eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa XI 2018

Koniunktura przemysłowa XI 2018

2018-11-26 12:09

Koniunktura przemysłowa XI 2018

Budowa © Leika production - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Poznaliśmy wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w jedenastym miesiącu br. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) osiągnął poziom 108,2, co w ujęciu zarówno miesięcznym, jak i rocznym oznacza wzrost. Wartości powyżej średniej długookresowej udaje mu się uzyskiwać już od marca 2017 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w listopadzie 2018 r.


Składowe odnoszące się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług kształtują się na poziomie wyższym od formułowanego w październiku. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast składowa
dotycząca handlu detalicznego kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w listopadzie 2017 r.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są wyższe od zgłaszanych przed miesiącem oraz w listopadzie ub.r.

fot. mat. prasowe

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI)

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) kształtuje się w listopadzie 2018 r. na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) i jego dekompozycja

Wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego kształtuje się w listopadzie na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem.


Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe


Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się w listopadzie na dodatnim poziomie, wyższym od notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) oceniany jest korzystnie i lepiej niż w październiku, również prognozy produkcji są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – przetwórstwo przemysłowe

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, wyższym od notowanego w ostatnich dwóch miesiącach.


Wskaźnik ufności – Budownictwo


Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w listopadzie na dodatnim poziomie, nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są korzystne, zbliżone do sygnalizowanych w październiku. Prognozy zatrudnienia są bardziej pozytywne niż w ubiegłym miesiącu.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – budownictwo

Wskaźnik ufności w budownictwie jest nadal na poziomie dodatnim, nieco wyższym od notowanego w październiku.


Wskaźnik ufności – Handel detaliczny


W listopadzie wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym od odnotowanego w ostatnich ośmiu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najbardziej optymistyczne od kwietnia br. Przewidywania dotyczące sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych w październiku. Bieżący stan zapasów towarów od początku roku jest uznawany za nadmierny.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – handel detaliczny

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym jest dodatni, na poziomie wyższym od odnotowanego w ostatnich ośmiu miesiącach.


Wskaźniki ufności – Usługi


W listopadzie wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, wyższym niż przed miesiącem. Oceny odnoszące się do ostatnich trzech miesięcy dla ogólnej sytuacji gospodarczej oraz popytu są nieznacznie pozytywne. Prognozy popytu są bardziej optymistyczne od przewidywań z października.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – usługi

Wskaźnik ufności w usługach kształtuje się w listopadzie na poziomie wyższym niż przed miesiącem.


Bariery działalności przedsiębiorstw


We wszystkich prezentowanych rodzajach działalności najbardziej odczuwane są trudności zwizane z kosztami zatrudnienia.

W porównaniu z listopadem ub.r. najbardziej wzrasta znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w usługach (istotny wzrost znaczenia tej bariery odnotowały również firmy budowlane) oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym. W budownictwie częściej niż przed rokiem zgłaszana jest bariera odnosząca się do kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu ub.r. w usługach sygnalizowane są problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych, a w budownictwie i handlu detalicznym – zbyt dużej konkurencji na rynku. Firmy usługowe i budowlane rzadziej niż w listopadzie 2017 r. odczuwają barierę niedostatecznego popytu. Dodatkowo, przedsiębiorstwa usługowe zgłaszają istotny spadek uciążliwości wynikających z niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych


W bieżącym miesiącu wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 86,8% i jest zbliżone do zgłaszanego w październiku, ale wyższe niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat.

Przewidywane ceny w budownictwie


Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu koniunktury gospodarczej przewidują wzrost cen robót budowlano-montażowych, choć nieco mniej znaczący niż sygnalizowali w październiku. W porównaniu z listopadem ubiegłych lat prognozowany wzrost cen jest największy od 2008 r.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: