eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki ubezpieczycieli I-XII 2017

Wyniki ubezpieczycieli I-XII 2017

2018-04-13 13:46

Wyniki ubezpieczycieli I-XII 2017

Wyniki ubezpieczycieli I-XII 2017 © Worawut - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące ubiegłorocznych wyników uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń. Wynika z nich, że ubezpieczyciele wreszcie mają powody do uśmiechu. Lepsze od wypracowanych w analogicznym okresie minionego roku okazały się zarówno wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I), jak i rezultaty pracy towarzystw ubezpieczeń majątkowych (dział II).

Przychody i koszty


W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowi składka. Jak wynika z informacji udostępnionych przez GUS, ubiegłoroczna składka przypisana brutto ogółem wyniosła 62 353,7 mln zł (więcej o 11,4% niż w 2016 r.), z czego 24 561,0 mln zł stanowiła składka działu I, a 37 792,7 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017 r. wyniosły 39 840,1 mln zł i były wyższe o 8,6% niż w 2016 r., w dziale I wzrosły do 20 354,7 mln zł, a w dziale II do 19 485,4 mln zł.

Wynik finansowy i wynik techniczny

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 5 696,3 mln zł i był wyższy o 39,0% niż w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 292,7 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 3 403,6 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 5 142,4 mln zł i był wyższy o 55,5% niż w 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 064,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 078,1 mln zł.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli na życie (dział I)

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych (dział II)

Zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) poradziły sobie lepiej niż przed rokiem.


Wybrane rodzaje ubezpieczeń z działalności bezpośredniej


W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,7%, a zakładów działu II – 59,3%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 46,0% i 30,6% wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (62,7% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 23,2% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%.

W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 440,8 mln zł wobec 32,8 mln zł zysku w 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 482,6 mln zł (1 084,5 mln zł straty w poprzednim roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 120,2 mln zł wobec 18,9 mln zł straty w 2016 r.

Aktywa i pasywa


Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 196 618,6 mln zł (wzrost w skali roku o 6,2%), z tego na dział I przypadało 104 697,0 mln zł, a 91 921,6 mln zł na dział II.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Java Developer na topie

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: