eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: droższe niż rok temu są tylko Egipt i Malta

Wakacje 2018: droższe niż rok temu są tylko Egipt i Malta

2018-07-11 13:15

Wakacje 2018: droższe niż rok temu są tylko Egipt i Malta

Malta © javarman - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (12)

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA publikuje kolejną analizę dotyczącą wyjazdów turystycznych w tegorocznym sezonie wakacyjnym. Najnowsze opracowanie dotyczy wycieczek, które zostaną zorganizowane w pierwszym, pełnym tygodniu sierpnia, a więc w dniach 6-12 sierpnia. Co przyniosą wakacje 2018? Jakie ceny proponują touroperatorzy? Jak kształtują się ceny przelotów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie poniżej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Sprzedaż wycieczek z rekordem, ale znów w skromnym wydaniu


W mediach pojawiła się trzydziesta szósta już odsłona raportu z systemu MerlinX (26/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek organizowanych w sezonie 2017/2018. Czego dowodzi? Tym razem, po raz kolejny zresztą, mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem sprzedanych wycieczek. Tym samym udało się o około 5 procent przebić rekord, który padł w minionym tygodniu (po 23 tygodniach oczekiwania).


Znacząco podwyższona względem poprzedniego tygodnia baza odniesienia sprawiła jednak, że sprzedaż w najważniejszym z punktu widzenia touroperatorów segmencie imprez lotniczych spadła z +18,5 do zaledwie +5,9 procent. Pogorszeniu uległa również dynamika dwuletnia, która wyniosła +10,9 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +21,6 procent, a przed dwoma tygodniami +11,8 procent. Taki rezultat dowodzi, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek ciągle pozostaje w ogólnym łagodnym trendzie spadkowym.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dynamika dwuletnia wyniosła +10,9 procent, podczas gdy tydzień wcześniej osiągnęła +21,6 procent.


Rynek jest lepszy niż wskazują na to statystyki MerlinX


Na pocieszenie branżowego środowiska należy jednak kolejny raz zaznaczyć, że rzeczywisty obraz sprzedaży w branży nie jest tak pesymistyczny jak pokazują to statystyki z systemu MerlinX. Nie uwzględniają one bowiem rzeczywistej liczby imprez sprzedanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu znacząco przekracza średnią dla reszty branży, jak również biura Rainbow, które ostatnio wyraźnie poprawiło atrakcyjność swojej oferty.

Sprzedaż tych biur jest tylko w niewielkim stopniu uwzględniana przez raporty, a sytuacja taka miała miejsce również w sezonie 2017, w którym rozbieżność pomiędzy danymi z systemu MerlinX, a realną rzeczywistością branży wyniosła około 8 procent. Z tych ośmiu procent rozbieżności „winowajcą” za mniej więcej 5,5 procent było biuro TUI Poland z około 50-procentowym wzrostem w zakresie imprez lotniczych, a za blisko 2,5 procent biuro Rainbow, w którym dynamika wzrostu w tym segmencie sięgnęła w 2017 roku 29,2 procent. Wpływ pozostałych biur był daleko mniejszy i w przybliżeniu się zerował.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku – w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

W tym materiale omówimy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku w formie skróconej ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla kilku najważniejszych z nich.

Bułgaria: wzrost o 0,35% - czwarty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej). Bułgaria mocno zyskiwała w lipcowych last minute, a nieznacznie traciła w lipcu i sierpniu.

Grecja: wzrost o 0,23% - dwunasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej zyskuje w nim udziały niż w sezonach poprzednich. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości istotnych dla niej kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zdecydowanie najwięcej zyskiwała w lipcu, w niedużym stopniu we wrześniu, a nieco traciła w sierpniu prawdopodobnie w oczekiwaniu na większe niż dotychczas spadki cen wycieczek.

Albania: wzrost o 0,09% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie to jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przed dwoma tygodniami liczba rezerwacji do Albanii wzrosła aż o około 150 procent. W minionym i poprzednim tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak było ono blisko dwukrotnie szybsze od w miarę stabilnego poziomu z tygodni poprzednich. Przykład ten przy okazji pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania sporo zyskiwała w lipcu, mniej we wrześniu, a traciła w sierpniu.

Turcja: spadek o 0,27% - Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem, co może poprawić tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu bardzo duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale za to nieco pomagają relatywnie drożejące ceny kierunków egipskich. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może otrzymać wsparcie od wyjaśnionej już sytuacji w zakresie rezultatów wyborów z 24 czerwca wyborów, które budziły pewne obawy odnośnie możliwości wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i były przyczyną ostrzeżeń z MSZ-ów kilku europejskich państw. Przyczyniły się one do wyraźnego zahamowania bardzo dobrej wcześniej sprzedaży wycieczek do Turcji (np. w Niemczech). W ostatnim tygodniu kierunek dość wyraźnie tracił w lipcu, a zyskiwał w sierpniu, a sytuacja we wrześniu pozostała bez większych zmian.

Egipt: spadek o 0,33% - siódmy kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z dość systematycznie postępującą utratą przewagi w zakresie atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi, w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym. W takich zestawieniach kierunek ten jawi się teraz jako wyraźny lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt zaczął odzyskiwać pole w lipcowych last minute, ale tracił w pozostałych miesiącach lata.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Zakres dużych przecen wycieczek nadal rośnie


W materiałach sprzed tygodnia i dwóch tygodni oraz sprzed 4 i 8 tygodni przedstawiono bardzo istotną dla większości organizatorów i bardzo niekorzystną dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całości kwestię, jaką stały się nadspodziewanie głębokie przeceny wycieczek z nieodległymi (5 i mniej tygodni) terminami wyjazdów.

W materiałach tych przedstawiono wykresy stopniowo spadających cen wycieczek z terminami realizacji w drugich tygodniach maja i czerwca. W drugim tygodniu czerwca bardzo znaczne przeceny objęły już okres pierwszego i następnych tygodni lipca. Sytuacja ta na razie nie ustępuje, a przeceny te powoli rozprzestrzeniają się na coraz odleglejsze terminy wyjazdów, w tym również na pierwszy tydzień sierpnia, który stanowi bazę dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuację na rynku turystyki wyjazdowej, która tak jak zwykle omówiona jest w drugiej części niniejszego tekstu.

Przeceny w sierpniu na razie jeszcze nieco głębsze niż w lipcu


Obecnie przeceny rozszerzają się na pierwszą połowę sierpnia, przy czym istotne staje się to, że ich głębokość w ujęciu bieżącym, a zwłaszcza rok do roku, stała się większa niż przecen lipcowych przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu.

Poniżej uaktualniono przedstawiony w poprzednim materiale tygodniowym wykres zmian średniej ceny rok do roku dla wycieczek na systematycznie przedstawianych 23 kierunkach z wylotami w pierwszych pełnych tygodniach lipca i sierpnia. Ceny w obu tych przypadkach są odnoszone do takich samych wyprzedzeń wobec terminu wyjazdu. Wykres dla lipca jest już w pełni zrealizowany, natomiast dla sierpnia pozostały jeszcze trzy daty (w odstępie tygodnia), które zostaną sukcesywnie uzupełnione w kolejnych materiałach.

Kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów w sierpniu były płytsze niż w lipcu, a czerwony sytuację odwrotną.

fot. mat. prasowe

Zmiany r/r średnich cen wyjazdów w pierwszy tygodniu lipca i sierpnia 2018

Kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów w sierpniu były płytsze niż w lipcu, a czerwony sytuację odwrotną.


To co może niepokoić, to sytuacja na 4 tygodnie przed wylotem, która nadal wskazuje na bardziej dynamiczne spadki cen sierpniowych wycieczek w porównaniu z lipcowymi, czyli przy identycznym wyprzedzeniu wobec terminu wylotu. Spowodowała ona, że oferowana i częściowo zrealizowana skala przecen wycieczek sierpniowych wyraźnie przekroczyła wielkości lipcowe.

Wynik branży może zostać silnie osłabiony


W 2017 roku branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej odnotowała zysk netto (dane wstępne) na poziomie blisko 140 milionów złotych. Jego poziom w warunkach neutralnych powinien ukształtować się na poziomie blisko 200 milionów złotych, ale większość organizatorów odnotowała poważne ujemne różnice kursowe. Były one spowodowane znacznymi operacjami zabezpieczającymi przed wzrostem kursu dolara (spodziewanym zresztą przez niemal wszystkich analityków), które przy dużym spadku jego kursu przyniosły adekwatne straty.

W tym sezonie teoretycznie spodziewany poziom zysków branży można by określić na poziomie około 250 milionów przy założeniu w miarę stabilnych warunków kursowych ( a takie na razie są) i braku niespodziewanych wydarzeń uderzających w poziom bezpieczeństwa turystów, a być może nawet nieco wyższym z uwagi na korzystną sprzedaż first minute, gdy były dobre ceny oraz nieco korzystniejsze niż w poprzednim sezonie koszty walut i paliwa lotniczego.

Przeciągający się okres bardzo dużych zniżek cen, zwłaszcza w sytuacji droższego paliwa lotniczego i nieco słabszego złotego prowadzi jednak do znacznego zmniejszania się marż, a co za tym idzie zmniejszania się realizowanych przez organizatorów zwłaszcza wobec symptomów ponownie zwiększającej koncentracji dokonywania rezerwacji w ostatnich 10-40 dniach przed wylotem.

Konsekwencją takiego połączenia może być osłabienie kondycji niektórych organizatorów, w szczególności gdyby sytuacja rozprzestrzeniała się na dłuższy okres. Obecne można wstępnie szacować, że skutki obecnej fali głębokich przecen sięgają około 12-15 milionów złotych tygodniowo i spowodowały już ubytek w łącznym wyniku organizatorów w granicach 70-80 milionów złotych. Taka skala nie jest jeszcze w wartościach już zrealizowanych zbyt groźna dla branży jako całości, ale w wartościach potencjalnych (przeceny jeszcze trwają) i dla poszczególnych organizatorów może stać się co najmniej wysoce kłopotliwa.

Zbyt duża podaż oraz popyt niższy od optymistycznych oczekiwań


Jak już przytaczano w poprzednim materiale, tak niekorzystna sytuacja ma swoje źródło w znacznej skali nierównowagi pomiędzy podażą, a popytem na turystyczne imprezy. Wydaje się, ze większość z jej przyczyn leży jednak po stronie podażowej. W licznych wypowiedziach przedsezonowych szacowano wzrost rynku na kilkanaście procent, a głosy takie słychać również i dzisiaj.

Tymczasem pomimo, że wzrost rynku czarterów wynosi na średnich lotniskach regionalnych często kilkadziesiąt, a nawet ponad sto procent (Wrocław, Poznań), a w dużym porcie Katowicach (maj i czerwiec) odpowiednio ponad 65 i 40 procent, to podaż wycieczek jest jeszcze większa. Wydaje się, że częściowo spełnia się już scenariusz przedstawiany kilkakrotnie w 2016 roku, który zakładał, że rok 2017 zaskoczy większość organizatorów dobrą koniunkturą, na bazie której przygotują oni zbyt ofensywne programy w sezonie 2018, a w wyborczym roku 2019 w branży turystycznej zaczną się już kłopoty.

Dramatyzujacy Neckermann i pragmatyczny prezes Baszczyński


To, że mamy już od wielu lat nie widzianą skalę nadpodaży jest oczywiste – patrz również ten sam przytoczony tekst z portalu Turystyka.rp.pl., w którym obecny prezes biura Neckermann szacuje skalę nadpodaży na 30 procent.

Jest to jednak wielkość mocno przesadzona i trudno w tym miejscu oprzeć się wrażeniu, że sprawdza się tu powiedzenie o punkcie widzenia zależnym od punktu siedzenia. Sprzedaż biura jest zapewne bardzo słaba, co nie powinno zresztą specjalnie dziwić, jako że i w dwóch latach poprzednich wypadło ono na tle branży wyjątkowo niekorzystnie.
Daleko przytomniej ocenia sytuacje prezes biura Rainbow oceniając możliwą skalę na 10 procent, choć jest całkiem prawdopodobne, że i ta wielkość jest jedynie przejściowa.

W bieżącej sytuacji bardziej energiczni oraz będący w lepszej kondycji organizatorzy stosują jakby doktrynę elastycznego reagowania dostosowując się do aktualnej sytuacji z szybkością i amplitudą zmian cen zbliżoną do stosowanych przez tanie linie (LCC).

Dla przykładu pokazujemy tabele cen dla czołówki 7 organizatorów (z najmniejszym odchyleniem ich cen od ceny średniej), takie jakie standardowo umieszczane są w końcowej części materiałów tygodniowych. Dotyczą one przedostatniego i ostatniego tygodnia czerwca dla wyjazdów z pierwszego tygodnia lipca. Pomimo tego, że dzieli je tylko tydzień, zmiany w układzie tabel są bardzo istotne.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny 21-28 czerwca 2018

Pomimo tego, że tabele dzieli tylko tydzień, zmiany w układzie tabel są bardzo istotne.


Możliwe powody niedopasowania programów do przebiegu popytu


Przyczyn trudności w tej kwestii jest wiele, ale na samym początku łańcucha niekorzystnego splotu czynników jest brak prawidłowej informacji o realnej sytuacji w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej utrudniającej planowanie rozwoju biznesu, co wielokrotnie podkreślaliśmy we wcześniejszych materiałach. Do innych kwestii będziemy jeszcze wracać, ale w obecnym czasie istotne jest również podejście organizatorów do kolejnego sezonu.

W tym obszarze odnośnie przyszłego sezonu pojawiło się kilka nowych czynników, z których warto zwrócić uwagę na cztery:
  • wpływ ewolucji poglądów klientów na sprzedaż first minute w nadchodzącym sezonie w kontekście masowych przecen last minute w obecnym sezonie turystycznym,
  • wpływ potencjalnego zjawiska dekonsumpcji asekuracyjnej związanej z okresem powstania wysokiego stopnia niepewności politycznej związanej z potrójnymi wyborami w kraju (przykład Polski z 2015 roku, też Węgier i Rumunii),
  • kwestia dalszej ofensywnej ekspansji biznesowej TUI Poland - de facto jest to pierwsza z ryb z tzw. przez niektóre osoby teorii ryb, przedstawianej przez nas w ramach branżowej konferencji 13 kwietnia tego roku,
  • kwestia dalszej polityki LCC wobec polskiego rynku turystyki wyjazdowej.

Warto również zapoznać się chociażby najogólniej z metodologiami modelowania (cyfrowego) popytu stosowanego w tanich liniach, gdyż biorą one pod uwagę wiele czynników, które mogą być niedoceniane przez ogół polskich organizatorów. LCC skutecznie, efektywnie i rentownie prowadzą biznesową ekspansję, choć należy pamiętać, że jej tempo jest na razie mocno wytłumione z powodu dość nieoczekiwanego pojawienia się innych priorytetów, które przyczyniły się do okresu, może nawet kilkuletniego biznesowego oddechu dla naszej branży turystycznej. Warto ten czas dobrze wykorzystać rozwijając technologie cyfrowe w projektowaniu i prowadzeniu biznesu turystycznego, co stanowiło przesłanie prezentacji Instytutu TravelDATA pokazanej i omawianej na wspomnianej już konferencji z 13 kwietnia tego roku. Ta problematyka będzie prawdopodobnie przedstawiona w skróconej formie w jednym z kolejnych materiałów.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty ósmy w sezonie i dwudziesty drugi w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 5 lipca i porównane z cenami zebranymi 28 czerwca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 lipca 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia nadal są dostatecznie reprezentatywne, gdyż pomimo stopniowego zmniejszania się liczby ofert w miarę przybliżania się do terminu wylotu, bierze w nich udział ponad 3150 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu z tego sezonu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 13 złotych (poprzednio spadły o 40, 48, 13 i 6 złotych, wzrosły o 2 złote i spadły o 11 złotych, a wcześniej wzrosły o 26 złotych, spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Teneryfie – o średnio 298 złotych oraz w Portugalii i na wyspie Kos– o 195 i 89 złotych. Co ciekawe na wszystkich tych trzech kierunkach przed tygodniem ceny najmocniej spadały. Największe zniżki średnich cen miały miejsce na Malcie – o średnio 218 złotych oraz na Korfu i Chalkidiki – o 149 i 125 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 49 i spadły o 1 złoty.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany vs 7 dni wcześniej

W ujęciu tygodniowym najbardziej zdrożała Portugalia.


fot. mat. prasowe

Średnie ceny wycieczek z wylotami w pierwszym tyg. sierpnia

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnej (czyli od 13 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 112 złotych).


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w zestawieniach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnej (czyli od 13 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 112 złotych), nieco wyższe od przeciętnej do Egiptu i Turcji (wzrosty o 29 i 28 złotych), a umiarkowane spadki cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii (o 17 i 23 złote). Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od 11 grudnia ubiegłego roku średnie ceny wycieczek do Egiptu stały się wyższe niż dla wyjazdów do Bułgarii. Relatywnie wysokie ceny Egiptu wobec Grecji i Bułgarii są jedną z dwóch głównych przyczyn nieco słabszej passy sprzedażowej tego kierunku.
Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, tym razem spadły o 41 złotych. Taki dość istotny spadek relatywnie wysokich cen na tym kierunku powinien wzmocnić popyt na wycieczki do tego kraju, zwłaszcza że ceny na kierunkach konkurencyjnych, czyli w Egipcie, Turcji i Albanii poszły zauważalnie w górę.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 164 złote (poprzednio ceny były niższe o 137 i 79 złotych, wcześniej były wyższe o 4 złote i nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o 13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 272 złote.

Po raz kolejny (dziesiąty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,84 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 30,3 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 2,1 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały w kierunku zwiększania średniego poziomu kosztów wycieczek o łącznie około 130/140 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazują zamieszczone poniżej wykresy.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (sierpień) vs ceny na lato 2017 (sierpień)

Względem minionego roku zdrożały jedynie Egipt i Malta.


fot. mat. prasowe

Zmiany cen wobec ubiegłego roku

Na wykresie widoczne jest pozostawanie Egiptu już czwarty tydzień z rzędu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku.


Na wykresie widoczne jest pozostawanie Egiptu już czwarty tydzień z rzędu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, ale choć skala średniej zwyżki zmalała z +86 do +23 złotych jest to nadal jedyny duży kierunek, który jest droższy niż przed rokiem. Mniejsze przeceny dotknęły popularne w tzw. Polsce B kraje, czyli Bułgarię (spadek o 50 złotych) i jeszcze niedawnego 12-tygodniowego przodownika wykresu, czyli Turcję (spadek o 106 złotych). Nadal wyraźnie tracą na cenach kierunki bardziej premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 312 i 179 złotych) przy czym te pierwsze nawet w sytuacji mniejszego niż przed rokiem wolumenu podaży wycieczek, podczas gdy w Grecji ich podaż jednak znacząco wzrosła.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 285 złotych), znacznie wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie – droższe średnio o 139 i 59 złotych, a zbliżone ceny do poziomu sprzed dwóch lat notują Bułgaria i Egipt – droższe rok do roku o średnio 11 i 10 złotych.

Z mniejszych kierunków wyższe średnie ceny niż przed rokiem notowano jedynie na Malcie – o 152 złote, umiarkowanie niższe w Tunezji (spadek o 69 złotych), znaczące zniżki cen miały miejsce w Portugalii oraz na Cyprze i Majorce - o 169 i po 239 złotych, a jeszcze większe w Maroku i Albanii – o średnio 330 i 366 złotych.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 550 złotych. Po ostatnich dużych redukcjach znacznie niższe są też średnie ceny w ofertach biur Net Holiday, Itaka i Grecos Holiday – o średnio około 275, 225 i 180 złotych, a tańsze niż przed rokiem pozostają też oferty w biurach Rainbow i Prima Holiday – o około 170 i 85 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 17 do 210 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie średnie ceny spadły jedynie w biurach TUI Poland oraz Itaka – o średnio 95 i 85 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach od 100 do 560 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu na pozycję samodzielnego lidera powróciła Itaka (32 takie oferty, wyprzedzając biura TUI Poland (26 ofert) i Rainbow (22 oferty). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland wyprzedzając biura Rainbow i Net Holiday, a w ofercie premium (5*) wyraźnie przodowała Itaka przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i TUI Poland – po 4 oferty, na kierunkach greckich Net Holiday oraz Itaka (10 i 8 ofert) przed biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 5 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Rainbow (7 ofert) oraz TUI Poland i Itaka (po 4 oferty), a na tureckich biuro Coral Travel Wezyr (4 oferty). W Bułgarii najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji Rainbow (4 oferty) oraz Itaka i TUI Poland – po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny

Największe odchylenie od średniej ceny widoczne jest w Net Holiday.


W obecnym zestawieniu skład pierwszej siódemki organizatorów pozostał prawie taki sam jak przed tygodniem, gdyż po sporej zwyżce cen wypadło z niej biuro Coral Travel Wezyr, a weszło Prima Holiday. Zmiany dotyczyły też kolejności zajmowanych pozycji. Po obniżce cen w ubiegłym tygodniu na pozycji lidera znalazło się biuro Net Holiday, wyprzedzając dotychczasowego lidera biuro Grecos Holiday, a po niedużych zwyżkach na niższych pozycjach znalazły się biura TUI Poland i Rainbow.

Dla porównania przedstawiono też adekwatną sytuację sprzed roku, w której istotniejszymi różnicami były wysokie pozycje biur Net Holiday i 7islands. Zwraca też uwagę, że w stosunku do ubiegłego roku w obecnym zestawieniu nie znalazły się biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny sprzed roku

Rok temu największe odchylenie od średniej ceny oferowało biuro 7islands.


Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Ceny przelotów na kierunkach turystycznych: silne wzrosty w Ryanair i sygnały odwracania trendów w Wizzair


Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników (LCC). Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które wcześniej były zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 22 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

fot. mat. prasowe

Ceny przelotów Ryanair

Na wykresach dla Wysp Kanaryjskich widoczny jest silne przyspieszenie wzrostu dość łagodnie wcześniej rosnących cen.


Na wykresach dla Wysp Kanaryjskich widoczny jest silne przyspieszenie wzrostu dość łagodnie wcześniej rosnących cen, w efekcie czego znalazły się one w pobliżu najwyższych poziomów w tym sezonie oraz zarazem powyżej poziomu sprzed roku (kolor czerwony). Silny wzrost średnich cen wystąpił również na pozostałych kierunkach, a bieżące średnie ceny znalazły się na najwyższym poziomie od okolic długiego weekendu majowego, ale jednak nieco poniżej cen z poprzedniego sezonu (kolor zielony).

W największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich - o średnio 51 złotych, łagodniej rosły ceny kierunków greckich – o średnio 23 złote, a taniały kierunki hiszpańskie i portugalskie, na których średnie roczne obniżki cen wyniosły 8 i 51 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

fot. mat. prasowe

Ceny przelotów Wizzair

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote.


Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a połączenie na Lanzarote zostało zawieszone już na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje silne odbicie cen na tym kierunku z ich rekordowo niskiego w tym roku poziomu, przy czym jednocześnie stały się one zdecydowanie wyższe niż miało to miejsce przed rokiem (kolor czerwony). Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje jeszcze na słabnącą kontynuację ponad 2-miesięcznego trendu spadkowego, ale w tym przypadku ceny przeszły już na poziom dość wyraźnie niższy niż notowany przed rokiem (kolor zielony), co może zapowiadać ich rychłe przejście do fazy wzrostowej.
Dość mocno spadły średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach portugalskich i do Bułgarii - o średnio 254 i 322 złote, w mniejszej skali staniały przeloty na kierunkach hiszpańskich i do Grecji (Korfu) – o 115 i 97 złotych, a niemal bez zmian pozostały ceny na kierunkach włoskich, które spadły średnio o 9 złotych.

Sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych ma zwykle wpływ na ceny w biurach podróży, a nawet nieco wyprzedza trendy zmian cen pakietów turystycznych. W tym względzie warto zwrócić uwagę na zdecydowane odwrócenie się trendów cenowych w liniach Ryanair, które zwykle relatywnie szybciej niż u konkurenta reagują na wahania popytu klientów. Wizzair nie jest tak czuły na ten element przez większość sezonu, ale jest linią, w której – jak zaznaczano już kilkakrotnie w poprzednich materiałach – formuły zmian cen częściej mają wyraźny profil lastowy.

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.