eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ferie zimowe 2019: Cypr ciągle tani

Ferie zimowe 2019: Cypr ciągle tani

2018-11-23 11:41

Ferie zimowe 2019: Cypr ciągle tani

Cypr © santosha57 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA opublikował najnowsze opracowanie na temat wyjazdów turystycznych, które będą zrealizowane pomiędzy 28 stycznia a 3 lutego 2019 roku, a więc w pierwszych siedmiu dniach ferii zimowych dla województwa mazowieckiego. Dowodzi ono m.in. sporo niższych od zeszłorocznych cen wyjazdów na Cypr (-474 zł) oraz podwyżek (234 zł) w przypadku Egiptu.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

Piąty raport ze sprzedaży w sezonie 2018/19 – znów słabsza sprzedaż, ale jest nadzieja na poprawę


W mediach pojawiła się piąta odsłona raportu z systemu MerlinX (45/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek na sezon turystyczny 2018/2019, jakie osiągnięto w pierwszym pełnym tygodniu listopada. Czego dowodzi? Okazuje się, że bieżąca sprzedaż zanotowała spadek na poziomie 15 proc. Wynik może wydawać się zły, ale - ze względu na równoczesny spadek bazy odniesienia sprzed roku - wzrosła ona o symboliczne 0,1 procenta). W segmencie najważniejszych z punktu widzenia branży wycieczek lotniczych roczna dynamika sprzedaży również zaprezentowała się nader skromnie (2,5 procent), podczas gdy tydzień i dwa tygodnie temu mieliśmy odpowiednio wzrost o 32 procent i spadek o 22 procent.


Poniżej prezentujemy znacznie stabilniejszy wykres i częściowo niwelujący nieścisłości danych z poprzedniego sezonu bazujący na danych z tych raportów w ujęciu takim jak stosowane w poprzednim sezonie. Jest na nim ukazana dynamika dwuletnia, która w ostatnim raportowanym tygodniu wyniosła + 39,9 procent, zaś tydzień wcześniej było to +21,0 procent, a dwa tygodnie wcześniej +25,5 procent.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dynamika dwuletnia w ostatnim raportowanym tygodniu wyniosła + 39,9 procent.


Plusy i minusy tygodnia w turystyce:

Plus: Raport biura Rainbow za trzy kwartały 2018 roku


W ostatni czwartek nasz jedyny giełdowy organizator podał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za III kwartał 2018 oraz narastająco za trzy kwartały 2018 roku. Dokument zawiera również część będącą skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym spółki Rainbow Tours S.A jako podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej.

Jest to pierwszy dokument organizatora w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, który w sposób precyzyjny obrazuje jego rezultaty działalności w kluczowym okresie bardzo nietypowego dla niej roku w krajowej turystyce, jako że czwarty kwartał ma już stosunkowo nieduże znaczenie.

Branża działała w ostatnim sezonie w warunkach bardzo zaostrzonej konkurencji


Obecnie w branży panuje duże zaniepokojenie biznesowe wywołane - zdaniem wielu jej przedstawicieli – zbyt ofensywną polityką cenową biura TUI Poland, która w konsekwencji może doprowadzić do istotnego osłabienia kondycji finansowej nie tylko niektórych organizatorów, ale też branży jako całości. Na ile poważna staje się powyższa kwestia świadczyć może wysłanie w dniu 23 sierpnia przez PZOT do Norberta Fiebiga szefa Deutsche ReiseVerband (DRV) będącego mniej więcej odpowiednikiem Polskiej Izby Turystyki (PIT) listu otwartego poruszającego tę kwestię.

Dziennikarskie wywiady z szefami bardziej znaczących polskich touroperatorów dają na razie najczęściej dość wymijające rezultaty. Dla ludzi mających dłuższe doświadczenia z branżą turystyczną nasuwa to wniosek, że sytuacja w branży może rzeczywiście stawać się niepokojąca. Dlatego sprawozdania finansowe giełdowej spółki Rainbow Tours mogą stanowić jakiś punkt orientacyjny dla oceny branżowej rzeczywistości, choć należy jasno powiedzieć, że biuro Rainbow najczęściej prezentowało znacznie lepsze wyniki działalności niż prawie cała pozostała część branży, a przynajmniej zdecydowana jej większość.

Dlatego – nie negując merytorycznej wartości przedstawionych sprawozdań dla reszty branży – należałoby raczej przyjąć założenie, że oto światło dzienne ujrzał dokument, z którego wynika wyraźnie lepszy obraz niż w branżowej rzeczywistości.

Co zatem zawierał raport? Generalnie prawie co do joty potwierdził informacje, które były zawarte w opublikowanych cztery tygodnie wcześniej danych szacunkowych. Tak jak pisaliśmy, mogły one nieco zaskoczyć na plus inwestorów, którzy skłonni już byli snuć zupełnie czarne wizje dotyczące wyników organizatora. Tak też się wtedy stało gdyż spadki cen akcji zostały wyhamowane, a nawet wzrosły w okresie ostatnich 4 tygodni o prawie 20 procent.

Organizator odnotował osiągnięcie po trzech kwartałach 1364,3 mln złotych przychodów (+15,4 procent), a 1245,9 mln złotych przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych (+16,6 procent). Co ciekawe liczba klientów wzrosła wyraźnie mocniej bo o 22,6 procent do 449,6 tysięcy. Oznacza to, że spadła średnia cena sprzedawanych wycieczek i to aż o prawie 5,0 procent (z 2905 do 2761 złotych).

Innym wnioskiem wynikającym z tych danych jest wysokie prawdopodobieństwo, że do końca roku organizator przekroczy okrągłą granicę 500 tysięcy klientów, co wynika z danych o ich liczbie w czwartym kwartale przed rokiem i dynamice ich w przedsprzedaży sezonu zimowego oraz szacunków dotyczących października.

Zeszłoroczne wyniki w obecnym raporcie podzielone (tylko) przez trzy


Odnośnie wyników po trzech kwartałach tego roku, to reprezentują one w przybliżeniu jedną trzecią osiągnięć z roku ubiegłego. Wynik operacyjny obniżył się z 56,8 do 19,8 mln złotych obecnie, zysk brutto z 55 do 17,6 miliona złotych, a zysk netto z 44,3 do 14,1 miliona złotych.

Podobnie było z wynikami za sam III kwartał 2018, w którym przykładowo zysk netto obniżył się z 38,4 do 13 milionów złotych. Po czwartym kwartale ostateczny poziom zysku netto może się jeszcze nieco obniżyć do przedziału dużych wartości jednocyfrowych (w zeszłym roku wyniósł 36,1 mln złotych).

W normalnej sytuacji rok tak istotnych spadków zysków śmiało mógłby zostać uznany za mocno nieudany. Warto jednak zwrócić uwagę na mocno okrągłe wypowiedzi w tym względzie innych organizatorów, które mogą świadczyć, że liczą się oni z zakończeniem tego sezonu pod kreską. Dlatego wyniki biura Rainbow mogą oznaczać jeden z najlepszych lub prawie najlepszy rezultat w całej polskiej branży turystyki wyjazdowej tzn. wyniki konkurentów z dużą dozą prawdopodobieństwa będą słabsze.

Rainbow ma kilka istotnych przewag biznesowych nad resztą branży


W okresie gdy głównym problemem branży stają się mocno zniżkujące marże, znaczenie nabierają specyficzne indywidualne atuty biznesowe organizatora.

Należy do nich bardzo duży udział wysoce rentownych wycieczek objazdowych, które w tym roku nie podlegały tak dużym przecenom jak masowe wycieczki typu sun & beach. Szczególnie godne uwagi są takie imprezy organizowane w krajach egzotycznych, które ponadto cechuje duża odporność na przyszły wzrost konkurencji ze strony tanich linii.

Silnym atutem organizatora jest duża sieć sprzedaży własnej oparta o salony własne i efektywne call center. Z danych podawanych w raportach wynika po przeliczeniach, że w trzech kwartałach tego roku wniosła ona do wyniku grupy kapitałowej dodatkowe prawie 5 mln zysku netto. Wynika to ze znaczącego wzrostu sprzedaży w kanałach własnych, przy stosunkowo niskim jednoczesnym wzroście kosztów, co skutkowało bardzo niskimi krańcowymi kosztami sprzedaży (poniżej 4 procent).

Dodatkowym plusem tego roku jest to, że biuro Rainbow prowadziło dość konserwatywną politykę cenową, co pozwoliło mu relatywnie skuteczniej niż przeciętnie chronić swoje marże. Pozytywną rolę odegrała zwłaszcza sprzedaż w okresie first minute, która była prowadzona przy solidnych marżach i przy wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży. W rezultacie bardzo udane rezultaty sprzedaży pierwszego okresu sezonu pozwoliły w dużym stopniu zrównoważyć bardzo niekorzystny okres ujemnych marż rynkowych zwłaszcza w okresie czerwiec – sierpień.

Na razie bardziej start-upowym biznesem pozostaje działalność hotelowa touroperatora, gdyż jest jeszcze w początkowym okresie rozwoju i nie osiągnęła jeszcze istotnych korzyści skali. Przychody ogółem z tego segmentu wyniosły do końca września 10,6 miliona złotych, a zysk netto 504 tysiące złotych. W sezonie letnim 2019 roku po oddaniu do eksploatacji nowego hotelu o standardzie 5 gwiazdek organizator będzie dysponował 465 pokojami w dwóch hotelach własnych (4 i 5 gwiazdek) i jednym wynajmowanym w całości na okres 16 lat (4 gwiazdki).

Organizator planuje wprowadzanie do tego segmentu nowych obiektów, co spowoduje stopniowy, ale bardzo znaczący wzrost jego kontrybucji do wyniku Grupy Kapitałowej jako całości.

Znacznie obszerniejszy materiał o działalności biura Rainbow i jego wynikach finansowych zostanie przedstawiony w terminie około 3 tygodni, a materiał o całorocznych wynikach działalności w okolicach połowy marca po opublikowaniu wyników za czwarty kwartał, czyli de facto wstępnych wyników rocznych (zwykle nieznacznie różnią się one od ostatecznych publikowanych w końcu kwietnia).

I. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnych dostarczają załączane do prezentacji tabele. Ponieważ obecnie zestawienia są sporządzane co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawieni a. Wersję odniesienia wobec poprzedniego tygodnia wybraliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, zaś różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz czwarty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 15 listopada z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranych w dniu 8 listopada, a w porównaniach rok do roku z cenami z 16 listopada 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny spadły o 4 złote (poprzednio rosły o 79, 54 i 78 złotych), a największe zniżki odnotowano na Gran Canarii - o 147 złotych oraz w Hurghadzie i Marsa Alam - o 52 i 37 złotych. Najistotniejsze wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Fuerteventurze – o 118 złotych oraz na Tureckiej Riwierze i w Portugali - o 81 i 49 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek rosły o 46 i 67 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej zimowej lotniczej turystyce wyjazdowej, przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

fot. mat. prasowe

Ceny na zimę 2018/2019 vs ceny sprzed tygodnia

Największy wzrost odnotowano w przypadku Turcji (+81 zł).

fot. mat. prasowe

Przebieg cen bieżących

Miniony tydzień przyniósł nieco większe od przeciętnej spadki cen wycieczek na najważniejszych kierunkach zimowych.


Miniony tydzień przyniósł nieco większe od przeciętnej (czyli od 4 złotych) spadki cen wycieczek na najważniejszych kierunkach zimowych, czyli w Egipcie (o 30 złotych) i na Wyspach Kanaryjskich (o 18 złotych). Podobne zniżki średnich cen dotknęły też niektóre mniej masowe kierunki, jak Tunezja (Dżerba) – o 33 złote, Maroko (o 25 złotych) i Cypr (o 12 złotych). Na pozostałych kierunkach odnotowano dość solidne zwyżki, największe w Turcji - o średnio 81 złotych, a łagodniejsze w Portugalii i na Malcie – o 49 i 48 złotych. Na pierwszym z nich znaczny wzrost mógł mieś związek z chwilowym spadkiem cen w okresie o tydzień wcześniejszym.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 6 złotych, (poprzednio była wyższa o 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie listopada 2017 średnia cena w porównaniu rok do roku była znacząco niższa – o 100 złotych.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu kolejny raz, była wyższa niż przed rokiem, ale już w zdecydowanie mniejszym stopniu niż przez ostatnie około 6 miesięcy (2,88 wobec 2,52 zł/litr, czyli o 12,5 procent). Na zwyżkę kosztów działał też kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł o prawie 2 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w znacznie mniejszej skali niż poprzednim zestawieniu, czyli o około 85/95 złotych (wcześniej o 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

fot. mat. prasowe

Ceny na ferie zima 2018 vs 2019

W Egipcie zwyżka średnich cen rok do roku wyniosła średnio 234 złote.

fot. mat. prasowe

Zmiany wobec ubiegłego roku

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku wyniosła średnio 24 zł.


Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) większą zwyżkę cen cen rok do roku ponownie wykazał Egipt, gdzie ceny przewyższały poziomu z sezonu 2017/2018 o średnio 234 złote, zaś przed rokiem były o podobna kwotę niższe (o 243 złote), a przed dwoma laty notowano tam umiarkowany wzrost (o 66 złotych). Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny w Marsa Alam – o średnio 321 złotych, a kolejny raz najmniejszy wzrost średnich cen wycieczek zanotowano na Synaju – o 131 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku była tym razem znacznie mniejsza i wyniosła średnio 24 złotych, natomiast przed rokiem i dwoma laty średnie ceny rok do roku podnosiły się tam o 31 i 108 złote. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny wzrost cen odnotowano na Teneryfie – o 131 złotych, a wyraźnie tańsza stała się (duża zwyżka cen przed rokiem) Fuerteventura – o 237 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, podobnie jak o tej porze w ubiegłym sezonie, odnotowano na Cyprze – o 474 złote (przed rokiem o 643 złote) oraz w Portugalii – o średnio 261 złotych, bardziej umiarkowane na Malcie – o 105 złotych, zaś zdecydowanie coraz bardziej zbliżone do zeszłorocznych na Tureckiej Riwierze – tańsze już tylko o średnio 24 złote. Wyższe średnie cen rok do roku odnotowano w Maroku – o 134 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanadyjskie podniosły się o 55 złotych, a kierunkach egipskich obniżyły się o średnio 9 złotych. Na mniej masowych kierunkach największą zwyżkę dwuletnią odnotowano w Maroku – o 190 złote, a największy spadek na Cyprze – o 1117 złotych.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (3)

 • Re: Ferie zimowe 2019: Cypr ciągle tani

  leszekmarciniak / 2018-11-23 23:28:00

  Rzeczywiście, patrzyłem dziś na ceny Cypru i utrzymują się niskie. Jednak my z dziećmi planujemy cos bardziej dalekiego - myślimy o jakiejś egzotyce z Itaką, ich wyjazdy są już przez nas dokładnie sprawdzone :) odpowiedz ] [ cytuj ]

 • mozaika izraela

  nikolet89 / 2018-11-27 14:15:58

  ja wykupiłam własnię wycieczkę first minute na przyszły rok do Izraela i jestem bardzo podekscytowana! słyszałam wiele dobrego o wycieczce Mozaika Izraela z konsorcjum.pl i w końcu udało mi się dorwać bilety - bardzo tanio zresztą i to jeszcze dwa, więc zabieram ze sobą mamę - to już postanowione :D sporo zwiedzimy i mam nadzieję na jakiegoś głębokie przeżycia duchowe odpowiedz ] [ cytuj ]

 • karolina_kowalczyk / 2018-12-16 19:27:09

  Wypad zagraniczny dla całej rodziny to duży wydatek, więc postanowiliśmy puścić córki na narty do Włoch z kochamwakacje.pl żeby zobaczyły kawałek świata i zobaczyły co to samodzielność. We 4 pojedziemy gdzieś latem. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: