eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: Turcja drożeje najsilniej

Wakacje 2018: Turcja drożeje najsilniej

2018-10-03 11:20

Wakacje 2018: Turcja drożeje najsilniej

Turcja drożeje najsilniej © olenatur - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA publikuje kolejną analizę dotyczącą wyjazdów w tegorocznym sezonie turystycznym. Najnowsze opracowanie pochyla się m.in. nad aktualną sytuacją w branży turystyki wyjazdowej oraz wyjazdami zagranicznymi zaplanowanymi na pierwszy tydzień października 2018. Jakie ceny proponują touroperatorzy? Czy jest taniej czy drożej niż w zeszłym roku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie poniżej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Sprzedaż wycieczek niższa, ale nadal na bardzo dobrym poziomie


W mediach pojawiła się czterdziesta ósma już odsłona raportu z systemu MerlinX (38/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek w trzecim tygodniu września. Czego dowodzi? Wyniki okazały się całkiem dobre, choć o około 30 procent niższe niż w drugim powakacyjnym tygodniu. Ponieważ jednak baza do porównań rok do roku spadła w nieco mniejszej skali, to w rezultacie roczna dynamika okazała się nieco niższa. W przypadku najważniejszych z perspektywy branży imprez lotniczych osiągnęła ona +38,8 procent, podczas gdy tydzień wcześniej wyniosła +48,5 procent, a przed dwoma tygodniami +37,2 procent.


Bardzo wysoko poszybowała natomiast dynamika dwuletnia, która wzrosła do dawno niewidzianego pułapu +88,1 procent, najwyższego od marca br., kiedy to notowaliśmy wzrost rzędu +120,0 procent. Dla porównania, tydzień wcześniej sięgnęła +66,5 procent, a przed dwoma tygodniami była na poziomie +56,0 procent. Po 13 tygodniach dużego marazmu, od ostatniego tygodnia sierpnia pozostaje ona w silnym trendzie wzrostowym, którego nadejście w tym mniej więcej okresie było sygnalizowane wcześniej wielokrotnie.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dynamika dwuletnia wyniosła +88,1 procent, podczas gdy tydzień wcześniej osiągnęła +66,5 procent.


Dane o wzroście sprzedaży wycieczek w okresie dwuletnim stopniowo stają się imponujące, ale nie jest to jeszcze koniec bardzo dobrych wyników w tym zakresie. Wynikają one z kilku czynników, w tym z tendencji do wydłużania sezonu turystycznego, co powoduje, że przyzwoita sprzedaż bieżąca odnoszona jest do bardzo małych jej wolumenów lub nawet zupełnego braku (na niektórych kierunkach) w przeszłości.

Impet sprzedaży września uległ przedwczesnemu wyczerpaniu


Jak już zaznaczaliśmy w poprzednim materiale generalne przyspieszenie sprzedaży września w dwóch pierwszych tygodniach września było tak duże, że musiało ulec wyhamowaniu. Jest to dość dobrze widoczne wizualnie na wykresie bazującym na statystykach portalu Wakacje.pl. Od połowy miesiąca zielona linia zmieniła nachylenie na mniejsze, co pośrednio wskazuje na zmniejszenie tempa sprzedaży. Do uzupełnienia pozostaje jeszcze sprzedaż z ostatnich dwóch –trzech dni września, ale jest całkiem prawdopodobne, że sprzedaż września pozostanie jednak na relatywnie niższym poziomie (w relacji do sprzedaży sierpniowej) niż miało to miejsce w poprzednim sezonie.

Poniżej dla lepszej ilustracji przytoczonej powyżej sytuacji przedstawiamy dwa wykresy obrazujące przebiegi sprzedaży w minionym oraz w obecnym sezonie.

fot. mat. prasowe

Zaawansowanie liczby sprzedanych wycieczek w VIII i IX 2017 na tle liczby sprzedanych w VII 2017

Od połowy miesiąca zielona linia zmieniła nachylenie na mniejsze, co pośrednio wskazuje na zmniejszenie tempa sprzedaży.


fot. mat. prasowe

Zaawansowanie liczby sprzedanych wycieczek w VIII i IX 2018 na tle liczby sprzedanych w VII 2018

Sprzedaż września pozostanie prawdopodobnie na relatywnie niższym poziomie (w relacji do sprzedaży sierpniowej) niż miało to miejsce w poprzednim sezonie.


Obecnie w sprzedaży sezonu letniego pozostały jedynie imprezy z terminami wylotów w październiku, które nie osiągnęły jeszcze swojego apogeum. O tym jak przebiegały ostatnie tygodnie sprzedaży września i października pokazuje kolejny wykres. Podaje on przybliżone poziomy sprzedawanych wyjazdów z terminem realizacji w tych dwóch miesiącach dla poszczególnych tygodni. Nieco zaskakujące są przy tym rozmiary sprzedaży wrześniowej, które były wyraźnie wyższe niż w poprzedzającym sierpniu.

fot. mat. prasowe

Przybliżona tygodniowa sprzedaż wycieczek z wyjazdami w poszczególnych miesiącach

Nieco zaskakujące są rozmiary sprzedaży wrześniowej, które były wyraźnie wyższe niż w poprzedzającym sierpniu.


Jak już podawaliśmy przed tygodniem wytłumaczenie tego z pozoru mało logicznego faktu jest jednak relatywnie proste. Sprzedaż, w dużej części rodzinnych wyjazdów w okresie wakacji szkolnych jest zwykle bardziej firstowa, a w obecnym sezonie ta wczesna sprzedaż została jeszcze wzmocniona przez obawy wywołane przez znaczne niedobory podaży wyjazdów na niektóre kierunki (Turcja) w końcowej fazie poprzedniego sezonu. Popyt wycieczek na okres wakacyjny rozkładał się więc bardziej równomiernie w czasie i przed samym szczytem sezonu został już w znacznej skali „zużyty”.
Skutkiem tego były relatywnie niższe niż zwykle poziomy sprzedaży last minute, mimo że były one bardzo silnie stymulowane redukcjami cen w rzadko spotykanej skali. Sprzedaż września nie cieszy się aż takim popytem we wczesnych okresach sprzedaży skutkiem czego wyjazdy na ten okres znacznie dłużej pozostają w zasobach imprez niesprzedanych i doświadczają bardzo silnego odłożonego popytu dopiero w końcowym okresie wakacji i w samym wrześniu.

Przy okazji oglądu wykresów można na nich dostrzec lokalne dołki dla sprzedaży sierpnia i września w tygodniu ze świątecznym dniem 15 sierpnia oraz dla sprzedaży lipca i sierpnia w tygodniu ze świętem Bożego Ciała (31 maja).

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Zwiększa ona systematycznie swój udział w rynku – w tym w maju tego roku poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej statystyki i inne informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

Tym razem przedstawiamy jedynie krótkie zestawienie zmian wielkości udziałów rynkowych najważniejszych kierunków w ostatnim tygodniu wraz z krótkimi komentarzami:

Turcja: wzrost o 0,33% - kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. W drugiej połowie sierpnia odnotowano bardzo silny wzrost sprzedaży Turcji, który może być kojarzony z przeorientowaniem części popytu w reakcji na zupełnie bezprecedensową przecenę tureckiej liry i chęcią wykorzystania końcówki wakacji na tanie wyjazdy rodzinne. Popyt szybko jednak wrócił do normy, gdy uświadomiono sobie, że w tym sezonie korzyści są jeszcze niewielkie i ograniczają się do tańszego stołowania się i zakupów poza obszarem hoteli. W ostatnim tygodniu kierunek ten ponownie odnotował bardzo wyraźny wzrost tempa sprzedaży, który tym razem można łączyć z końcem sezonu na istotnych kierunkach konkurencyjnych, jakimi są Bułgaria i Albania. W ostatnim tygodniu Turcja zyskiwała przede wszystkim we wrześniowych last minute, a nieco traciła w październiku.

Hiszpania: wzrost o 0,09% – podobnie jak w przypadku Egiptu kierunek ten odnotował drugi z kolei wzrost udziałów w rynku, po wcześniejszych 12 tygodniach trendu spadkowego trwającego od końca czerwca, w którym Hiszpania traciła udziały, choć w stopniowo malejącej skali. Jako mocny kierunek zimowy ma on w kolejnych tygodniach duże szanse wejścia w trend wzrostowy, ale prawdopodobnie mniej jednoznaczny niż w przypadku Egiptu. Hiszpania w minionym tygodniu wykazywała stabilne udziały we wrześniu, a zyskiwała je w październiku.

Egipt: wzrost o 0,04% - drugi kolejny wzrost udziału w rynku po serii szesnastu tygodni spadków, choć tym razem również niewielki. Miniony słabszy okres (trwał od początku czerwca) miał zapewne częściowy związek z utratą przewagi Egiptu w zakresie bieżącej atrakcyjności cenowej wobec głównych kierunków konkurencyjnych. W nadchodzących tygodniach jego rynkowe udziały jako istotnego kierunku zimowego powinny wejść w dość wyraźny trend wzrostowy, także wobec wyczerpywania się ofert większości głównych kierunków konkurencyjnych. W minionym tygodniu Egipt notował wzrosty udziałów rynkowych zarówno we wrześniu jak i w październiku.

Tunezja: bez zmian - w ostatnich dwóch miesiącach kierunek ten wykazywał wahania zmian udziałów rynkowych, ale przewagą wzrostów. W trzech wcześniejszych miesiącach notował systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju. Przewaga zniżek cen kilku ostatnich tygodniach przyczyniła się poprawy popytu, ale ich pozytywny wpływ na poprawę udziałów Tunezji w rynku nadal pozostaje dość ograniczony.

Grecja: spadek o 0,01% - od połowy kwietnia kierunek ten przebywał w prawie nieprzerwanym trendzie wzrostowym, który trwał do minionego tygodnia. Jedyne poważniejsze zachwianie w trzecim tygodniu sierpnia, było prawdopodobnie związane z chwilowym zdecydowanym przyspieszeniem sprzedaży Turcji, o którym była mowa wcześniej. Sprzedaż Grecji przez wiele tygodni była konsekwentnie wspierana przez relatywnie niskie ceny i taki stan trwa do chwili obecnej, choć skala przecen na kierunkach greckich ostatnio nieco zmalała. W październiku sprzedaż wycieczek do Grecji powoli zbliża się do końca i w tych warunkach trudno liczyć na wzrosty jej udziałów rynkowych.

Albania: spadek o 0,11%- bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie poprawiły sprzedaż i spowodowały wzrostowy trend udziałów w rynku, który utrzymywał się do końca wakacji. We wrześniu Albania traciła już udziały z powodu bardzo dużego stopnia wyprzedania, a brak ofert wyjazdów na tym kierunku w październiku przesądza o dalszym spadku udziału w rynku. Otwartą kwestią pozostaje jedynie pytanie na jakim poziomie będzie udział Albanii na zakończeniu sezonu letniego, czyli w końcu października.

Bułgaria: spadek o 0,30% - kierunek ten przebywał 11- tygodniowym trendzie wzrostowym od połowy czerwca do przedostatniego tygodnia wakacji, czyli do mniej więcej do okresu bardzo dużego wzrostu sprzedaży Turcji. W ostatnich dwóch tygodniach Bułgaria już wyraźnie zaczęła tracić udziały, co jest nieuniknioną konsekwencją dużego wyprzedania i końcówki sezonu na tym kierunku. Obecnie kierunek skazany jest na dalszy spadek udziałów, gdyż wpływ sprzedaży oferty w pozostałych jeszcze dwóch tygodnia sprzedaży będzie ograniczony, pomimo bardzo niskich cen wyjazdów.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Plusy i minusy tygodnia(i) dla turystyki


W okresie ostatnich dwóch tygodni otrzymaliśmy dużą dawkę informacji, które mogą mieć znaczenie dla koniunktury w turystyce i świadczyć o sytuacji w branży. Jest ich sporo, a część z nich nosi charakter złożony i dlatego na razie ograniczymy się do ich wymienienia i najważniejszych uwag zostawiając szersze komentarze na kolejne materiały tygodniowe.

Plus: Istotna poprawa nastrojów konsumenckich


Jak zaznaczaliśmy w poprzednim materiale silnym sygnałem antycypującym zmianę nastrojów konsumenckich są zwykle zmiany w notowaniach koalicji rządzącej na ogół dość mocno skorelowane z ogólnymi nastrojami konsumenckimi. Duże sondażowe wzrosty koalicji sugerowały znaczącą poprawę nastrojów i tak też się stało. Według wstępnego odczytu z badania przeprowadzonego przez Kantar Public wskaźnik TNS Consumer Index wzrósł bardzo istotnie, bo z 2,0 do 7,8 punktu. Szerszy i bardziej szczegółowy komentarz będzie możliwy, gdy niebawem udostępniony zostanie pełny materiał z badania nastrojów polskich konsumentów.

Ewentualny minus: bardzo dobre dane gospodarcze


Bardzo dobre dane odnośnie dynamiki wzrostu sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, bezrobocia, a także szacunkowego wykonania budżetu za sierpień należą do najlepszych w Unii Europejskiej (lub nawet są najlepsze) i bardzo znacznie przewyższają poziomy osiągane w roku 2015. Mobilizują one jednak opozycyjnych ekonomistów do rozmaitych, nieraz całkiem przemyślnych, akcji dezawuujących, co może mieć pewien wpływ na obniżanie poziomu optymizmu konsumenckiego, a tym samym na przyszły popyt w turystyce. Nie budzą natomiast krytyki relatywnie najsłabsze wyniki z obszaru dynamiki wzrostu płac realnych, które ponownie zostają wyraźnie z tyłu na tle danych z krajów sąsiednich.

Raczej minus: informacje o sprzedaży koncernów turystycznych


W minionym tygodniu poznaliśmy wstępne informacje o sprzedaży i niektórych istotnych elementach biznesu Thomasa Cooka (poniedziałek) oraz TUI Group (czwartek). Skutki tych informacji dla notowań akcji obu koncernów były diametralnie różne. W przypadku Thomasa Cooka rozpętało się prawdziwe cenowe tsunami. Już w pierwszym dniu akcje runęły w dół o ponad 28 procent i duże spadki (25,6 procent) utrzymały się do końca tygodnia. Od czasu publikacji majowego raportu półrocznego akcje koncernu zniżkowały już o ponad 60 procent (sic!).

fot. mat. prasowe

Wykres akcji Thomas Cook Group (za ostatnie 6 miesięcy)

Od czasu publikacji majowego raportu półrocznego akcje koncernu zniżkowały już o ponad 60 procent.


Sprawa częstych i gwałtownych spadków cen akcji tego koncernu po publikacjach wyników zaczyna być już niemal symptomatyczna. W jakiś dziwny sposób inwestorzy zupełnie nie podzielają zwyczajowego optymizmu kierownictwa koncernu i mało krytycznych na ogół dziennikarzy. Możliwe, że tak gwałtowne reakcje powinny w końcu wzbudzić jakieś zainteresowanie odpowiednich władz regulacyjnych, gdyż mogą oznaczać jakieś niespójności w informacjach przekazywanych w okresach pomiędzy raportami uczestnikom rynku.

Główny minus w tym wypadku polega na tym, że Thomas Cook swoją strukturą biznesu dość dobrze (znacznie bardziej niż TUI Group) przystaje do struktury działalności naszego giełdowego jedynaka, czyli biura Rainbow. Mocno niekorzystny przebieg notowań akcji tego koncernu równie niekorzystnie oddziałuje na notowania akcji biura Rainbow. Stosowane przez analityków standartowe procedury wycen porównawczych mają z reguły duży (często około 50-procentowy) wpływ na wyceny i rekomendacje dotyczące cen akcji biura Rainbow.
Na tle emocjonujących spadków akcji Thomasa Cooka przebieg post-raportowych notowań akcji TUI Group, to historia bez historii. Do końca tygodnia ceny poszły w górę o 2,4 procent, a przebieg notowań był spokojny.

Plus/minus: wyniki biura Rainbow za I półrocze 2018


W piątek po sesji giełdowej poznaliśmy sprawozdanie finansowe biura Rainbow, które w obecnej dość nietypowej sytuacji rynkowej w turystyce wyjazdowej było wyczekiwane ze sporym zainteresowaniem. Tak jak można było przypuszczać osiągnięty wynik finansowy okazał się znacznie słabszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto spadł z 5,933 do 1,052 mln złotych, a w samym drugim kwartale odnotowano stratę 2,023 miliona złotych.

Spółka jako cztery niekorzystne czynniki, które obciążyły wynik minionego półrocza wymienia nadspodziewanie dużą nadpodaż wycieczek na rynku, agresywne praktyki cenowe jednego z konkurentów, wyjątkowo korzystną pogodę w miesiącach letnich oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.

Na forach internetowych (innych komentarzy na razie nie ma) wyniki przyjęto z dużym rozczarowaniem. Zostawiając głębsze analizy na okres za tydzień należy jednak zwrócić uwagę na kilka aspektów, które raczej umykają uwadze odbiorców, przynajmniej przy pierwszym oglądzie materiałów.

Pierwszy, to udane zabezpieczenie kursu amerykańskiego dolara, które zostało dokonane prawdopodobnie na poziomie 3,40 lub nawet nieco poniżej. Skutkuje to przyszłymi zyskami kursowymi, które według tzw. rachunkowości zabezpieczeń kształtują się na poziomie 11,477 mln złotych (na dzień 30 czerwca). Jest to sytuacja diametralnie odmienna niż przed rokiem, gdy odpowiednia kwota była niemal identyczna (11,403 mln złotych), tyle że znakiem ujemnym.

Skutkiem tego tzw. dochody całkowite, czyli zrealizowane oraz czekające na realizację (z zabezpieczeń) były w tym półroczu dodatnie i wyniosły plus 12,529 mln złotych, podczas gdy przed rokiem były ujemne w kwocie minus 5,470 mln złotych.
Kolejny, to znaczący wzrost sprzedaży we własnych kanałach, które w obecnej sytuacji (ograniczenie tempa ekspansji rozwoju sieci) funkcjonują przy coraz niższych kosztach krańcowych i generują w ten sposób efektywność mającą już znaczny wpływ na wyniki spółki jako całości.

Trzeci i na razie ostatni w tym materiale, to zwrócenie uwagi, że niespotykanym przecenom uległy w tym sezonie głównie imprezy typu sun&beach i to zwłaszcza na niektórych kierunkach. W strukturze biznesowej biura Rainbow istotną rolę odgrywają jednak różnego rodzaju imprezy objazdowe, które tak istotnym niekorzystnym trendom cenowym nie podlegały.

Relatywnie niewielkie na razie znaczenie mają natomiast wyniki rozwijanego przez organizatora segmentu hotelowego.

Do potencjalnych rocznych wyników Rainbowa należy podchodzić z daleko posuniętą ostrożnością, choć raczej nie ma wątpliwości, że będą one słabsze niż przed rokiem. Główne pytanie stanowi jednak kwestia ich relacji z wynikami innych touroperatorów oraz ich relacji z oczekiwaniami inwestorów, co zadecyduje o przyszłych poziomach notowań akcji tego organizatora

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. W tym materiale porównania bazowane są na cenach dla wylotów w okresie 1-7 października 2018 roku, czyli w pierwszym pełnym tygodniu tego miesiąca, zebranych 27 września i bieżąco porównanych z cenami z 20 września, a przy porównaniach rok do roku z cenami z 28 września 2017 roku.

Należy zaznaczyć, że obecnie przedstawione porównania i zestawienia mogą być mniej adekwatne niż miało to miejsce w poprzednich porównaniach, gdyż obejmują wyloty w bardzo późnym okresie last minute, w którym dużemu zmniejszeniu ulega liczba oferowanych, a co za tym idzie porównywanych hoteli. Tym razem brało w nich udział nieco ponad 1020 ofert, podczas gdy zwykle ich liczba przekracza trzy tysiące, a ponadto ceny podlegają znacznie częstszym i bardziej znaczącym zmianom niż ma to miejsce w pozostałych okresach sprzedaży.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek w pierwszym pełnym tygodniu października odnotowała spadek o 66 złotych (poprzednio miał miejsce wzrost o 76 złotych, wcześniej spadek o 103 złote, a jeszcze wcześniej ceny wyjazdów październikowych rosły o 3, 12 i 14 złotych). Największe zniżki średnich cen wystąpiły na Malcie – o 857 złotych oraz na Korfu i Zakintos – o 632 i 499 złotych, przy czym na pierwszych dwóch kierunkach przed tygodniem odnotowano znaczne spadki cen. Największe zwyżki zanotowano na Gran Canarii– o średnio 553 złote (poprzednio kierunek ten najmocniej taniał) oraz na Tureckiej Riwierze i Majorce – o 247 i 221 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również spadały o 59 i 15 złotych.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (październik) vs ceny sprzed 7 dni

W ciągu tygodnia Malta staniała o 857 zł.


Miniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach znacznie wyższy od przeciętnego spadek cen wycieczek (czyli od 66 złotych) na kierunkach greckich – o 268 złotych. Podobnie do przeciętnej zachowały się ceny w Bułgarii, które obniżyły się średnio o 53 złote, zaś dość wyraźnie zwyżkowały średnie ceny na kierunkach egipskich, kanaryjskich i tureckich – o odpowiednio 46, 128 i 146 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia października pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 98 złotych, (wcześniej była niższa dla wyjazdów październikowych o 112, 150, 112, 124, 52 i 64 złote). Przed rokiem, czyli w ostatnim tygodniu września 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była niższa o 232 złote.

Po raz kolejny (dwudziesty drugi) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu nadal była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,86 wobec 2,33 zł/litr, czyli o 22,7 procent). Na zwyżkę kosztów nie działał natomiast kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostał w skali 12 miesięcy na mniej więcej tym samym poziomie.

W rezultacie czynniki zmian cen paliwa oraz kursów złotego zgodnie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale kolejny już raz w nieco mniejszym stopniu niż przed tygodniem, czyli o około 75/85 złotych (poprzednio wpływ ten wynosił 95/105 złotych, a wcześniej 115/125, 135/145, 110/120, 95/105, 90/100, 85/95, 110/120, 95/105, 150/160, 130/140, 130/140, 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych oraz był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały odwrotnie, a zatem w kierunku obniżenia kosztów o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (październik) vs ceny na lato 2017 (październik)

Dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października liderem wzrostów cen rok do roku okazała się Turcja.


fot. mat. prasowe

Zmiany r/r cen wyjazdów w pierwszym tygodniu października

Na pozycję lidera wzrostów cen rok do roku po dwutygodniowej przerwie wróciła Turcja.


Na wykresie widoczne jest, że spośród najważniejszych kierunków (dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października) na pozycji lidera wzrostów cen rok do roku po dwutygodniowej przerwie wróciła Turcja (reprezentowana w tym wypadku już tylko przez Turecka Riwierę) ze wzrostem cen o średnio 368 złotych, która ponownie wyprzedziła pod tym względem Egipt, gdzie średnie ceny rok do roku zwyżkowały średnio o 334 złote. W adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia (materiał z 6 sierpnia) Turcja był tańsza niż przed rokiem o aż 498 złotych, głównie z powodu ekstremalnie wysokich cen w samej końcówce sprzedaży sezonu lato 2017 – droższej rok do roku o 963 złote – które zostały dobrze zapamiętane przez część klientów biur podróży i stały się jednym ze źródeł tegorocznych kłopotów z brakiem równowagi na rynku wiosną i latem tego roku.

W adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia kierunki egipskie były droższe rok do roku w bardzo podobnej skali jak obecnie, czyli o 331 złotych. Tradycyjnie (dla tego sezonu) w znaczącym stopniu taniały w skali roku kierunki greckie – o średnio 158 złotych (ale w adekwatnej sytuacji dla wyjazdów sierpniowych było to jeszcze aż 369 złotych) oraz kierunki kanaryjskie – o 324 złote (298 złotych).

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano na Cyprze - o 586 złote, zaś bardziej nieco bardziej umiarkowane w Maroku i na Malcie – o średnio 367 i 250 złotych. Wzrosty średnich cen rok do roku odnotowano natomiast w Portugalii i na Majorce – o 8 i 94 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu października) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji – o 279 złotych, zaś bardziej umiarkowany był wzrost średnich cen na kierunkach egipskich – o 134 złote. Podobnie jak w poprzednich tygodniach w perspektywie 2 lat mocno przeceniona została Grecja – o średnio 451 złotych, zaś jeszcze istotniej obniżyły się średnie ceny na Wyspach Kanaryjskich – o 818 złotych.

3. Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki są w warunkach bardzo zaawansowanego rynku last minute mniej adekwatne niż zwykle (zarówno obecnie jak i przed rokiem) i dlatego pominiemy zwykle dokonywane porównania rok do roku średnich cen w ofertach organizatorów i ograniczymy się tylko do informacji podanej poniżej.

W tym, co dla turystów ma duże znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera ponownie nastąpiła zmiana i powróciło na nią biuro TUI Poland – z liczbą 27 takich ofert, wyprzedzając nieco biuro Itaka (24 oferty) oraz biura Rainbow i Exim Tours (19 i 12 ofert). Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) przodowało biuro TUI Poland przed biurami Itaka i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Sun & Fun – 5 ofert oraz Rainbow i TUI Poland (po 3 oferty), na kierunkach greckich biura TUI Poland (8 ofert) oraz Itaka i Grecos Holiday (7 i 6 ofert), na kierunkach kanaryjskich biura Itaka i Rainbow (7 i 6 ofert), a na tureckich Rainbow i TUI Poland (4 i 3 oferty). W Tunezji najwięcej takich ofert miało biuro Itaka (2 oferty), natomiast w Bułgarii biuro przodowało biuro TUI Poland (3 oferty).

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny

Największe odchylenie od średniej ceny widoczne jest w 7Islands.


W obecnym zestawieniu skład czołowej siódemki organizatorów pozostał taki sam, a niedużym zmianom uległa jedynie kolejność zajmowanych miejsc. O jedną pozycję (z 4 na 3) awansowała Itaka (znacząca zniżka cen), a z 3 na 4 przesunęło się biuro Prima Holiday (niewielki spadek cen). Z powody zwyżki ofertowych cen z 5 na 7 pozycję przesunęło się biuro Coral Travel Wezyr, zaś odwrotnego ruchu doświadczyło biuro Rainbow, w którym ceny uległy obniżeniu.

Dla porównania przedstawiono też sytuację sprzed roku, wobec której zestaw organizatorów był dość podobny, a różnica w ich składzie sprowadza się do obecności biur 7islands i Prima Holiday oraz braku biura TUI Poland oraz nie proponującego już wyjazdów w terminach październikowych biura Net Holiday. Istotniejsza różnicą wobec sytuacji sprzed roku jest obecna wysoka pozycja biur sprzedających głównie kierunki greckie.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny sprzed roku

Rok temu największe odchylenie od średniej ceny oferowało biuro Itaka.


Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • Cyriak161 / 2018-10-04 11:18:02

    Poleciałem we wrześniu enterem do Turcji z tui to nie zauważyłem jakiegoś dużego wzrostu cen w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nadal to jeden z najtańszych kierunków i bezpieczniejszy niż np. Egipt odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Re: Wakacje 2018: Turcja drożeje najsilniej

    kaya15 / 2018-10-16 11:28:16

    Tez nie zauważam jakiegoś silnego wzrostu cen, widze natomiast zróznicowanie ofert i wysuwa się wniosek, że Turcja wraca do gry! :) odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.