędzanie z IKE, IKZE i PPE może odegrać kluczową rolę podczas naszej emerytury. To okres życia, kiedy wydatki pochłaniają zwykle lwią część domowego budżetu. Poleganie w tych okolicznościach tylko i wyłącznie na coraz bardziej obciążonym systemie emerytalnym to bardzo ryzykowne postępowanie. Zwłaszcza, że oszczędzanie w ramach III filara odbywa się na preferencyjnych warunkach. Warto sobie zdać sprawę, że o sukcesie całego procesu może zadecydować nie tyle nawet wysokość naszych dochodów, ile zwykła systematyczność i jak najszybszy start. Nawet małe sumy, ale sumiennie odkładane, mogą zbudować kapitał, który zapewni nam komfort i spokój wyjaśnia Mateusz Szyłko, ekspert z Esaliens TFI.

http://www.publikuj.org

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: