eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 50/2018

Polska: wydarzenia tygodnia 50/2018

2018-12-18 13:33

  • Poznaliśmy skutki decyzji Sejmu w sprawie sposobu waloryzacji emerytur i rent. Zgodnie z zaproponowaną przez rząd nowelizacją od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł; przy czym najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1100 zł. Obecnie jest to 1029,80 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł do 825 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Podwyżką zostanie objętych ok. 6,2 mln emerytów. Na nowych zasadach zyskają przede wszystkim osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto. Według szacunków rządowych na waloryzację od marca 2019 zostanie przeznaczonych ok. 8,4 mld zł (w 2015 r było to 3,55 mld zł, w 2018 r -5,96 mld zł).
  • W Polsce zbliża się dwumecz polityczny. Stawką jest skład polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, oraz kto będzie rządził krajem w następnej kadencji. Rządzący proponują Polakom nowy program prawdziwej europeizacji, modernizacji i wyższych płac. Został on zaprezentowany przez premiera na konwencji Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w Szeligach na Mazowszu. Była to pierwsza konwencja partii rządzącej od jesiennych wyborów samorządowych. Szczegóły programu mają być opublikowane przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nowy program jest nakierowany na klasę średnią czyli na tych, którzy chcą osiągnąć europejski standard życia. Rządzący mocno akcentują własną wiarygodność i wykazują na przykładzie ostatnich trzech lat swoje umiejętności w kierowaniu polskimi sprawami.
  • Według ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego nasz kraj potrzebuje dodatkowych mocy rzędu 13-15 GW. Biorąc pod uwagę obecne nasze możliwości surowcowe i technologiczne jest bardzo prawdopodobne, że te potrzeby będziemy realizowali w oparciu o nasze zasoby węgla. Chyba nie ma dziś alternatywy dla innego sposobu zapewnienia równowagi na polskim rynku energii elektrycznej. Niepokoi to, by ta dzisiejsza konieczność węglowa nie przemieniła się w długowieczność takiej koncepcji. Obecna sytuacja to niestety zwykła konsekwencja trzydziestoletniej krótkowzrocznej polityki i zwłoki w inwestowaniu w czystą energetykę. Przyznam, że niestety mam złe przeczucia. Jeszcze niedawno w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2017 r. minister Tchórzewski twierdził, że inwestycja w Ostrołęce będzie ostatnią tego typu. Teraz można jednak odnieść wrażenie, że wycofuje się z tego. Mówimy o klimacie, gościmy oenzetowski szczyt klimatyczny, chociaż jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony nowy blok w Elektrowni Kozienice, później w Elektrowni Opole, następnie w Jaworznie, a kilka lat później stanie się to także w Ostrołęce. Bez odpowiedzi pozostawiam pytanie czy następne inwestycje w energetykę nie będą już oparte na węglu?...
  • Weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących organizacji i działania Komisji Nadzoru Finansowego. Poszerzony zostanie skład Komisji. KNF będzie składać się z przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i dziewięciu członków. Ustawa przewiduje, że skład Komisji Nadzoru Finansowego ulegnie poszerzeniu o czterech nowych członków. Będą nimi przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych. Ci dodatkowi członkowie nie będą uczestniczyli w głosowaniach.
  • Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć tajemnicę skarbową. Informacje o sytuacji podatkowej kontrahenta będzie można otrzymać tylko po uzyskaniu jego zgody. Powodem są przepisy RODO. W założeniach jest to dobry pomysł. Zaświadczenie o sytuacji podatkowej kontrahenta będzie można otrzymać z urzędu skarbowego tylko wtedy, gdy lustrowany się zgodzi. Brak takiej zgody to urząd odmówi wydania zaświadczenia, a tej decyzji nie można będzie zaskarżyć.
  • Wicepremier Jarosław Gowin promuje swój kolejny program Energia plus. Założenia tego programu mają być zaprezentowane przed najbliższymi wyborami (!). Zamierza on we współpracy z uczelniami rozpocząć masową budowę odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem głównie dla 5 mln gospodarstw domowych.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

Sytuacja na rynku transportu drogowego w Polsce zdecydowanie sprzyja przewoźnikom. POLSKI RYNEK TRANSPORTU DROGOWEGO JEST RYNKIEM PRZEWOŹNIKA.

Sytuacja na rynku transportu drogowego w Polsce zdecydowanie sprzyja przewoźnikom. 45% polskich firm przewozowych, biorących udział w badaniu Grupy Transporeon Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018, wskazało na ponad 5-procentowy wzrost dochodu w 2017 roku, a 79% prognozowało zwiększenie obrotów do końca br. Załadowcy zmagają się ze zbyt małą dostępnością przewoźników, wysokimi kosztami transportu, a także procesami planowania, które okazują się nieefektywne.

– Pierwsza połowa 2018 roku umocniła pozycję przewoźników w całej Unii Europejskiej ze względu na sukcesywny spadek możliwości przewozowych. 46% polskich firm transportowych, biorących udział w naszym badaniu, upatrywało w nim przyczyny wzrostu cen za transport, a ponad 60% zadeklarowała wówczas, że spodziewa się dalszego zwiększania się wartości tego wskaźnika, co postawiłoby przewoźników w jeszcze korzystniejszym położeniu w stosunku do załadowców – komentuje Mariusz Nowak, Key Account Manager w Grupie Transporeon.

Aż 63% badanych firm przewozowych w Polsce wyraziło chęć inwestycji w rozwój swojej floty, a jedynie 25% zamierzało utrzymać ją na tym samym poziomie. Dla porównania, wśród wszystkich przewoźników z Unii Europejskiej, biorących udział w badaniu Grupy Transporeon, takie plany zadeklarowało odpowiednio 51% i 36% respondentów. Może to wynikać z faktu, że Polska znajduje się obecnie w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej na tle innych krajów unijnych. Według Eurostatu, w III kwartale 2018 roku odnotowała najwyższą roczną dynamikę produktu krajowego brutto spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, które przedstawiły swoje dane w tym zakresie. Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że we wrześniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 2,8% w porównaniu do września 2017 roku.

Bariery w rozwoju przewoźników

Pomimo, że przewoźnicy chcą rozbudowywać swoje floty, barierę w rozwoju biznesu może stanowić dla nich pogłębiający się niedobór kierowców – deficytu „rąk do pracy” obawia się aż połowa badanych firm przewozowych w Polsce i aż 59% w całej Unii Europejskiej. Niewiele mniej, bo 48% polskich respondentów, stwierdziło, że odczuwa też skutki rosnących cen paliwa. Zdecydowanie mniej niepokojące są dla nich zmiany w regulacjach prawnych (5% wskazań), które stanowią poważne wyzwanie dla przewoźników w wybranych krajach unijnych (takiej odpowiedzi udzieliło 25% firm przewozowych).

– Niedobory kadrowe to obecnie jedno z największych wyzwań dla europejskich przewoźników. Tylko w Polsce deficyt kierowców szacowany jest na około 20%. Co więcej, średnia wieku kierowców w transporcie międzynarodowym wynosi 50 lat, co oznacza, że wielu z nich w niedługim czasie przejdzie na emeryturę. Pomimo rosnących zarobków, rąk do pracy nie przybywa, co może świadczyć o tym, że problem będzie się pogłębiał. Taka sytuacja odbijać się będzie na możliwościach przewozowych na rynku oraz cenach za transport, co w pierwszej kolejności odczują załadowcy – mówi Mariusz Nowak.

Bolączki załadowców

Ograniczona dostępność przewoźników oraz wysokie koszty transportu stanowią ogromne wyzwanie dla załadowców. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne problemy, z jakimi muszą się borykać.

– Podczas konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, która miała miejsce w listopadzie, poprosiliśmy załadowców, aby wskazali kluczowe dla nich obszary problemowe. Okazało się, że są to:zarządzanie strefami załadunkowymi i rozładunkowymi, które jednego dnia mogą być przepełnione, a kolejnego całkowicie puste, jak również zbyt czasochłonne wyszukiwanie przewoźników oraz prowadzenie z nimi bieżącej korespondencji – mówi Mariusz Nowak.

Pomocne systemy IT

– Do poprawy sytuacji załadowców może znacząco przyczynić się ograniczenie pracy manualnej, obarczonej ryzykiem błędu i nieefektywności, na rzecz inteligentnych systemów IT. Przykładowo, wykorzystanie platformy Transporeon pomaga zdecydowanie bardziej efektywnie planować transport, a dodatkowo pozwala zredukować koszty administracyjne związane z wyszukiwaniem oraz prowadzeniem korespondencji z przewoźnikami. Z doświadczenia wiemy, że mogą one zostać obniżone nawet o 30% – dodaje Mariusz Nowak.

Cyfryzacja procesów logistycznych ma ogromne znaczenie także dla przewoźników. 63% polskich firm przewozowych biorących udział w badaniu Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018 widzi w niej szansę na dalszy rozwój biznesu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: