eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: ceny wycieczek ciągle w dół

Wakacje 2018: ceny wycieczek ciągle w dół

2018-07-05 11:06

Wakacje 2018: ceny wycieczek ciągle w dół

Wakacje © detailblick-foto - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Przed nami najświeższa odsłona nowego cyklu opracowań Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA dotyczących wyjazdów turystycznych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie letnim. Pod lupę wzięto pierwszy, pełny tydzień sierpnia. Lektura - tradycyjnie już - nie tylko odpowiada na pytania o ceny wycieczek w analizowanym okresie, ale również mówi o koniunkturze w branży turystycznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Sprzedaż wycieczek wreszcie z rekordem, ale w skromnym wydaniu


W mediach pojawiła się trzydziesta piąta już odsłona raportu z systemu MerlinX (25/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek organizowanych w sezonie 2017/2018. Czego dowodzi? Tym razem, po raz kolejny zresztą, mieliśmy do czynienia z niewielkim wzrostem sprzedanych wycieczek. Wystarczyło to jednak, aby w końcu pobić o około 2 procent dotychczasowy rekord, który padł w drugim tygodniu stycznia bieżącego roku. Wypada tu jednak podkreślić, że ten rezultat był w dość znacznym stopniu "wymęczony" - na poprawienie rekordu czekaliśmy bowiem aż 23 tygodnie. Dla porównania, w poprzednim sezonie okres ten wyniósł 13 tygodni. Znacznie korzystniejsza była wówczas również nadwyżka sprzedaży w 25 tygodniu roku wobec 2 tygodnia stycznia (wynosiła nie 2, a około 45 procent).


Znacząco podwyższona baza odniesienia sprawiła jednak, że sprzedaż w najważniejszym z punktu widzenia touroperatorów segmencie imprez lotniczych spadła z +26,5 do +18,5 procent. Poprawie uległa natomiast dynamika dwuletnia, która wyniosła +21,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej sięgnęła +11,8 procent, a przed dwoma tygodniami +8,4 procent.

Wyraźna poprawa wyniku w takim ujęciu była możliwa przez powrót do dodatnich wartości dynamiki sprzedaży z roku 2017, po zakończeniu długiego weekendu związanego z ubiegłorocznymi świętami Bożego Ciała. Mimo to rezultat ten pokazuje, że dwuletnia dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek pozostaje jednak nadal w ogólnym łagodnym trendzie spadkowym.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dynamika dwuletnia wyniosła +21,6 procent, podczas gdy tydzień wcześniej osiągnęła +11,8 procent.


Szczypta optymizmu dla uczestników rynku


Na pocieszenie branżowego środowiska należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że rzeczywisty obraz sprzedaży w branży nie jest aż tak mizerny, jak pokazują to statystyki z systemu MerlinX. Nie uwzględniają one bowiem rzeczywistej liczby imprez sprzedanych przez biuro TUI Poland, w którym dynamika wzrostu znacząco przekracza średnią dla reszty branży, jak również biura Rainbow, które ostatnio wyraźnie poprawiło atrakcyjność swojej oferty.

Sprzedaż tych biur jest tylko w niewielkim stopniu uwzględniana przez raporty, a sytuacja taka miała miejsce również w sezonie 2017. W rezultacie nastąpiło wtedy znaczne zaniżenie tempa wzrostu liczby imprez lotniczych, które w raportach z systemu MerlinX wyniosło niecałe 17 procent, a w branży jako całości o około 8 procent więcej.

Z tych ośmiu procent rozbieżności za mniej więcej 5,5 procent „odpowiadało” biuro TUI Poland z około 50-procentowym wzrostem w zakresie imprez lotniczych, a za blisko 2,5 procent biuro Rainbow, w którym dynamika wzrostu w tym segmencie sięgnęła w 2017 roku 29,2 procent. Wpływ pozostałych biur był daleko mniejszy i w przybliżeniu się zerował.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w naszej branży turystyki wyjazdowej sieci Wakacje.pl. Systematycznie powiększa ona swój udział w rynku – w tym niedawno poprzez przejęcie całości udziałów spółki My Travel sp. z o.o. - a zatem w konsekwencji jej dane i informacje mogą coraz dokładniej oddawać bieżącą i historyczną sytuację na krajowym rynku turystycznym.

W tym materiale omówimy kwestię zmian udziałów poszczególnych kierunków w rynku w formie skróconej ograniczając się do przedstawienia sytuacji sprzedażowej jedynie dla kilku najważniejszych z nich.

Grecja: wzrost o 0,61% - jedenasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Maj i czerwiec z reguły są bardzo korzystnymi miesiącami dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej zyskuje w nich udziały niż w sezonach wcześniejszych. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zdecydowanie najwięcej zyskiwała w lipcu, mniej w pozostałych miesiącach, a lekko traciła we wrześniu.

Albania: wzrost o 0,08% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie to jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przedostatnim tygodniu liczba rezerwacji do Albanii wzrosła o aż około 150 procent. W minionym tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak jest ono blisko dwukrotnie szybsze od w miarę stabilnego poziomu z tygodni poprzednich. Przykład ten przy okazji pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania sporo zyskiwała w lipcu, a lekko traciła w sierpniu.

Hiszpania: spadek o 0,13% - traciła udziały rynkowe już po raz ósmy z rzędu. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia popytu w Polsce B, które często prowadzi do zastopowania dalszej ekspansji Hiszpanii. Kierunek ten tracił głównie w czerwcu i we wrześniu, a nieco zyskiwał w lipcu i sierpniu.

Turcja: spadek o 0,23% - destynacja od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków ponownego bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku są atrakcyjniejsze niż dotąd poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem, co może poprawić tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale za to nieco pomagają relatywnie drożejące ceny kierunków egipskich. W ostatnim tygodniu traciła we wszystkim miesiącach jakie pozostały jeszcze do końca sezonu.

W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może otrzymać wsparcie ze strony wyjaśnionej już sytuacji w zakresie rezultatów wyborów z 24 czerwca. Zakończyły się one podwójnym sukcesem dotychczasowego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Został on już w pierwszej turze wybrany na kolejną – tym razem już 5-letnią kadencję, a ponadto wybory parlamentarne wygrała „prezydencka” koalicja partii AKP i MHP, co wydatnie wzmacnia stabilność i skuteczność władzy tureckiego prezydenta.

Egipt: spadek o 0,24% - szósty kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży tego kierunku, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie i systematycznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z postępującą utratą przewagi w atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją przed rokiem. W tych porównaniach kierunek ten jest teraz wyraźnym liderem wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt tracił sporo udziałów rynkowych w lipcu, a niewiele zyskiwał w pozostałych miesiącach lata.

Na pozostałych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

Zakres dużych przecen wycieczek nadal rośnie


W materiałach sprzed tygodnia oraz sprzed 3 i 7 tygodni przedstawiono bardzo istotne tegoroczne zjawisko biznesowe w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, jakim stały się nadspodziewanie duże przeceny wycieczek z nieodległymi terminami wyjazdów, czyli na około 5, ale w szczególności na 2 do 3 tygodni przed terminem wyjazdu. W materiałach tych przedstawiono wykresy spadających stopniowo cen wycieczek z terminami realizacji w drugich tygodniach maja i czerwca.

W drugim tygodniu czerwca bardzo znacznie taniejące oferty objęły też okres pierwszego i następnych tygodni lipca. Sytuacja ta na razie nie tylko nie ustąpiła, ale przeceny rozprzestrzeniają się na coraz odleglejsze terminy wyjazdów, w tym na pierwszy tydzień sierpnia, który stanowi bazę dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuacje na rynku turystyki wyjazdowej.

Sytuacja cen w terminami realizacji w pierwszym tygodniu sierpnia omówiona jest standardowo w drugiej części niniejszego tekstu, natomiast poniżej dodatkowo przedstawiamy uzupełnione o dane z ostatniego tygodnia wykresy zmieniających się cen bieżących oraz rok do roku na pięciu najważniejszych kierunkach z terminem realizacji w pierwszym tygodniu lipca, a zatem w takim ujęciu jakie jest stosowane dla imprez sierpniowych.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny wyjazdów w 1 tygodniu lipca na 7 dni (all inclusive)

Od 1 czerwca ceny spadły na wszystkich kierunkach.


fot. mat. prasowe

Zmiany rdr cen wyjazdów w 1 tygodniu lipca na 7 dni (all inclusive)

Wykresy zmian cen wycieczek lipcowych są znacząco inne niż dla dotąd dość stabilnego w tym względzie okresu pierwszego tygodnia sierpnia.


Wykresy zmian cen wycieczek lipcowych są znacząco inne niż dla dotąd dość stabilnego w tym względzie okresu pierwszego tygodnia sierpnia. Ceny tych wyjazdów, będących w istocie już wycieczkami last minute silnie zniżkują wraz z przybliżaniem się do terminu ich realizacji, przy czym tempo i głębokość tych zmian osiąga dawno nie widziane wartości.

Popyt z Polski B obniża skalę spadków cen wycieczek


Jak łatwo zauważyć zniżkom cen nadal generalnie lepiej opierają się tańsze kierunki budżetowe (choć w ostatnim tygodniu zjawisko to jest mniej wyraźne), które mają wsparcie w znaczącym popycie ze strony mniej zasobnych, ale za to licznych klientów z obszarów tzw. Polski B.

Nieco słabsze niż w przypadkach Bułgarii i Egiptu tendencje cenowe Turcji mają zapewne jedno ze swoich źródeł w okresowej wstrzemięźliwości niektórych klientów wobec tego kraju, co miało zapewne związek z przeprowadzanymi tam podwójnymi wyborami. Podobny, ale silniejszy odpływ popytu szczególnie wyraźny jest w Niemczech, gdzie został wzmocniony zaleceniami ostrożności w podróżowaniu do Turcji wydanymi przez tamtejsze MSZ.

Kierunki uważane za premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie wyraźnie łatwiej poddają się spadkom cen i to pomimo nieco mniejszej ich podaży, zarówno ze strony biur podroży jak również tzw. tanich linii. Dużych spadków cen doświadczają też kierunki greckie, choć w ich przypadku może to być rezultatem wzrostu podaży, która z trudem znajduje odpowiednią liczbę nabywców w obecnej sytuacji absorpcji uwagi części nabywców innymi sprawami niż spokojny wypoczynek wakacyjny.

 

1 2 3

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: