eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

2018-05-02 12:31

Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

Wakacje © nadezhda1906 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Przed nami najświeższa odsłona nowego cyklu opracowań Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA dotyczących wyjazdów turystycznych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie letnim. Pod lupę wzięto pierwszy, pełny tydzień sierpnia. Lektura - tradycyjnie już - nie tylko odpowiada na pytania o ceny wycieczek w analizowanym okresie, ale również mówi o koniunkturze w branży turystycznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Tempo sprzedaży wycieczek przestało już wyhamowywać


W mediach pojawiła się już dwudziesta siódma odsłona raportu z systemu MerlinX (16/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek organizowanych w sezonie 2017/2018. Czego dowodzi? Tym razem mieliśmy do czynienia ze spadkiem ilości sprzedanych wycieczek względem poprzedniego tygodnia. Było on jednak znikomy i właściwie należy sądzić, że to dowód na kres 14-tygodniowego wyhamowywania tempa sprzedaży. Mimo to sprzedaż ciągle plasowała się na poziomie o około 30 procent niższym od rekordu, który padł w drugim tygodniu stycznia.

Roczna dynamika sprzedaży najważniejszych z punktu widzenia branży wycieczek lotniczych okazała się dodatnia (+26,3 wobec +67,6 procent tydzień temu), ale był to przede wszystkim efekt pokaźnie wyższej zeszłorocznej bazy odniesienia.

Dynamika dwuletnia osiągnęła +32,6 procent, a więc okazała się nieco niższa niż ostatnio tydzień (+45,5 procent) i dwa tygodnie temu (+35,4 procent).


Pomimo tendencji spadkowej trwającej, jak już wcześniej zaznaczono, z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów, choć dotychczasowa sprzedaż majowa i czerwcowa pozostawia sporo do życzenia, co znajduje wyraz w cenach wyraźnie niższych w tych miesiącach niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dwuletnia dynamika to obecnie 32,6%


Ostatni tydzień nie był typowy dla statystyk cenowych


Miniony tydzień bezpośrednio poprzedzał super-majówkę, której specyficzny układ dni świątecznych sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na de facto 9 dni wolnych od pracy. Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat i ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką takiego majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem statystyk cenowych różnił się od tygodni z lat poprzednich. Odnotowano w nim dość znaczący wzrost cen, który w innych latach następował zwykle dopiero na fali ich korekt w pierwszym tygodniu maja, zaś w ostatnim tygodniu kwietnia ceny w latach poprzednich zwykle spadały.

Być może w tym sezonie niektóre biura z niewielkim wyprzedzeniem podniosły ceny, aby przesunąć procesy ich korekt z mniej wygodnego logistycznie tygodnia majówkowego. Takie przesunięcie sprawia, że porównania cen są w tej sytuacji mniej adekwatne niż zwykle i to samo dotyczy wniosków wynikających ze zmian cen, które z kolei przekładają się na tempo sprzedaży zarówno ogólne, jak i poszczególnych kierunków.

W tej mniej adekwatnej sytuacji ograniczymy wyciąganie wniosków tej części materiału przedstawiając jednakże w drugiej części typowy zestaw informacji i wykresów, w tym także dla podtrzymania ciągłości prezentowanych statystyk.

A może - wystrzał nastrojów konsumenckich w górę?


Pewną konkurencją dla przedstawionego wyżej -jakby technicznego rozumowania- może być odnotowana w kwietniowych badaniach dość radykalna poprawa nastrojów konsumenckich, która mogła skłonić niektóre biura do pragmatycznego prewencyjnego podniesienia cen.
Wstępne odczyty systematycznego badania tej kwestii przez Kantar Public pokazują, że wskaźnik TNS Consumer Index zdecydowanie odbił się po dwóch miesiącach spadków i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2008 roku, czyli od lat dziesięciu. Co ważne wskazuje on bardzo wyraźnie na poprawę nastrojów w tzw. Polsce B, która powinna być w najbliższym czasie istotnym czynnikiem wzrostu popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.

Największy skok optymizmu konsumenckiego zanotowano wśród beneficjentów programu Rodzina 500+, czyli w rodzinach 3+, w grupie wiekowej 25-39 lat i wśród mieszkańców wsi i małych miast, czyli wśród potencjalnych nabywców wycieczek (w tym rodzinnych) do mniej kosztownych kierunków letniego wypoczynku.

Tym razem jest on spowodowany nie tylko wypłatami z programu, ale przede wszystkim wynika z docierającej do tych rejonów fali istotnego wzrostu płac skorelowanego równolegle ze znacznym spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem konkurencji pracodawców o pracownika. Czynniki te decydują także o bardzo silnym wzroście optymizmu wśród ludzi młodych do 24 roku życia, którzy jednakże w istotnej części zasilają grono klientów tanich linii (LCC).

W warunkach stabilizacji dynamiki wzrostu płac na niezłym poziomie, większego krótkoterminowego znaczenia nabierają właśnie zmiany wskaźników konsumenckich. Do tego tematu wrócimy po majówce, gdy pojawią się odczyty nastrojów jeszcze innych instytucji badawczych (te, które się już ukazały potwierdzają pozytywne trendy) i dostępny będzie bardziej rozszerzony materiał z badania Kantar Public, a także gdy zakończą się procesy dostosowania cen do nowej sytuacji w wiodących polskich biurach podróży.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty w tym sezonie i czternasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 26 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 19 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 27 kwietnia 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3730 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 37 złotych (poprzednio spadły o 5 złotych, wcześniej wzrosły o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 1 i 31 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Majorce i w Portugalii – o średnio 132 i 125 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 113 złotych. Największe zniżki średnich cen – podobnie jak przed tygodniem - odnotowano na Cyprze i Malcie – o 95 i 59 złotych, a także w Maroku – o średnio 85 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny spadały o 18 i 5 złotych.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany vs 7 dni wcześniej

W ujęciu tygodniowym najbardziej staniał Cypr.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny wycieczek z wylotami w pierwszym tyg. sierpnia

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote).


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote), wyraźnie wyższe od przeciętnej na kierunkach egipskich i tureckich (o 78 i 71 złotych) oraz niewielki spadek w Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą obserwujemy już od początku lutego, ale wyraźniej zwłaszcza w okresie ostatnich trzech tygodni, zaś znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może z kolei w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionych 4 tygodniach.

Siódme z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (o 14 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spada po raz pierwszy od końca stycznia już drugi tydzień z rzędu.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 6 złotych (poprzednio ceny były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.

Po raz pierwszy w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł/litr, czyli o 11,0 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego nie działały już w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek (poprzednio działały na zniżki o około 25-35 złotych, a wcześniej o około 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (sierpień) vs ceny na lato 2017 (sierpień)

Względem minionego roku najbardziej (198 złotych) zdrożała Turcja.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen wobec ubiegłego roku

Na wykresie widoczne jest umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku.


Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie, a nawet umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku. Nadal jest to jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim. Utrzymanie takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do adekwatnego zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na realną rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie nadal mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich, kanaryjskich i ostatnio również Grecji, co może wywierać już pewien wpływ na ożywienie sprzedaży wycieczek do tego kraju.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze i Malcie - o średnio 201 i 160 złotych, w mniejszej skali wzrastały ceny na Majorce i w Maroku – o 121 i 35 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 162, 110 i 108 złotych.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • KalinkaJan8 / 2018-05-03 09:06:29

    Dawniej wakacje za granicą były rarytasem teraz są praktycznie dostępne dla każdego. Ostatnio przeglądałam oferty na netholiday i zwróciłam uwagę na ceny - praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na zawartość portfela. odpowiedz ] [ cytuj ]

  • KalinkaJan8 / 2018-05-03 09:06:52

    Dawniej wakacje za granicą były rarytasem teraz są praktycznie dostępne dla każdego. Ostatnio przeglądałam oferty na netholiday i zwróciłam uwagę na ceny - praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na zawartość portfela. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: