eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ferie zimowe: Egipt umacnia pozycję

Ferie zimowe: Egipt umacnia pozycję

2018-01-16 21:02

Ferie zimowe: Egipt umacnia pozycję

Egipt © franco lucato - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (10)

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA opublikował najnowsze opracowanie na temat wyjazdów turystycznych, które będą zrealizowane pomiędzy 15 a 21 stycznia 2018, a więc w pierwszych siedmiu dniach ferii dla województwa mazowieckiego. Dowodzi ono m.in., że w zestawieniu z minionym rokiem mniejsze lub większe podwyżki widoczne są na każdym z analizowanych kierunków.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej

1. Nadal wysoka dynamika wzrostu sprzedaży wycieczek


Ostatnie tygodnie przynosiły nam bardzo optymistyczne wieści odnośnie wyników sprzedaży wyjazdów na sezon turystyczny 2017/18. Najnowszy, trzynasty raport z systemu MerlinX nie studzi emocji, ponieważ sprzedaż najważniejszych z punktu widzenia widzenia branży wycieczek lotniczych ciągle prezentuje się dość okazale. Najświeższy odczyt pokazuje, że dynamika ich sprzedaży sięgnęła +44,2 procent. Trzeba też podkreślić, że - podobnie jak ostatnio - wynik ten został osiągnięty przy niezwykle niskiej bazie odniesienia - przed rokiem dynamika sprzedaży znalazła się pod kreską, wynosząc minus 3,6 procent. Dobre wyniki sprzedaży we wcześniejszych tygodniach spowodowały, że dynamika sprzedaży czterotygodniowej nadal wyraźnie przewyższała jej poziom zeszłoroczny (+42,9 wobec +1,7 procent), a dynamika skumulowana również pozostawała znacznie wyższa od jej poziomu sprzed roku (+33,78 wobec +25,31 procent).


Pewien problem jest jednak w tym, że tegoroczne wyniki są porównywane do bazy, która jest najprawdopodobniej zaniżona (nie przedstawiono w tej kwestii żadnej informacji ) albowiem w raporcie 7/2017 sprzed roku przyznano, że w raportach wcześniejszych nie uwzględniono około 22 tysięcy klientów, czego skutkiem było m.in. jednorazowe wsteczne skorygowanie łącznej dynamiki imprez lotniczych. Nie poprawiono jednak danych z poszczególnych wcześniejszych tygodni , co rodzi przypuszczenie, że podawane obecnie dane są odnoszone do zaniżonej bazy, a skutkiem tego są one najprawdopodobniej w równie adekwatnym stopniu zawyżone.

W takiej sytuacji odnoszenie się do podawanych w raportach danych może prowadzić do kreowania obrazu mało przystającego do rzeczywistości, choć warto odnotować w ostatnim z nich pewną dość zaskakująca ciekawostkę.

Rezerwacje z wylotami do Bodrum urosły o 934,5 procent


Dotychczas przy tym lotnisku w raportach o dynamice wzrostu liczby rezerwacji figurowały gwiazdki. Teraz okazało się, że wyniosła ona plus 934,5 procent. Nasuwa to przypuszczenie, że raporty być może wykazują tylko dane o maksimum czterech cyfrach znaczących, a w przypadku pięciu wykazują gwiazdki. Gdyby tak było, to bardzo obecnie interesująca kwestia dynamiki dla Turcji, Antalyi itd. mogłaby oznaczać bardzo wysokie wzrosty na tych kierunkach.

Są też inne teorie na ten temat, ale najlepiej byłoby gdyby autorzy raportów jednak sami wytłumaczyli kwestię ogwiazdkowania Turcji (i niektórych innych danych), tym bardziej, że od początku sprzedaży minęły już ponad cztery miesiące.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl


W tej sytuacji coraz bardziej wartościowym źródłem informacji stają się dane liderującej w branży multiagencyjnej sieci Wakacje.pl., tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną sytuację na rynku turystycznym.

Zima: Egipt nadal umacnia pozycję lidera


Bardziej dokładnie przedstawimy trendy i sytuację w tym zakresie na koniec miesiąca, ale ogólnie można uznać, że na razie jest ona względnie stabilna. Nadal klarownym liderem pozostaje Egipt, który nawet nieznacznie (+0,2 procent), zwiększył swój udział w liczbie sprzedanych zimowych wycieczek, a wiceliderem Hiszpania, której udział spadł o niecałe 0,9 procent. W rezultacie przewaga Egiptu nad głównym rywalem przekroczyła już 50 procent (52,7) i prawdopodobnie jeszcze nieco wzrośnie, bowiem poziomy rezerwacji na luty i marzec są jeszcze relatywnie niskie, czyli poniżej liczby rezerwacji dla kierunków hiszpańskich. Wśród kierunków egzotycznych lideruje dwójka Dominikana i Emiraty Arabskie wyprzedając o mniej więcej połowę Kenię oraz Tajlandię.

Lato: lepszy okres dla Grecji, Egiptu i Bułgarii, słabszy dla Turcji, Hiszpanii i Tunezji


W minionym tygodniu wzrosły udziały rynkowe dla Grecji (+0,61 procent) i Bułgarii (+0,21 procent), ale w relacji do poziomu udziałów wcześniejszych relatywny wzrost był podobny (po około 1,6 procent). Grecja zyskiwała zwłaszcza w zakresie wyjazdów w sierpniu, a Bułgaria w czerwcu i we wrześniu. Relatywnie duży postęp (+0,4 procent) wykazała w minionym tygodniu wyraźnie niedomagająca na razie sprzedaż Egiptu, ale ograniczała się ona głównie do wycieczek z wylotami w kwietniu.

Traciły udziały Turcja (minus 0,77 procent) i Hiszpania (minus 0,27 procent). Ta pierwsza we wszystkich miesiącach, a zwłaszcza w lipcu (minus 1,01 procent), a Hiszpania w maju i wrześniu. Relatywnie największe obniżenie udziałów rynkowych stało się jednak udziałem Tunezji, które wyniosło 0,24 procent, ale odniesione do stosunkowo niewielkiej bazy z poprzedniego tygodnia (3,46 procent) wyniosło prawie 1/7 jej poprzedniej wartości. Jest to najprawdopodobniej efekt narastającej fali niepokojów społecznych w tym kraju, które mają związek z pogarszającą się tam sytuacją gospodarczą.
Generalnie można też stwierdzić, że w minionym pierwszym pełnym tygodniu stycznia trendy sprzedaży na poszczególnych kierunkach są w dużym stopniu zbieżne z sytuacją w roku poprzednim. To samo dotyczy również łącznej sprzedaży w każdym z obu sezonów, która wykazała większe przyspieszenie sprzedaży zimy (dla wielu terminów jest to już sprzedaż last minute) w porównaniu z bardziej stabilnie rosnącą sprzedażą lata.

Plusy i minusy w turystyce:

Plus: dynamika wzrostu wynagrodzeń realnych coraz bardziej wspiera turystykę


Przed Świętami poznaliśmy dane za listopad poprzedniego roku dotyczące dynamiki wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób, ale z braku stosownej okazji, do skomentowania tej kwestii przystąpiliśmy w tym materiale. Z dość dobrym przybliżeniem (0,1- 0,3 procent) dane te oddają tempo wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce narodowej, które przy wyczerpywaniu się wpływu wypłat z Programu 500+ i malejącej dynamice wzrostu zatrudnienia stają się teraz zasadniczym fundamentalnym czynnikiem kształtującym koniunkturę w turystyce wyjazdowej.

Płace nominalne wzrosły w zaokrągleniu o 6,5 procent przy listopadowej inflacji wynoszącej 2,5 procent, co oznacza, że dynamika wzrostu płac realnych osiągnęła nieco ponad 3,90 procent. Wynik ten oznacza generalnie postępującą poprawę, choć obecnie nadal w skali niewystarczającej dla uzyskania efektu trwałego i silnie pozytywnego wpływu na poprawę koniunktury w turystyce wyjazdowej Polaków.

Projekcje Rządu, NBP, RPP i Komisji Europejskiej okazały się zdecydowanie zbyt pasywne


Na całe szczęście nieomalże mrożące krew w żyłach bardziej zorientowanej ekonomicznie części środowiska turystycznego, oficjalne instytucjonalne projekcje wzrostu realnych wynagrodzeń w polskiej gospodarce okazały się - co było wielokrotnie i konsekwentnie zaznaczane w naszych materiałach – całkowicie nierealnie zbyt niskie.
To oderwanie się wymienionych instytucji od tzw. realnej rzeczywistości skłoniło Instytut TravelDATA po czerwcu ubiegłego roku do przedstawienia własnej prognozy na okres kolejnych sześciu miesięcy (czyli lipiec-grudzień), która była znacząco wyższa od powtarzanych projekcji oficjalnych.
Poniżej przedstawiono przebieg prognoz wzrostu płac realnych w Polsce publikowanych przez Komisję Europejską (KE) oraz Narodowy Bank Polski (NBP) wraz z Radą Polityki Pieniężnej (RPP) na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.
Nie przedstawiono odrębnie prognoz polskiego rządu, jako że znajdują one silne odzwierciedlenie w projekcjach publikowanych przez KE, gdyż te przygotowywane są w dużej mierze na bazie danych przesyłanych przez rządy państw członkowskich UE do Komisji w ramach programu Aktualizacji Planów Konwergencji.

fot. mat. prasowe

Przebiegi prognoz realnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce 2017

Nie przedstawiono odrębnie prognoz polskiego rządu, jako że znajdują one silne odzwierciedlenie w projekcjach publikowanych przez KE.


Do tematu wzrostu wynagrodzeń i perspektyw ich wzrostu powrócimy prawdopodobnie w przyszłym tygodniu po publikacji najnowszej sytuacji w tym zakresie w Polsce i w krajach naszego regionu.

Plus: silny wzrost sprzedaży wycieczek i notowań akcji biura Rainbow na warszawskiej giełdzie


W ostatni wtorek wicelider polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej podał wyniki przedsprzedaży sezonu Lato 2018 w okresie od wprowadzenia oferty na rynek do 31 grudnia 2017 roku. Organizator sprzedał w tym okresie 87 962 rezerwacji wobec 64 295 w analogicznym okresie ubiegłego sezonu, co oznacza dynamikę wzrostu sprzedaży + 36,8 procent.
Warto też zaznaczyć, że adekwatny wzrost sprzedaży wobec sezonu lato 2016, czyli do grudnia 2015 wyniósł +98,4 procent, a okres ostatnich pięciu lat (sprzedaż lata 2013 do grudnia 2012) przyniósł przeszło trzykrotny wzrost sprzedaży wyrażony dynamiką jej przyrostu o + 223,1 procent.
Plus polega na tym, że Rainbow (ale też pozostali liderzy naszej branży) wykazuje nadal bardzo wysoka dynamikę wzrostu, co potwierdza tezę o nadal bardzo korzystnej sytuacji zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całości.

Cena akcji nadal rośnie


Już ponad 85 procent zyskały w okresie ostatniego roku akcje naszego jedynego giełdowego organizatora, a licząc łącznie z wypłaconą przez niego dywidendą rezultat jest jeszcze lepszy i wynosi 89 procent. W okresie 5 lat liczby te są jeszcze zdecydowanie bardziej inspirujące, bowiem wyniosły odpowiednio 1095 i 1173 procent (z dywidendą za pięć ostatnich lat).

W ostatni czwartek i piątek cena akcji organizatora osiągnęła historycznie rekordowy poziom 49,00 złotych, co oznacza, że jego wartość rynkowa osiągnęła już poziom 713 milionów złotych. Taki mocny trend umożliwiła konsekwentna realizacja przemyślanej strategii rozwoju, bardzo dobre przeszłe i bieżące wyniki działalności touroperatora oraz generalnie bardzo dobra koniunktura w zorganizowanej turystyce wyjazdowej, jak również bardzo frapujące dalsze jej perspektywy.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: