eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 43/2018

Polska: wydarzenia tygodnia 43/2018

2018-11-04 22:39

  • GUS ujawnił, ilu Polaków pracuje w szarej strefie. Wg nowych danych GUS w 2017 r. 880 tys. osób pracowało w szarej strefie i było to 5,4 proc. wszystkich pracujących. Publikując te liczby GUS dodaje, że dotyczy to osób, które wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz). Warto też dodać, że według kryteriów stosowanych w BAEL liczba pracujących w Polsce wynosi 16 mln 423 tys. osób. Według badań GUS większość osób pracujących "na czarno" to byli mężczyźni (61,3 proc.). W gronie osób wykonujących pracę nierejestrowaną najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,7 proc.) oraz wykształceniem średnim zawodowym i ogólnokształcącym (30,3 proc.). Pracę w szarej strefie deklarowały także osoby z wykształceniem wyższym i policealnym (17,7 proc.) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej tego poziomu (16,3 proc.). Dla 420 tys. osób wykonujących pracę nierejestrowaną w 2017 roku, czyli 47,7 proc. wszystkich pracujących w szarej strefie, praca ta stanowiła pracę główną. Dla pozostałej części (460 tys., tj. 52,3 proc.) praca nierejestrowana miała charakter pracy dodatkowej.
  • Ekonomiści Fundacji GRAPE dołączyli do grupy krytyków Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ich zdaniem "PPK tak naprawdę niewiele wnoszą, nie wyplenią biedy wśród osób starszych, nie zapewnią im dostatku". W swoich podsumowaniach idą nawet dalej, mówiąc że "świat bez PPK byłby lepszy". Uzasadniają to następująco: dodatkową, bo składka do PPK nie zastępuje składek już istniejących; obowiązkową, bo choć teoretycznie można zrezygnować z PPK, to procedura ta jest złożona i trzeba ją cyklicznie powtarzać. Autorzy raportu z Fundacji GRAPE -(dr hab. Joanna Tyrowicz i Artur Rutkowski) stawiają tezę, że ta reforma "nie rozwiązuje najważniejszego problemu przyszłych emerytów, a więc odpowiada na pytanie, jak rozłożyć oszczędności, by na pewno starczyło nam na życie do ostatnich dni"
  • Wg badań przeprowadzonych przez NBP, firmy dostrzegają pogarszające się perspektywy gospodarcze, nie widać u nich optymizmu tak niezbędnego w skutecznej działalności biznesowej. Według badań NBP dotyczących najbliższej przyszłości badane firmy zwracają uwagę na następujące sprawy: słabnie presja płacowa pomimo słabości rynku pracy; firmy wyhamują nakłady inwestycyjne w 2019 roku, już obecnie aktywność firm prywatnych jest wyraźnie mniejsza niż w sektorze publicznym; nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu cen produkcji, głównie za sprawą wzrostu cen zaopatrzenia: tempo wzrostu cen produkcji może lekko przyspieszyć w IV kw 2018 r.; oczekiwane jest stopniowe wyhamowywania wzrostu gospodarczego w Polsce.
  • W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku do Polski sprowadzono 12,16 mln ton zagranicznego węgla. Prawie trzy czwarte importu przypada na Rosję i jest to dwa razy więcej niż w 2017 r. Import węgla z Rosji ciągle rośnie, w 2017 był on o 60 proc. większy niż w 2016 r. Powyższe dane uzyskano z dokumentów Eurostat-u. Warto tu dodać, że import surowca z zagranicy rośnie, eksport spada. Problemem jest niewydolność kopalń w Polsce.
  • Konkurencyjność polskiego przemysłu na tle sąsiadów znacznie się pogorszyła. Według Instytutu Jagiellońskiego w lipcu tego roku "koszt 1 MWh wynosił dla dużego odbiorcy około 69 euro, w Czechach 57 euro, a w Niemczech - przy uwzględnieniu rekompensaty - to tylko 38 euro". Z cała pewnością ma to duże znaczenie na koszty produkcji w takich sektorach gospodarki jak chemia, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, czy górnictwo.
  • Polska demografia, a więc czy i kiedy uda nam się zlikwidować spadek liczby ludności?. Zmniejsza się liczba mieszkańców. W porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. liczba ludności spadła w 2018 r. o 9 tys. i wynosi 38 mln 413 tys. W wyniku ruchu naturalnego i migracji zagranicznych liczba ludności zmniejszyła się o ok. 20 tys. w stosunku do stanu z końca 2017 r. oraz o ok. 9 tys. w porównaniu ze stanem sprzed roku. W pierwszym półroczu 2018 r. zarejestrowano ok. 194 tys. urodzeń żywych - tzn. o ponad 6 tys. mniej niż przed rokiem. Zmarło natomiast ok. 215 tys. osób, co oznacza wzrost o ponad 4 tys. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

GWAŁTOWNIE SPADA LICZBA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH. AGENCJE ZATRUDNIENIA BĘDĄ MUSIAŁY ZMIENIĆ SWOJĄ ROLĘ...

W II kwartale 2018 roku zanotowano 18-proc. spadek liczby pracowników tymczasowych w Polsce. Według szacunków Polskiego Forum HR wynosi ona obecnie 323 tys. osób. To jeden z większych spadków, które odnotowano w historii rozwoju tego rynku. W ocenie ekspertów ta sytuacja może zmusić agencje pracy tymczasowej do przedefiniowania swojej działalności i jej znacznego rozszerzenia.

Spadek liczby pracowników tymczasowych obserwowany jest od kilku kwartałów. W II kwartale 2017 roku wynosiła ona blisko 400 tys., na koniec czerwca przekraczała 320 tys.

– W czasach eldorado ekonomicznego, które teraz mamy w Polsce, popularność pracy tymczasowej spada i jest to zrozumiałe. Jednak praca tymczasowa na pewno nie zniknie, bo to jest niezwykle potrzebna forma zatrudnienia – mówi agencji Newseria Biznes Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.

Korzyści pracy tymczasowej coraz częściej dostrzegają pracownicy, na co wskazują wyniki cytowane w raporcie Hays. Bardzo dobrą lub dobrą ocenę warunków pracy zadeklarowało 58 proc. ankietowanych pracowników tymczasowych.

– Patrząc na rynek pracy tymczasowej, sytuacja w Polsce odstaje od tego, co ma miejsce w innych krajach europejskich. W Holandii poziom bezrobocia, podobnie jak w Polsce, jest bardzo niski, ale mimo wszystko poziom elastycznego zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej, jest wysoki. W formie pracy tymczasowej pracuje tam 3,3 proc. ogółu zatrudnionych. W Polsce odsetek ten wynosi 1,2 proc. Dane te pokazują, jak duża jest rozbieżność w podejściu polskich pracowników i pracodawców – mówi Agnieszka Zielińska.

Badania rynku pracy przeprowadzone przez Hays Poland pokazują, że pracę tymczasową najczęściej podejmują osoby przed 30 rokiem życia, zajmujące stanowisko specjalisty i mające kilkuletnie doświadczenie zawodowe.

Ten sam raport wskazuje, że taka forma jest potrzebna pracodawcom. Eksperci Hays wskazują, że niezaprzeczalną korzyścią stosowania rozwiązań pracy tymczasowej jest dla firm zapewnienie elastyczności zatrudnienia.

– Wiele mamy branż, które bez tej elastyczności po prostu nie są w stanie funkcjonować i nie mówię o elastyczności typowo sezonowej. Praca tymczasowa jest niezbędna do tego, żeby w sposób legalny i godny zatrudniać pracowników w okresach zwiększonego zapotrzebowania na pracę – tłumaczy kierownik Polskiego Forum HR.

Spadek liczby pracowników tymczasowych zmusza agencje pracy tymczasowej do przedefiniowania swojej działalności i jej znacznego rozszerzenia. Przykładem nowych usług może być RPO (Recruitment Process Outsourcing), czyli kompleksowy outsourcing procesów rekrutacji i zatrudniania pracowników. Na świecie taką usługę świadczy ponad 30 proc. agencji – wynika z danych World Employment Confederation.

– Coraz częściej agencja bierze na siebie zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z rekrutacją pracowników w danej firmie. Mając wiedzę na temat struktury firmy, procesów w niej zachodzących, opisów stanowisk, wie, jakie są potrzeby określonych managerów i jak znaleźć odpowiednich pracowników do danej firmy. RPO jest zazwyczaj współpracą długoterminową. Coraz częściej firmy chcą wydzielić tę części, które mogą outsourcować, żeby skupić się na swojej głównej działalności – wymienia Agnieszka Zielińska.

Innym przykładem jest master vendoring, w którym agencja występuje w roli głównego dostawcy rozwiązań i koordynuje współpracę z poddostawcami. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim przy realizacji dużych projektów masowych rekrutacji.

O zmianach na rynku świadczyć mogą liczby. W II kwartale br. wartość rynku pracy tymczasowej wzrosła tylko o 2 proc. rok do roku, a spadła o 3 proc. kwartał do kwartału. Natomiast w zakresie usługi rekrutacyjnej firmy członkowskie Polskiego Forum HR wypracowały obroty o 10 proc. wyższe niż w II kwartale ubiegłego roku.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: