eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Organy kontroli coraz częściej ingerują w fuzje i przejęcia

Organy kontroli coraz częściej ingerują w fuzje i przejęcia

2018-03-14 10:40

Organy kontroli coraz częściej ingerują w fuzje i przejęcia

Organy ochrony coraz częściej ingerują w fuzje i przejęcia © aquarius83men - Fotolia.com

Międzynarodowa kancelaria Allen & Overy przyjrzała się globalnym tendencjom w egzekwowaniu przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza dowiodła, że organy kontroli w coraz większym stopniu ingerują w przeprowadzane fuzje i przejęcia. W minionym roku ingerencje dotyczyły pokaźnie większej liczby transakcji aniżeli rok wcześniej.
Raport Allen & Overy dowodzi, że w zeszłym roku odnotowano aż 38 przypadków, w których zakazano koncentracji lub odstąpiono od ich przeprowadzenia. Łączna wartość tych transakcji sięgnęła 130 mld USD, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost na poziomie 88% (69 mld USD w 2016 roku).

Organy ochrony konkurencji ingerowały w 155 transakcji, w efekcie czego nałożono warunki lub wszczęto postępowania w sprawach przedsiębiorców, którzy nie stosowali się do przepisów dotyczących kontroli koncentracji. Nałożone kary sięgnęły rekordowych 164,4 mln USD.

Opisując powyższe trendy Antonio Bavasso, partner w kancelarii Allen & Overy współkierujący globalnym Zespołem ds. Prawa Ochrony Konkurencji stwierdził:
„Organy ochrony konkurencji zdecydowanie reagują na globalny wzrost liczby transakcji o strategicznym charakterze skutkujących dalszą konsolidacją w poszczególnych branżach. Z całą stanowczością badają przestrzeganie przepisów dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców i bez wahania nakładają kary na przedsiębiorców je naruszających. Jeśli weźmiemy pod uwagę również zmiany na stanowiskach szefów organów ochrony konkurencji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czeka nas fascynujący rok.”

fot. aquarius83men - Fotolia.com

Organy ochrony coraz częściej ingerują w fuzje i przejęcia

Organy ochrony konkurencji ingerowały w 155 transakcji nakładając warunki lub wszczynając postępowania przeciwko przedsiębiorcom nieprzestrzegającym przepisów dotyczących kontroli koncentracji, nakładając rekordowe kary w wysokości 164,4 mln USD.


Globalny trend


Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2017 w 23% zgłoszonych transakcji połączeń i przejęć, organy ochrony konkurencji na świecie nie wydały decyzji zezwalającej na dokonanie koncentracji.

W ujęciu wartościowym, znamienita większość tych transakcji (71%) miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. W Unii Europejskiej, gdzie Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager wydała swoją pierwszą decyzję zakazującą koncentracji w roku 2016, w roku 2017 zablokowane zostały dwie kolejne transakcje, połączenie Deutsche Börse i London Stock Exchange oraz przejęcie Cemex Croatia przez HeidelbergCement i Schwenk. Poza Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską zakazy koncentracji wydały również krajowe organy ochrony konkurencji w Brazylii, Republice Południowej Afryki, Australii i Turcji.

Oceniając sytuację w Chinach, w roku 2017 tamtejszy regulator nie wydał żadnej decyzji zakazującej koncentracji, natomiast w siedmiu przypadkach nałożył na zgłaszających warunki po spełnieniu których transakcje mogą zostać zrealizowane, podczas gdy w dwóch poprzednich latach miały miejsce tylko dwa takie przypadki rocznie. Każda z ww. transakcji miała wymiar globalny, co oznacza, że chiński organ ochrony konkurencji nie waha się ingerować w transakcje międzynarodowe, jeżeli wywierają one wpływ na rynek chiński.

Zmiana w zakresie stosowanych środków zaradczych


W roku 2017 organy ochrony konkurencji częściej decydowały się na nałożenie warunków o charakterze behawioralnym, przy czym więcej niż połowa warunkowych zgód na koncentracje zawierała warunki behawioralne lub nakładała warunki zarówno behawioralne jak i strukturalne. W latach poprzednich przeważały decyzje nakładające warunki strukturalne. Ogółem w roku 2017 warunki o charakterze behawioralnym zostały zastosowane w 82 przypadkach, z czego w 18 postępowaniach organy ochrony konkurencji wydały decyzje nakładające zarówno warunki behawioralne jak i strukturalne. W 2016 r. ww. przypadków było odpowiednio 74 oraz 12.

Czas trwania postępowań w sprawie koncentracji


Podobnie do lat 2015 i 2016, bezwarunkowa zgoda na koncentrację w tzw. I fazie postępowania została wydana w 95% przypadków. W roku 2017, w 18 spośród 26 badanych na potrzeby raportu Allen & Overy państw, bezwarunkowa zgoda na koncentrację w I fazie postępowania została wydana w przypadku co najmniej 90% zgłoszonych transakcji. Obraz ten „zaburza” Zjednoczone Królestwo, w którym bezwarunkowa zgoda na koncentrację w I fazie postępowania została wydana jedynie w 66% zgłoszonych transakcji.

Rekordowe kary za naruszenie przepisów w zakresie kontroli koncentracji


W roku 2017 organy ochrony konkurencji nałożyły kary w wysokości 164,4 mln EUR za naruszenie przepisów w zakresie kontroli koncentracji, co oznacza wzrost o 36% w porównaniu z rokiem 2016. W puli tych spraw mniej było postępowań dotyczących niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub dokonania koncentracji przed uzyskaniem decyzji lub przed upływem terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, natomiast wzrosła wartość kar za przekazywanie organowi ochrony konkurencji nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji oraz niewykonanie decyzji warunkowych. Istotną część powyższej kwoty stanowi kara w wysokości 110 mln EUR nałożona przez Komisję Europejską na Facebook w związku z nabyciem WhatsApp.

Spojrzenie sektorowe i wzrost zainteresowania koncentracjami wertykalnymi


Sektorami, które skupiły największe zainteresowanie organów ochrony konkurencji był sektor farmaceutyczny, telekomunikacyjny oraz sektor transportu. Mniej przypadków interwencji dotknęło natomiast branżę przemysłowo-wytwórczą, a to głównie ze względu na ubiegłoroczne koncentracje w sektorze agrochemicznym.

Charakterystycznym zjawiskiem w roku 2017 było znalezienie się w centrum uwagi koncentracji wertykalnych, które były skierowane do tzw. 2 fazy postępowania w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Chinach.
„Temat koncentracji wertykalnych jest również aktualny w Polsce, czemu dały wyraz panelowe dyskusje podczas lutowej konferencji współorganizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, CompassLexecon oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji.” – komentuje dr Marta Sendrowicz, partner w warszawskim biurze Allen & Overy, dodając: „Jakkolwiek tematem wiodącym konferencji była kwestia roli analizy ekonomicznej w ocenie koncentracji wertykalnych, wypowiedzi przedstawicieli UOKiK pozwalają przyjąć, że transakcje tego rodzaju, przekraczające rynkowy próg istotności, będą wnikliwie oceniane. Z tego względu tak ważnym jest zapewnienie wyższego poziomu wzajemnej transparentności zarówno w relacjach pomiędzy UOKiK a podmiotami zgłaszającymi, jak i pomiędzy przedsiębiorcami a UOKiK, w zakresie prezentowania wyników przeprowadzonej analizy ekonomicznej takich koncentracji”.

Informacja o badaniu
Raport sporządzony został na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych dotyczących działań organów ochrony konkurencji w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w 26 państwach w roku 2017.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.