eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Perspektywy zatrudnienia I kw. 2018

Perspektywy zatrudnienia I kw. 2018

2017-12-13 10:19

Perspektywy zatrudnienia I kw. 2018

Rekrutacja © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Wszystko wskazuje na to, że perspektywy zatrudnienia w nadchodzącym kwartale okażą się całkiem dobre. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej osiągnęła poziom +11%, co oznacza najlepszy wynik od IV kwartału 2010 roku. Zatrudniać mają zamiar przede wszystkim handel detaliczny i hurtowy, produkcja przemysłowa, a także restauracje i hotele. Pośród wszystkich 750 przebadanych pracodawców plany rekrutacyjne posiada 14%, 77% nie planuje żadnych zmian w tym zakresie, a 7% przymierza się do redukcji etatów - takie wnioski płyną z najnowszego kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
– Sytuacja na rynku pracy prezentuje się dobrze. Pracodawcy nie porzucili planów rekrutacyjnych, wobec czego osoby poszukujące pracy raczej nie powinny mieć powodów do zmartwień – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Zarówno doniesienia płynące z rynku, jak i prowadzone przez nas badania potwierdzają, że prognozy odnośnie zatrudnienia w poszczególnych branżach są dość zróżnicowane, ale wzrost ilości ofert pracy widoczny jest niemal w każdej z analizowanych branż. Należy się spodziewać, że styczeń przyniesie wyhamowanie procesów rekrutacyjnych, co związane będzie z zamknięciem naborów pracowników do prac sezonowych. To jednak pozostanie bez wpływu na ogólny obraz rynku pracy, który nadal pozostanie przyjazny osobom poszukującym zatrudnienia – dodaje Iwona Janas.

Jak zatem kształtują się perspektywy zatrudnienia? Z badania zrealizowanego przez Manpower wynika, że w I kwartale 2018 r. prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia w dziewięciu z dziesięciu analizowanych sektorów. Największy optymizm widoczny jest w sektorze Handel detaliczny i hurtowy (+22%) oraz Produkcja przemysłowa (+19%). Kolejne branże, które uzyskały wysoką prognozę netto zatrudnienia to Restauracje/ Hotele (+14%), Kopalnie/Przemysł wydobywczy (+11%) oraz Budownictwo (+10%). Dodatnie wyniki odnotowano również dla Instytucji sektora publicznego (+9), Transport/Logistyka/Komunikacja (+8%), Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo (+4%) oraz Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi (+2%). Ujemną prognozę netto zatrudnienia uzyskano dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (-2%).

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów

Pracodawcy w Polsce są zauważalnie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach.


W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w pięciu z dziesięciu badanych sektorów. Najistotniejszy wzrost, o 11 punktów procentowych, zadeklarowano w sektorze Handel detaliczny i hurtowy, podczas gdy w sektorach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 7 i 4 punkty procentowe. Jednocześnie pracodawcy czterech sektorów deklarują pogorszenie prognoz; dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi wynosi ona o 5 punktów procentowych mniej, podczas gdy pracodawcy Budownictwa deklarują spadek o 4 punkty procentowe.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q1 2018 r.

Największy optymizm widoczny jest w sektorze Handel detaliczny i hurtowy (+22%) oraz Produkcja przemysłowa (+19%).


Pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorów wskazują na wzrost zatrudnienia w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r. Najwyższą poprawę o 15 i 14 punktów procentowych odnotowano odpowiednio w sektorach Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Handel detaliczny i hurtowy. W Energetyce/Gazownictwie/Wodociągach odnotowano poprawę o 9 punktów procentowych, a w sektorze Instytucje sektora publicznego wynik jest wyższy o 6 punktów procentowych. Natomiast prognoza dla trzech sektorów ulega znacznemu pogorszeniu, co szczególnie widoczne jest w Budownictwie, gdzie wskaźnik spadł o 13 punktów procentowych. Pracodawcy w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/Rybołówstwo deklarują spadek o 6 punktów procentowych, a prognoza dla Transportu/Logistyki/Komunikacji pogorszyła się o 5 punktów procentowych.

Przydatne linki:
Oferty pracy


We wszystkich sześciu regionach w okresie styczeń-marzec przewidywany jest wzrost zatrudnienia. Największego wzrostu wskaźnika spodziewają się pracodawcy w regionie Południowym, którzy deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +17%. W dwóch regionach, Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim odnotowany jest umiarkowany optymizm pracodawców na poziomie +10%, podczas gdy prognoza zatrudnienia w Polsce Centralnej wynosi +9%. Najmniejszy optymizm cechuje pracodawców na Północy i Wschodzie, gdzie prognoza zatrudnienia jest na poziomie odpowiednio +8% oraz +7%. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. prognoza pogorszyła się w trzech z sześciu regionów, w tym w regionie Wschodnim i Południowo-Zachodnim, gdzie odnotowano lekki spadek o 2 punkty procentowe. Jednakże pracodawcy w regionie Południowym deklarują znaczną poprawę o 9 punktów procentowych, a prognoza dla regionu Północno-Zachodniego wzrasta o 3 punkty procentowe.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q1 2018 r.

We wszystkich sześciu regionach w okresie styczeń-marzec przewidywany jest wzrost zatrudnienia.


W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2018 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +21%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +9%, a małe przedsiębiorstwa przewidują wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +11%. Najbardziej umiarkowaną perspektywę deklarują mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +3%.

Polska a Świat:


W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 41 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od stycznia do marca 2018 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu od światowego kryzysu finansowego z 2009 roku, kiedy pracodawcy ze wszystkich badanych państw nie wykazują negatywnej prognozy zatrudnienia. Ponadto pracodawcy w wielu krajach, w tym w Australii, Japonii, Norwegii, Polsce, Rumunii i USA, odnotowują najsilniejsze plany rekrutacyjne od około 5 lat. W porównaniu do ostatniego kwartału 2017 r. plany rekrutacyjne poprawiły się w 20 z 43 krajów i terytoriów, pogorszyły w 15, a w 8 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większą pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 26 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 11 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 6 krajach. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w I kwartale panują wśród pracodawców na Tajwanie, w Japonii oraz Indiach. Najsłabsze prognozy odnotowano we Włoszech, Austrii i Francji. Kwartalne badanie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 40.

fot. mat. prasowe

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Q1 2018

Najlepsze prognozy w Europie odnotowano w Rumunii i Słowenii.


Informacje o badaniu


Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród blisko 59 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 października 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: