eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Koniunktura przemysłowa V 2018

Koniunktura przemysłowa V 2018

2018-05-25 13:30

Koniunktura przemysłowa V 2018

Wskaźnik koniunktury gospodarczej wyżej niż miesiąc temu © jovannig - Fotolia

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Poznaliśmy wyniki najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego nt. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Okazuje się, że w piątym miesiącu br. ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) osiągnął poziom 109,3, co w ujęciu zarówno miesięcznym, jak i rocznym oznacza wzrost. Wartości powyżej średniej długookresowej udaje mu się uzyskiwać już od grudnia 2016 r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w maju 2018 r.


Jak podaje GUS, ostatnia wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego jest wyższa od notowanej przed miesiącem, budownictwa – zbliżona, a handlu detalicznego i usług – niższa niż w kwietniu. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego. Wskaźnik ocen diagnostycznych jest wyższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z majem ub. r. wartości obu składowych wzrosły.

fot. mat. prasowe

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) kształtuje się w maju 2018 r. na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) i jego dekompozycja

Wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego kształtuje się w maju na wyższym poziomie niż przed miesiącem.


Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe


W maju 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie dodatnim, wyższym niż w ubiegłym miesiącu. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Odnotowywany jest spadek stanu zapasów wyrobów gotowych. Oczekiwania dotyczące produkcji są korzystne, zbliżone do formułowanych w kwietniu.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – przetwórstwo przemysłowe

Przewidywania dotyczące produkcji są optymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w kwietniu. Wskaźnik


Wskaźnik ufności – Budownictwo


Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w maju na dodatnim poziomie, podobnym jak w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są korzystne, najlepsze od stycznia 2004 r. Utrzymują się pozytywne prognozy za-trudnienia.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – budownictwo

Wskaźnik ufności w budownictwie utrzymuje się na po-ziomie dodatnim, zbliżonym do odnotowanego w marcu i kwietniu.


Wskaźnik ufności – Handel detaliczny


Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w maju br. – niższym od notowanego w ostatnich szesnastu miesiącach. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są najmniej optymistyczne od grudnia 2016 r.; prognozy sprzedaży są bardziej korzystne od formułowanych w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal nadmierny, w porównaniu z kwietniem br. jego poziom zwiększa się.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – handel detaliczny

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie niższym niż w ostatnich szesnastu miesiącach.


Wskaźniki ufności – Usługi


W maju wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich czterech miesiącach. Według dyrektorów jednostek zarówno ogólna sytuacja gospodarcza, jak i popyt na usługi w ostatnich trzech miesiącach poprawiły się, choć diagnozy te są ostrożniejsze od formułowanych w kwietniu. Prognozy popytu są mniej korzystne od przewidywań formułowanych przed miesiącem.

fot. mat. prasowe

Wskaźnik ufności i jego składowe – usługi

Wskaźnik ufności w usługach jest w maju niższy niż w ostatnich czterech miesiącach.


Bariery działalności przedsiębiorstw


W maju w budownictwie i usługach najbardziej odczuwane są trudności związane z kosztami zatrudnienia, a w jednostkach handlu detalicznego – ze zbyt dużą konkurencją na rynku (choć znaczenie tej bariery w ujęciu rocznym zmniejszyło się). Istotną barierą dla wszystkich wymienionych rodzajów działalności są wysokie obciążenia na rzecz budżetu.
W porównaniu z majem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników w budownictwie i usługach oraz niedoborem pracowników w handlu detalicznym. W budownictwie częściej niż w maju ub. r. zgłaszana jest bariera kosztów materiałów. Rzadziej niż w analogicznym miesiącu 2017 r. w budownictwie zgłaszano problemy wynikające ze zbyt dużej konkurencji na rynku, a w usługach - zbyt dużej konkurencji firm krajowych i zagranicznych. W budownictwie, usługach i handlu detalicznym mniej znaczącą niż przed rokiem barierą jest niedostateczny popyt. Mniej odczuwana niż w maju 2018 r. we wszystkich omawianych rodzajach działalności jest bariera związana z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej.

Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych


Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy z sekcji budownictwo kształtuje się na poziomie 85,4%, wyższym od odnotowanego w analogicznym miesiącu ostatnich osiemnastu lat.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: