eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki ubezpieczycieli I-III 2018

Wyniki ubezpieczycieli I-III 2018

2018-07-02 10:55

Wyniki ubezpieczycieli I-III 2018

Wyniki ubezpieczycieli I-III 2018 © thodonal - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Zakłady ubezpieczeń mają powody do zadowolenia. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że osiągnięte na przestrzeni pierwszego kwartału bieżącego roku ogólne wyniki finansowe okazały się korzystniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poprawa dotyczyła jednak wyłącznie zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II), towarzystwa ubezpieczeniowe specjalizujących się w polisach na życie (dział I) poradziły sobie nieco gorzej.

Przychody i koszty


Jak podaje GUS, w strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. W I kwartale 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 16 252,6 mln zł (więcej o 1,9% niż w I kwartale 2017 r.), z czego 5 672,3 mln zł stanowiła składka działu I, a 10 580,3 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2018 r. wyniosły 10 492,0 mln zł i były wyższe o 0,4% niż w I kwartale 2017 r., w dziale I spadły do 5 444,1 mln zł, a w dziale II wzrosły do 5 047,9 mln zł.

Wynik finansowy i wynik techniczny


Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 1 057,6 mln zł i był wyższy o 1,9% niż w I kwartale 2017 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 469,8 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 587,8 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 1 370,6 mln zł i był wyższy o 10,6% niż w I kwartale 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 679,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 691,3 mln zł.

Wybrane rodzaje ubezpieczeń z działalności bezpośredniej


W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 37,2%, a zakładów działu II – 62,8%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, pomimo istotnego spadku, stanowią nadal ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Kolejną pozycję zajmuje grupa I działu I – ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 40,6% i 32,8% wartości składek przypisanych brutto tego działu.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli na życie (dział I)

W I kwartale 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 16,3 mld zł.


W dziale II największą pozycję (61,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 8,8% i wyniosły 5 877,0 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,2%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 37,8%.

W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 145,2 mln zł wobec 33,1 mln zł zysku w I kwartale 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 140,1 mln zł wobec 87,4 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych (dział II)

W I kwartale 2018 r. odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 10,5 mld zł.


Aktywa i pasywa


Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec marca 2018 r. wyniosła 196 925,0 mln zł (wzrost w skali roku o 3,7%), z tego na dział I przypadało 102 825,1 mln zł, a 94 099,9 mln zł na dział II.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: