eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

2018-05-02 12:31

Wakacje 2018: turystyce pomogą nastroje konsumenckie

Wakacje © nadezhda1906 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (11)

Przed nami najświeższa odsłona nowego cyklu opracowań Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA dotyczących wyjazdów turystycznych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie letnim. Pod lupę wzięto pierwszy, pełny tydzień sierpnia. Lektura - tradycyjnie już - nie tylko odpowiada na pytania o ceny wycieczek w analizowanym okresie, ale również mówi o koniunkturze w branży turystycznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej.

Tempo sprzedaży wycieczek przestało już wyhamowywać


W mediach pojawiła się już dwudziesta siódma odsłona raportu z systemu MerlinX (16/2018), poświęconego rezultatom sprzedaży wycieczek organizowanych w sezonie 2017/2018. Czego dowodzi? Tym razem mieliśmy do czynienia ze spadkiem ilości sprzedanych wycieczek względem poprzedniego tygodnia. Było on jednak znikomy i właściwie należy sądzić, że to dowód na kres 14-tygodniowego wyhamowywania tempa sprzedaży. Mimo to sprzedaż ciągle plasowała się na poziomie o około 30 procent niższym od rekordu, który padł w drugim tygodniu stycznia.

Roczna dynamika sprzedaży najważniejszych z punktu widzenia branży wycieczek lotniczych okazała się dodatnia (+26,3 wobec +67,6 procent tydzień temu), ale był to przede wszystkim efekt pokaźnie wyższej zeszłorocznej bazy odniesienia.

Dynamika dwuletnia osiągnęła +32,6 procent, a więc okazała się nieco niższa niż ostatnio tydzień (+45,5 procent) i dwa tygodnie temu (+35,4 procent).


Pomimo tendencji spadkowej trwającej, jak już wcześniej zaznaczono, z małymi wyjątkami od połowy stycznia, generalnie sprzedaż i jej dynamika pozostają na dobrym poziomie, a koniunktura w branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej powinna zadowalać większość organizatorów, choć dotychczasowa sprzedaż majowa i czerwcowa pozostawia sporo do życzenia, co znajduje wyraz w cenach wyraźnie niższych w tych miesiącach niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek lotniczych wg raportów PZOT

Dwuletnia dynamika to obecnie 32,6%


Ostatni tydzień nie był typowy dla statystyk cenowych


Miniony tydzień bezpośrednio poprzedzał super-majówkę, której specyficzny układ dni świątecznych sprawia, że wiele osób może pozwolić sobie na de facto 9 dni wolnych od pracy. Taka sytuacja zdarza się przeważnie co 6 lat i ostatni raz miała miejsce w 2012 roku. Być może w związku ze specyfiką takiego majówkowego tygodnia, ostatni tydzień kwietnia pod względem statystyk cenowych różnił się od tygodni z lat poprzednich. Odnotowano w nim dość znaczący wzrost cen, który w innych latach następował zwykle dopiero na fali ich korekt w pierwszym tygodniu maja, zaś w ostatnim tygodniu kwietnia ceny w latach poprzednich zwykle spadały.

Być może w tym sezonie niektóre biura z niewielkim wyprzedzeniem podniosły ceny, aby przesunąć procesy ich korekt z mniej wygodnego logistycznie tygodnia majówkowego. Takie przesunięcie sprawia, że porównania cen są w tej sytuacji mniej adekwatne niż zwykle i to samo dotyczy wniosków wynikających ze zmian cen, które z kolei przekładają się na tempo sprzedaży zarówno ogólne, jak i poszczególnych kierunków.

W tej mniej adekwatnej sytuacji ograniczymy wyciąganie wniosków tej części materiału przedstawiając jednakże w drugiej części typowy zestaw informacji i wykresów, w tym także dla podtrzymania ciągłości prezentowanych statystyk.

A może - wystrzał nastrojów konsumenckich w górę?


Pewną konkurencją dla przedstawionego wyżej -jakby technicznego rozumowania- może być odnotowana w kwietniowych badaniach dość radykalna poprawa nastrojów konsumenckich, która mogła skłonić niektóre biura do pragmatycznego prewencyjnego podniesienia cen.
Wstępne odczyty systematycznego badania tej kwestii przez Kantar Public pokazują, że wskaźnik TNS Consumer Index zdecydowanie odbił się po dwóch miesiącach spadków i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2008 roku, czyli od lat dziesięciu. Co ważne wskazuje on bardzo wyraźnie na poprawę nastrojów w tzw. Polsce B, która powinna być w najbliższym czasie istotnym czynnikiem wzrostu popytu na zagraniczne imprezy turystyczne.

Największy skok optymizmu konsumenckiego zanotowano wśród beneficjentów programu Rodzina 500+, czyli w rodzinach 3+, w grupie wiekowej 25-39 lat i wśród mieszkańców wsi i małych miast, czyli wśród potencjalnych nabywców wycieczek (w tym rodzinnych) do mniej kosztownych kierunków letniego wypoczynku.

Tym razem jest on spowodowany nie tylko wypłatami z programu, ale przede wszystkim wynika z docierającej do tych rejonów fali istotnego wzrostu płac skorelowanego równolegle ze znacznym spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem konkurencji pracodawców o pracownika. Czynniki te decydują także o bardzo silnym wzroście optymizmu wśród ludzi młodych do 24 roku życia, którzy jednakże w istotnej części zasilają grono klientów tanich linii (LCC).

W warunkach stabilizacji dynamiki wzrostu płac na niezłym poziomie, większego krótkoterminowego znaczenia nabierają właśnie zmiany wskaźników konsumenckich. Do tego tematu wrócimy po majówce, gdy pojawią się odczyty nastrojów jeszcze innych instytucji badawczych (te, które się już ukazały potwierdzają pozytywne trendy) i dostępny będzie bardziej rozszerzony materiał z badania Kantar Public, a także gdy zakończą się procesy dostosowania cen do nowej sytuacji w wiodących polskich biurach podróży.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Począwszy od 22 stycznia zestawienia obejmują jedynie sezon lato 2018, podczas gdy wcześniej były one sporządzane naprzemiennie dla zimy i lata.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty w tym sezonie i czternasty w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 26 kwietnia i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi 19 kwietnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 27 kwietnia 2017.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 3730 hoteli (w pierwszym i drugim zestawieniu było to jedynie 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 37 złotych (poprzednio spadły o 5 złotych, wcześniej wzrosły o 4 i 75 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 1 i 31 złotych). Znaczące zwyżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu na Majorce i w Portugalii – o średnio 132 i 125 złotych, a także na Tureckiej Riwierze - o 113 złotych. Największe zniżki średnich cen – podobnie jak przed tygodniem - odnotowano na Cyprze i Malcie – o 95 i 59 złotych, a także w Maroku – o średnio 85 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny spadały o 18 i 5 złotych.

Zmiany średnich cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany vs 7 dni wcześniej

W ujęciu tygodniowym najbardziej staniał Cypr.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny wycieczek z wylotami w pierwszym tyg. sierpnia

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote).


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej turystyce wyjazdowej, które są też często przedstawiane w kontekstach sprzedażowych na wykresach bazujących na danych Wakacji.pl.

Miniony tydzień przyniósł, wzrosty cen bliskie przeciętnej (+37 złotych) w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich (o 40 i 34 złote), wyraźnie wyższe od przeciętnej na kierunkach egipskich i tureckich (o 78 i 71 złotych) oraz niewielki spadek w Bułgarii (o 6 złotych). Niższe ceny na tym ostatnim kierunku mogą mieć związek ze słabszą sprzedażą, którą obserwujemy już od początku lutego, ale wyraźniej zwłaszcza w okresie ostatnich trzech tygodni, zaś znaczący wzrost cen wycieczek do Turcji może z kolei w części stanowić rezultat znacznego wzrostu sprzedaży, jaki miał miejsce w minionych 4 tygodniach.

Siódme z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (o 14 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu pierwszego kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który spada po raz pierwszy od końca stycznia już drugi tydzień z rzędu.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była wyższa o 6 złotych (poprzednio ceny były niższe o 62, 44, 27, 47, 55, 3, 10, 15 i 1 złoty, wcześniej przejściowo wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). Przed rokiem, czyli w czwartym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 189 złotych.

Po raz pierwszy w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym miały neutralny wpływ na ceny wycieczek. Cena paliwa lotniczego była wprawdzie wyraźnie wyższa niż przed rokiem (2,62 wobec 2,36 zł/litr, czyli o 11,0 procent), ale mniej więcej taki sam wpływ, ale w przeciwnym kierunku wywierał silniejszy złoty, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o około 2,5 procent. W rezultacie po raz pierwszy czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego nie działały już w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek (poprzednio działały na zniżki o około 25-35 złotych, a wcześniej o około 60-70, 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać teoretyczny wpływ wymienionych czynników w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (sierpień) vs ceny na lato 2017 (sierpień)

Względem minionego roku najbardziej (198 złotych) zdrożała Turcja.

fot. mat. prasowe

Zmiany cen wobec ubiegłego roku

Na wykresie widoczne jest umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku.


Na wykresie widoczne jest dalsze pozostawanie, a nawet umocnienie się Turcji na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku. Nadal jest to jedyny z wiodących kierunków, który jest bardziej kosztowny niż w sezonie poprzednim. Utrzymanie takiej sytuacji nie powinno jednak być dłuższe niż kilka tygodni, o ile dość liczne wypowiedzi przedstawicieli organizatorów o działaniach zmierzających do adekwatnego zwiększenia skali programów czarterowych na kierunkach tureckich przełożą się na realną rzeczywistość w dostatecznie istotnej skali. Pozostałe wiodące kierunki są obecnie nadal mniej kosztowne niż przed rokiem. W szczególności dotyczy to kierunków egipskich, kanaryjskich i ostatnio również Grecji, co może wywierać już pewien wpływ na ożywienie sprzedaży wycieczek do tego kraju.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze i Malcie - o średnio 201 i 160 złotych, w mniejszej skali wzrastały ceny na Majorce i w Maroku – o 121 i 35 złotych, a na pozostałych kierunkach czyli w Portugalii, Albanii i Tunezji odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 162, 110 i 108 złotych.

Zmiany cen w okresie ostatnich dwóch lat


Sezon sprzedaży lata jest już na tyle zaawansowany, że warto spojrzeć na zmiany cen, które nastąpiły w okresie ostatnich 24 miesięcy, czyli pomiędzy czasem obecnej bardzo korzystnej koniunktury na zorganizowane imprezy turystyczne, a końcem kwietnia 2016, a zatem ostatnimi już tygodniami marazmu w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.

fot. mat. prasowe

Zmiany średnich cen imprez cen turystycznych sierpień 2018 vs sierpień 2016

Na wykresie widoczne są wyraźne wzrosty cen , w krajach ważnych dla masowych wyjazdów nowej fali mniej zasobnych klientów z obszarów tzw. Polski B, czyli Grecji i Turcji.


Na wykresie widoczne są wyraźne wzrosty cen, w krajach ważnych dla masowych wyjazdów nowej fali mniej zasobnych klientów z obszarów tzw. Polski B, czyli Grecji i Turcji. W tej ostatniej jest to już drugi sezon wzrostów cen spowodowany w dużej mierze nienadążaniem podaży za silnie rosnącym popytem na ten kierunek. Słabszy wzrost cen w Egipcie ma związek z obniżoną bazą kosztową, którą spowodowała wyjątkowo głęboka dewaluacja tamtejszej waluty, o czym pisaliśmy wcześniej już wielokrotnie. Mniejsze wzrosty cen Bułgarii wynikać mogą z bieżącej konkurencji bardzo atrakcyjnej Turcji i z wyższej bazy odniesienia z czasów, gdy Turcja nie była popularna z powodu obaw o występujące tam niebezpieczne dla turystów wydarzenia.

Zwraca uwagę, jedyna w zestawieniu i to znaczna przecena, która dotyczy Tunezji. Ta relatywnie niska cena w połączeniu ze stopniowo malejącymi obawami dotyczącymi tego kierunku skutkuje obecnym ponad 400-procentowym wzrostem popytu, którego skalę mogą zmniejszyć (i tak się już dzieje) dopiero podwyższane ceny wycieczek do tego kraju.

3. W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland i Neckermann Polska (bardzo kosztowne przed rokiem),w których są one niższe – o około 225 i 110 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Exim Tours oraz Coral Travel Wezyr – o około 100, 95, 85 i 75 złotych. Nieco niższe ceny niż przed rokiem (o około 20 złotych) proponuje także biuro Grecos Holiday, zaś oferty pozostałych biur są droższe w granicach od 10 do 220 złotych. W ujęciu dwuletnim liczonym łącznie najmniejszy wzrost wykazują średnie ceny w biurach Itaka i Exim Tours – po około 65 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po ostatnich korektach cen w dół (Coral Travel Wezyr) i w górę (Itaka) pozycję lidera zajmuje teraz to pierwsze biuro (22 oferty) wyprzedzając biura TUI Poland i Exim Tours (21 i 20 ofert) oraz biuro Itaka (16 ofert).
Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours i TUI Poland, a pozycję liderów z w ofercie premium (5*) zajmują biura Itaka oraz Coral Travel Wezyr - to ostatnie biuro w dużej mierze dzięki bardzo korzystnej ofercie na kierunkach egipskich.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie właśnie Coral Travel Wezyr - 8 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (7 ofert) oraz Itaka, Rainbow i Coral Travel Wezyr (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland i Itaka ( 8 i 6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr i takze Itaka – 5 i 3 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Exim Tours i Sun&Fun – po 3 oferty.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny

Obecnie największe odchylenie od średniej ceny widoczne jest w Grecosie.


W obecnym zestawieniu skład pierwszych sześciu touroperatorów pozostał identyczny, ale zmianom uległy zajmowane pozycje. Po korektach cen górę w biurach Best Reisen i Itaka pozostałe cztery biura w niezmienionej kolejności awansowały w górę, z tą uwagą, że stosunkowo istotne zniżki cen w ofercie Coral Travel Wezyr pozwoliły na znaczne zmniejszenie dystansu tego biura do lidera zestawienia, którym jest obecnie Grecos Holiday.

Dla porównania przedstawiono też adekwatny obraz sytuacji sprzed roku, który różni się od obecnego głównie bardzo wysoką pozycją biura Net Holiday. Jak już wiele razy zaznaczaliśmy przez większość poprzedniego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje często zajmowały także właśnie biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday, co kolejny raz bardzo dobrze uwidocznia także poniższe zestawienie.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny sprzed roku

Rok temu największe odchylenie od średniej ceny oferowało Net Holiday.


Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące i rosnące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Bieżące ceny w Ryanair znów w górę, a w Wizzair w dół


Od stycznia dokonaliśmy zmiany w schemacie prezentowania informacji o sytuacji w zakresie cen przelotów na kierunkach turystycznych oferowanych przez tanich przewoźników. Obecnie jest ona prezentowana raz na dwa tygodnie w postaci wykresów z dodatkowym krótkim komentarzem dotyczącym ważniejszych kierunków, które były do tej pory zawarte w grupie kierunki pozostałe.

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (36 połączeń w Ryanair i 21 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

fot. mat. prasowe

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair

Na wykresach gruba linia oznacza średnie ceny przelotów w pierwszym tygodniu sierpnia w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim.


Na wykresach widoczna jest kontynuacja ostatniego wzrostowego trendu cen rejsów na Wyspy Kanaryjskie, który nastąpił po wcześniejszych 6-tygodniowych spadkach, które sprowadziły średnie ceny przelotów na tym kierunku o ponad 300 złotych w dół. Jednocześnie nastąpiło odwrócenie sytuacji cenowej na niekorzystną (kolor czerwony) wobec takiego samego okresu roku poprzedniego. Podobne uśrednione zmiany nastąpiły na pozostałych kierunkach, na których bieżące ceny wzrosły i jednocześnie stały się już wyższe niż przed rokiem.

W największym stopniu wzrosły ceny przelotów rok do roku na kierunkach włoskich - o średnio 314 złotych, dużo łagodniej zwyżkowały ceny na kierunkach hiszpańskich i greckich – o średnio 91 i 79 złotych, a niemal już tradycyjnie taniały kierunki portugalskie, na których średnia roczna zniżka cen wyniosła 102 złote.

Poniżej pokazany jest przebieg zmian cen w liniach Wizzair

fot. mat. prasowe

Przebieg zmian cen w liniach Wizzair

Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote.


Znaczny skok cen przelotów na Wyspy Kanaryjskie na początku grudnia wynika z wycofania przez przewoźnika połączenia w sezonie letnim z Katowic na Lanzarote. Nie cieszyło się ono powodzeniem, co znajdowało wyraz w niskich cenach. W tym sezonie letnim pozostały jedynie rejsy na Teneryfę, a zimowe połączenie na Lanzarote zostało zawieszone na początku marca.

Wykres dla Teneryfy pokazuje kolejny spadek cen na tym kierunku, ale i tak są one obecnie wyższe (kolor czerwony) w porównaniu z okresem sprzed roku. Dla pozostałych kierunków wykres wskazuje - zgodnie z przewidywaniami - na kontynuację obecnego silnego trendy spadkowego, chociaż, podobnie jak w przypadku Teneryfy, jest to poziom wyższy niż przed rokiem. Na wyższe ceny rejsów rok do roku pewien wpływ mogą wywierać bieżące znacząco wyższe ceny paliwa lotniczego.

Podobnie jak w poprzednich zestawieniach najbardziej wzrosły rok do roku ceny rejsów na kierunkach włoskich, ale niewiele ustępowały im wzrosty średnich cen na kierunkach hiszpańskich – odpowiednio 335 i 326 złotych. Skromniejszy wzrost cen zanotowało greckie Korfu – 120 złotych, zaś niewielki spadek cen wykazały przeloty do Bułgarii – o 37 złotych. Podobnie jak u konkurenta taniały natomiast kierunki portugalskie tyle, że w znacznie większej skali – o 545 złotych.

Mniej korzystna sytuacja w zakresie cen przelotów w LCC na kierunkach turystycznych koreluje w dość widocznym stopniu z końcem trendu spadku popytu oraz powrotem cen bieżących i rok do roku na wycieczki oferowane w biurach podróży do wzrostów.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • KalinkaJan8 / 2018-05-03 09:06:29

    Dawniej wakacje za granicą były rarytasem teraz są praktycznie dostępne dla każdego. Ostatnio przeglądałam oferty na netholiday i zwróciłam uwagę na ceny - praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na zawartość portfela. odpowiedz ] [ cytuj ]

  • KalinkaJan8 / 2018-05-03 09:06:52

    Dawniej wakacje za granicą były rarytasem teraz są praktycznie dostępne dla każdego. Ostatnio przeglądałam oferty na netholiday i zwróciłam uwagę na ceny - praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bez względu na zawartość portfela. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.