eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2018: Turcja czarnym koniem?

Wakacje 2018: Turcja czarnym koniem?

2017-11-28 14:00

Wakacje 2018: Turcja czarnym koniem?

Turcja © elena1110 - Fotolia

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Przed nami najświeższa odsłona nowego cyklu opracowań Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA dotyczących wyjazdów turystycznych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie letnim. Pod lupę wzięto pierwszy, pełny tydzień sierpnia. Lektura - tradycyjnie już - nie tylko odpowiada na pytania o ceny wycieczek w analizowanym okresie, ale również mówi o koniunkturze w branży turystycznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdowej
1. Sprzedaż nowego sezonu ponownie zdecydowanie wyższa niż przed rokiem


Piąty z kolei raport z systemu MerlinX (44/2018), poświęcony rezultatom sprzedaży wycieczek organizowanych w sezonie 2017/2018, przyniósł optymistyczne wieści. Okazuje się, że ponownie możemy się cieszyć bardzo wysoką dynamiki wzrostu, która w odniesieniu do najważniejszych z punktu wodzenia branży wycieczek lotniczych osiągnęła poziom +37,8 procent. Dla porównania, wyniki z poprzednich tygodni to: minus 8,3; +60,9; +18,2 i +18,9 procent.

Sytuacja taka miała miejsce pomimo bardzo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży w minionym roku, która wyniosła +32,7 procent, co po złożeniu daje nam całkiem pokaźną, dwuletnią dynamikę wzrostu rzędu niemal 83 procent. Dynamika wzrostu sprzedaży dla bardziej reprezentatywnego okresu 4 ostatnich tygodni była również bardzo wysoka, gdyż wyniosła +29,4 procent (przed rokiem + 31.8 procent). W mniejszym stopniu niższa w porównaniu do poprzednich zestawień stała się też skumulowana dynamika sprzedaży wycieczek, która wyniosła +28,0 procent wobec +34,3 procent, ale jej wielkość jest już dość wyraźnie słabsza od ubiegłorocznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę wcześniejszy w tym sezonie start sprzedaży first minute u znaczącej części organizatorów. W obu ostatnich przypadkach dwuletnie dynamiki wzrostu są również wyjątkowo wysokie i nieco przekraczają 70 procent.


Znacznie słabiej niż przed rokiem zaprezentowała się w systemie MerlinX sprzedaż Grecji, która spadła o ponad 6 procent (przed rokiem rosła o ponad 110 procent) oraz Bułgarii, która wzrosła o zaledwie 11 procent wobec blisko 50 procent w poprzednim sezonie. Słabiej niż przed rokiem prezentowała się również sprzedaż Hiszpanii, która obniżyła się o prawie 12 procent wobec ubiegłorocznego wzrostu o ponad 2 procent.

Nadal zdecydowanie lepiej wypada rezerwowanie wycieczek do Egiptu, które wzrasta już o prawie 108 procent wobec stagnacji w roku ubiegłym (plus 1 procent) oraz sprzedaż Turcji, która nadal bardzo energicznie rośnie, choć raporty z systemu MerlinX nie podają w tym zakresie danych, natomiast przed rokiem sprzedaż na tym kierunku spadała o ponad jedna trzecią.

W statystykach sprzedaży lata widoczną obecność w tym sezonie zaznacza też powoli odzyskująca popularność Tunezji z udziałem w granicach 3,7 procent, a w listopadzie i grudniu Turcji z udziałem na podobnym poziomie.

Nowe trendy w turystycznych wyjazdach Polaków: lato – Turcja czarnym koniem


Wyprzedzającym sygnałem znacznych zmian w preferencjach wyjazdowych polskich turystów są rezultaty rezerwacji w kilku ostatnich tygodniach. W sezonie zimowym coraz bardziej widocznym liderem sprzedaży staje się Egipt, choć na krótką metę może jej nieco zaszkodzić piątkowy zamach na meczet Ar-Rawda w północnej części Synaju. W sezonie letnim czarnym koniem sprzedaży (zwłaszcza II kwartału) i jej ogólnym wiceliderem jest już Turcja, chociaż pozycja Grecji wydaje się w tym roku jeszcze całkowicie niezagrożona.

Wahadło sprzedaży, które w 2017 roku jeszcze nieśmiało wychylało się na wschód, w tym sezonie może wykonać dalszy ruch w tym kierunku i to w skali niemal zbliżonej do skali przesunięć ruchu turystycznego w odwrotnym kierunku obserwowanej w roku 2016. Wówczas wychyliło się ono mocno na zachód jako konsekwencja dużego wzrostu obaw wywołanych niebezpiecznymi wydarzeniami w Turcji, Egipcie i Tunezji.

W zmianach preferencji wśród turystów najwięcej atutów wydaje się mieć Turcja. Po lipcowym puczu w 2016 roku, który był jakby punktem zwrotnym - na co wówczas kilkakrotnie wskazywał Instytut TravelDATA - i dodatkowo po wygranym tegorocznym kwietniowym referendum konstytucyjnym obecny prezydent Turcji Recep Erdogan efektywnie skonsolidował swą władzę. Taki czynnik z reguły sprzyja zwiększeniu wewnętrznej kontroli w państwie i redukuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wydarzeń.

Trzeba też pamiętać, że o wyborze konkretnych kierunków wyjazdów decyduje ich względna konkurencyjność cenowa. Jak już pisaliśmy wcześniej czas powinien w tym względzie konsekwentnie pracować na rzecz Turcji, a ważnym tego czynnikiem staje się systematycznie taniejąca turecka waluta. Sytuacja ta powoduje, że Turcja będzie systematycznie zyskiwać na atrakcyjności cenowej, co wśród niezbyt zasobnych polskich turystów bardzo istotnie wpływa na wybór. Będzie on także wspierany przez znaczny odłożony popyt i korzystne postrzeganie Turcji, jako odpowiedniego jakościowo miejsca dla spędzenia wakacji rodzinnych, co nabiera coraz większego znaczenia w świetle rosnącego popytu na zagraniczne wakacje w obszarach tzw. Polski B.

Zima: Egipt na razie na czele


Również rząd Egiptu poczynił znaczne wysiłki w obszarze uczynienia kraju, a zwłaszcza jego regionów turystycznych i lotnisk bardziej bezpiecznymi, co stanowi istotne wsparcie dla powrotu ruchu turystycznego do dawnych poziomów.

We właśnie zakończonym sezonie Egipt był już wyraźnym liderem dynamiki wzrostu sprzedaży wycieczek, a zasadniczym elementem tej dobrej passy były bardzo niskie ceny, zwłaszcza względem Turcji, gdzie ceny na skutek zbyt szczupłych programów były wyższe niż przed rokiem (w Niemczech było odwrotnie). Wysoką konkurencyjność cenową Egiptu umożliwiła wyjątkowo głęboka, bo 50-procentowa dewaluacja tamtejszej waluty przeprowadzona na początku listopada 2016 roku.

Egipt szykuje się na króla sezonu zimowego i wstępnie z końcem października stał się już liderem liczby rezerwacji przeważając w tym względzie nad zdecydowanie popularniejszą w ubiegłym sezonie Hiszpanią, chociaż negatywnie na postrzeganie tego kierunku może przejściowo wywierać kwestia piątkowego zamachu. W sezonie letnim sytuacja będzie jednak najprawdopodobniej dla tego kierunku mniej korzystna, a to z powodu bardzo szybkiego wzrostu wewnętrznych cen w tym kraju (30 procent w skali rocznej), co bez kolejnej deprecjacji wartości egipskiego funta oznaczać będzie szybką utratę konkurencyjności.

Dynamika sprzedaży nowego sezonu na razie zaskakuje pozytywnie


Przedstawione już wyżej w tym materiale dane o dynamice tegorocznej sprzedaży niewiele ustępują zeszłorocznej i na razie wydają się one wynikiem bardzo korzystnym. Mówiąc w największym skrócie istnieją ku temu dwa bardzo istotne powody.

Po pierwsze, stopniowemu przyspieszaniu ulega tempo wzrostu realnych wynagrodzeń, które jest już znacznie wyższe od założeń rządowych oraz projekcji NBP, RPP, Komisji Europejskiej i innych instytucji ponadnarodowych. Na fakt zupełnie nierealnie niskich założeń tych gremiów Instytut TravelDATA wskazywał wcześniej już wielokrotnie, a należy jeszcze dodać, że różnica pomiędzy nimi i realną rzeczywistością nawet nadal się powiększa.

Dodatkowo do społeczeństwa popłynęły lub niebawem popłyną kolejne pieniądze, wcześniej raczej nie przewidywane lub niedoszacowane, takie jak wypłaty jeszcze w tym roku zaległych rekompensat za utracone deputaty węglowe lub inne niż szacowano kwoty wynikające z decyzji podejmowanych jako rezultat obniżenia wieku emerytalnego Polaków.
Po drugie, sprzedaż imprez turystycznych wspierają bardzo korzystne poziomy nastrojów konsumenckich, a zwłaszcza wskaźników z nimi skorelowanych, które wykazują przebiegi i poziomy do niedawna nawet trudne do wyobrażenia.


Poza wymienionymi wyżej, dodatkowym czynnikiem wspierającym bieżącą sprzedaż jest też wzrastające przekonanie wśród klientów o znacznych korzyściach (niższe ceny, lepszy wybór) wynikających z wcześniejszego dokonania zakupu wycieczek.

Do kwestii bieżącej sprzedaży i jej najbliższych perspektyw będziemy powracać w kolejnych najbliższych materiałach tygodniowych.

II. Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek, które w naszej intencji mają one pomóc w szybszym zorientowaniu się w ogólnej sytuacji. Ponieważ zestawienia są sporządzane obecnie co dwa tygodnie, czyli naprzemiennie dla zimy i lata, to mapki przedstawiają zmiany cen wobec poprzedniego tygodnia, a nie wobec poprzedniego zestawienia. Taką wersję odniesienia przyjęliśmy uznając, że ostatnie zmiany są ważniejsze dla obrazu aktualnej sytuacji, a różnicę cen wobec poprzedniego zestawienia można łatwo uzyskać porównując ceny z dwóch kolejnych edycji raportów.

Przedstawiane w poprzednich zestawieniach przebiegi wahań średniej ceny pojawią się ponownie, gdy liczba notowań będzie na tyle duża, że będzie pozwalała i uzasadniała sporządzenie wykresów dla przebiegów średnich cen wycieczek.

2. Niniejsze zestawienie obejmuje po raz czwarty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018), zebranych w dniu 24 listopada z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 17 listopada, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 listopada 2016.

Należy zaznaczyć, że przedstawione bieżące porównania i zestawienia są już dostatecznie reprezentatywne gdyż bierze w nich udział ponad 2900 hoteli (poprzednio 2600, 2530 i 1480 hoteli) i występują w nich pełne lub niemal pełne oferty wszystkich kluczowych dla polskiego rynku touroperatorów.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (wcześniej wzrosły 27 i 10 złotych oraz spadły o 35 złotych), a największe zwyżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Gran Canarii – o 45 złotych oraz na Tureckiej Riwierze i Majorce – o odpowiednio 42 i 41 złotych. Z kolei największe zniżki cen notowano na Rodos - o 68 złotych (podobnie było poprzednio) oraz na Kos i Tureckiej Riwierze - o 45 i 33 złote. W analogicznym okresie przed rokiem wzrost średnich cen wycieczek był nieco większy i wyniósł 14 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.

fot. mat. prasowe

Średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany vs 7 dni wcześniej

Wzrosty cen widoczne są na pięciu kierunkach.


2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu już tylko o 9 złotych (wcześniej ceny były niższe o 18, 49 i 28 złotych). Jest to sytuacja zupełnie inna niż miało to miejsce w drugim tygodniu listopada 2016, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku nie była niższa, ale wyższa o 124 złote.

Na nieco korzystniejsze niż przed rokiem ceny wycieczek należy na razie patrzeć z dystansem, gdyż jest to nadal relatywnie wczesny okres sprzedaży first minute, a skala przeceny wobec poprzedniego lata maleje stopniowo maleje. Tym niemniej czynniki o charakterze kosztotwórczym wpływają obecnie w dość istotnym stopniu w kierunku spadku cen wycieczek. Paliwo lotnicze zdrożało z 2,21 zł/litr przed rokiem do 2,47 zł/litr obecnie, czyli o ponad 12 procent, ale złoty w relacji rok do roku umocnił się ostatnio wobec euro i amerykańskiego dolara, co w skali roku zwiększyło wzrost wartości naszej waluty o nieco ponad 7 procent. W rezultacie nie tylko nadal występował, ale i powiększył się ich wspólny wpływ w kierunku obniżki średnich kosztów wycieczek, który wyniósł w przybliżeniu 100-110 złotych (poprzednio około 20 złotych, a wcześniej 45-55 oraz 5-10 złotych).

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

fot. mat. prasowe

Ceny na lato 2018 (sierpień) vs ceny na lato 2017 (sierpień)

Największe spadki cen dotyczą Egiptu i Tunezji


Spośród dużych kierunków pod względem średnich cen wycieczek najmocniej weszły w sezon Wyspy Kanaryjskie i po kolejnej zwyżce w ostatnim tygodniu (o 23 złote) utrzymały one pozycję lidera wzrostów z średnią ceną o 57 złotych powyżej poziomu zeszłorocznego (poprzednio były droższe o 70, 85 i 44 złote, a przed rokiem droższe rok do roku o 254 złote). W tym zestawieniu dodatni wpływ na ogólną zwyżkę nadal wywierały wzrosty cen na Fuerteventurze i Lanzarote – o 116 i 62 złote, a dużo słabsze tendencje cenowe wykazywały najbardziej do niedawna drożejąca rok do roku Teneryfa oraz Gran Canaria, na których średnie ceny były wyższe o tylko 26 i 25 złotych.

Kierunkiem, który w minionym sezonie najczęściej wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja i dopiero pod koniec sezonu na pozycji lidera wzrostów cen zastąpiła ją Turcja. W tym zestawieniu znalazła się ona na drugiej pozycji pośród obecnie drożejących kierunków ze średnią zwyżką średnich cen o 53 złote (poprzednio zwyżki wyniosły 15 i 9 złotych, a wcześniej ceny były niższe o 5 złotych), zaś w ubiegłym sezonie o tej porze skala wzrostu cen w Grecji była nieco wyższa i wyniosła 85 złotych. Najsłabsze tendencje cenowe wykazują obecnie półwysep Chalkidiki oraz wyspy Korfu i Kreta, gdzie średnie ceny spadły o 5, 12 i 18 złotych, a znaczniejsze wzrosty notowano na Kos, Rodos i Zakintos – o 96, 88 i 75 złotych.

Na trzeciej pozycji na liście ważnych kierunków znalazła się Bułgaria (poprzednio była na drugiej), kosztowniejsza niż przed rokiem o średnio 37 złotych (poprzednio o 68, 18 i 5 złotych). Na spadek skali wzrostu cen rok do roku wpływ wywierała zmiana zeszłorocznej bazy odniesienia – z +56 złotych do + 84 złotych, a w rezultacie tych zmian dwuletni liczony łącznie wzrost średnich cen w Bułgarii pozostał jednak bardzo podobny, czyli wyniósł 121 złotych obecnie wobec 124 złotych takiej różnicy w poprzednim zestawieniu.

Kierunkiem na którym ceny są nadal wyraźnie niższe niż przed rokiem jest Turcja, gdzie obniżyły się one o średnio 84 złote (poprzednio o 112, 84 i 80 złotych). Nadal nie wydaje się to zbyt wiele w świetle obecnej sytuacji, a zwłaszcza w obliczu mocno słabnącej miejscowej waluty oraz coraz bardziej znaczących przecen na kierunkach egipskich, ale należy pamiętać, że kierunek ten już potaniał rok do roku w dwóch wcześniejszych sezonach (o 9 i 122 złote), co oznacza łączny trzyletni spadek średnich cen o 215 złotych. Generalną przyczyną była wówczas sytuacja, w której Turcji towarzyszył znaczny wzrost obaw turystów przed możliwą eskalacją niebezpiecznych zdarzeń, w tym w odwiedzanych przez nich regionach wypoczynku.

Obecnie (w wyniku postępującej konsolidacji władzy w ręku obecnego prezydenta), pod względem bezpieczeństwa kraj ten postrzegany jest korzystniej niż poprzednio, ale ceny na tym kierunku mogą nadal kształtować się na atrakcyjnych dla turystów poziomach, gdyż pomimo starań nadal jest on wstrzemięźliwie traktowany przez niektórych wyjeżdżających (np. przez Niemców), a bieżące niskie ceny wspomaga stopniowo słabnąca miejscowa waluta. Na wzrost cen w Turcji mogą natomiast działać prawdopodobnie zbyt małe w tym roku programy na tym kierunku przygotowane przez touroperatorów.

Kolejny raz największe zniżki średnich cen wycieczek wykazuje Egipt, gdzie ceny zniżkowały rok do roku poniżej poziomów z poprzedniego sezonu o średnio 220 złotych (poprzednio o 202, 275 i 119 złotych). Kraj ten podobnie jak Turcja podejmuje starania w kierunku przywrócenia ruchu turystycznego do dawnych poziomów, w czym nadal znacząco pomaga wpływ dwóch zeszłorocznych dewaluacji egipskiej waluty (w marcu oraz listopadzie 2016 łącznie aż o ponad 50 procent (sic!)). Bardzo znacznie zwiększyły one konkurencyjność Egiptu jako celu wyjazdów turystycznych, ale ten wpływ systematycznie słabnie, gdyż wewnętrzne ceny rosną tam obecnie w średnim tempie ponad 2 procent miesięcznie. Największe przeceny wobec ubiegłego sezonu występują obecnie na Synaju – o średnio 315 złotych, a mniejsze w Hurghadzie i w Marsa Alam – o 207 i 139 złotych.

Z mniejszych kierunków znaczne wzrosty średnich cen rok do roku zanotowały Majorka i Maroko – o 202 i 139 złotych, w dużo mniejszym stopniu zdrożała Malta – o średnio 14 złotych, a na innych kierunkach ceny spadły – w Tunezji i w dość drogim rok temu Cyprze o 197 i 65 złotych, zaś nieznacznie w Portugalii – o 13 złotych.

3. W obecnym zestawieniu największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazują oferty biura Net Holiday i Rainbow – tańsze rok do roku o około 90 i 80 złotych, a nieco mniej kosztowne niż przed rokiem są również oferty biur Coral Travel Wezyr, Exim Tours i TUI Poland – obie tańsze o średnio około 40, 20 i 10 złotych. Nieco powyżej poziomu zeszłorocznego ukształtowały się też średnie ceny ofert biur Grecos i Itaka (o około 15 i 25 złotych), natomiast u pozostałych organizatorów ceny były o do 275 złotych wyższe od cen ubiegłorocznych.

Gdy rozpatrujemy zmiany w okresie dwóch sezonów łącznie, to wyraźnie najmniejsze zwyżki średnich cen wykazują obecnie oferty Exim Tours i Itaka – o około 40 i 60 złotych, a nieco większe oferty biur TUI Poland i Coral Travel Wezyr – o średnio od 90 do 100 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to ponownie na czołowej pozycji znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 38 ofert (przed rokiem 26 ofert), przed biurem Itaka z liczbą 30 najatrakcyjniejszych ofert (przed rokiem 37 takich ofert), które z kolei wyprzedzało biura Exim Tours i Rainbow – 19 i 15 ofert.

4. Przedstawiamy również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Przez większość ubiegłego sezonu na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego nieomal niezmiennie królowały (w różnej kolejności) biura Itaka i Grecos Holiday, ale wysokie pozycje dość często zajmowały też biura Coral Travel Wezyr Holidays oraz Net Holiday. W październiku na wysokiej pozycji pojawiło się biuro TUI Poland, a interesującym pytaniem stało się wtedy, czy jest to sytuacja przejściowa, czy bardziej trwała.

Listopad przynosi modyfikacje cen oferowanych wycieczek, które w znaczącym stopniu zmieniają kolejność biur w tabeli. Zaczęła ona w większym stopniu przypominać tabelę z tego samego okresu przed rokiem. Obecnie pierwsza dwójka wśród dużych biur jest taka sama jak przed rokiem i w identycznej kolejności, a TUI Poland nadal prezentuje znacznie bardziej konkurencyjną (średnio) niż w przeszłości ofertę.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny

Największe odchylenie od średniej ceny widoczne jest w Net Holiday.


Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej

1. Kolejne, tym razem niewielkie wzrosty bieżących cen przelotów w Ryanair na kierunkach turystycznych


Ceny przelotów na kierunkach turystycznych liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie 6-12 sierpnia były w większości przypadków stabilne, a ich średnia wzrosła wobec poprzedniego zestawienia z 800 do 811 złotych, czyli o 11 złotych lub o 1,4 procent (poprzednio średnie ceny wzrosły o 7 i 47 złotych). Wzrost na kierunkach kanaryjskich był znacząco większy- z 964 do 1002 złotych, czyli o 38 złotych lub o 3,9 procent, a na pozostałych kierunkach średnia cena wzrosła z 781 do 789 złotych, a zatem o 8 złotych lub o 1 procent. Największe wzrosty cen rejsów miały miejsce na trasach z Rzeszowa do Burgas Alicante i z Wrocławia na Teneryfę – o średnio 120 i 80 złotych, a zniżki na trasach z Krakowa do Aten i Bergamo – o 17 i 5 złotych.

2. Rok do roku w Ryanair nadal drożej, ale nie w takiej skali jak poprzednio


W porównaniach rok do roku, w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych średnie ceny są obecnie wyższe od cen sprzed roku o 32 złote lub 4,2 procent (wcześniej były wyższe o 99, 86 i 48 złotych) i wyniosły 786 złotych wobec 754 złotych. Obniżeniu uległy jednak średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich z 1088 do 1002 złotych, czyli o 86 złotych lub o 7,9 procent, zaś średnie ceny rejsów na pozostałych kierunkach wzrosły – z 684 do 741 złotych, czyli o 57 złotych lub o 8,3 procent.

Największe wzrosty cen rok do roku wykazują połączenia z Warszawy do Aten i z Wrocławia na Teneryfę – o 376 i 290 złotych, a spadki z Warszawy na Gran Canarię i z Krakowa na Sardynię – o 450 i 260 złotych.

Tym razem nie podajemy danych dotyczących cen przelotów w liniach Wizzair ze względu na przerwy w funkcjonowaniu stron tego przewoźnika. Ewolucje cen przelotów tanimi liniami podajemy również po to, aby przedstawić czytelnikom jak znacząca jest ich skala, która później przekłada się na mocno zmienną efektywność wyjazdów opieranych o przeloty tanimi liniami, aranżowanych przez biura agencyjne dla klientów lub przez turystów samodzielnie.

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

8 12

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Bibby MSP Index IX 2017

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.