eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce X 2017

Produkcja w Polsce X 2017

2017-11-21 11:08

Produkcja w Polsce X 2017

Produkcja samochodów © gui yong nian - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już październikowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 4,3%. Lepsze rezultaty stały się również udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy zwyżkę rzędu 15,5%.
Najświeższe, wstępne dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) okazała się o 12,3% wyższa niż w październiku minionego roku (kiedy notowano wzrost o 1,3%) i o 5,1% wyższa w zestawieniu z wrześniem br. Jeśli wyeliminować czynniki o charakterze sezonowym, to okaże się, że produkcja sprzedana przemysłu była o 9,7% wyższa niż rok wcześniej, z kolei względem miesiąca okazała się wyższa o 1,7%.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 23,8%, wyrobów tekstylnych – o 21,9%, metali – o 21,7%, wyrobów z metali – o 19,3%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 16,7%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 15,2%, wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – po 14,9%, urządzeń elektrycznych – o 14,8%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 14,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 2 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 13,2% (wobec spadku o 10,8% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 12,3% w porównaniu z październikiem ub. roku.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w październiku br. o 20,3% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,1%) i o 2,6% w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja
budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 19,1% wyższym niż w październiku ub. roku i o 1,0 % niższym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 18,0%,a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 16,1%.

W porównaniu z wrześniem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 11,3% oraz ze wznoszeniem budynków – o 0,7%, natomiast spadek - w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 9,1%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

Produkcja budowlano-montażowa była o 15,5% wyższa niż rok wcześniej.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 r.


Według wstępnych danych w październiku 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z październikiem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 1,0%. W okresie styczeń–październik 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,7%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2017 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu - o 4,9%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 7,4% oraz w górnictwie rud metali - o 4,1%. Wzrost cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym o 0,2%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,3%). Wyższe niż przed miesiącem były również ceny w produkcji metali (o 1,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, wyrobów farmaceutycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,3%), wyrobów tytoniowych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,2%) mebli, pozostałego sprzętu transportowego oraz odzieży (po 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu br. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z metali (po 0,1%), maszyn i urządzeń (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,3%), napojów (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 0,1%. Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,7%.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,6%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 1,6%. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,7%, w tym największy w produkcji metali (o 6,1%). Wzrosły także ceny m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,2%), artykułów spożywczych (o 2,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 2,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,7%), napojów (o 1,3%), odzieży (o 0,9%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,7%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,5%) oraz wyrobów z metali (o 0,3%). Spadek cen zanotowano natomiast m.in. w produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (po 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), urządzeń elektrycznych (o 1,0%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, maszyn i urządzeń, wyrobów tytoniowych (po 1,3%), mebli, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,4%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 2,5%) oraz pozostałego sprzętu transportowego (o 4,5%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,2%.

W październiku 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,0% wyższe niż przed rokiem. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie podniesiono o 23,8%. Wzrosły również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 2,7% oraz przetwórstwo przemysłowe - o 2,4%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,2%.

Szacuje się, że w październiku 2017 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny robót budowlanych specjalistycznych wzrosły o 0,4%, a budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej - po 0,3%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku br. były o 0,9% wyższe niż w grudniu ub. roku oraz o 1,0% wyższe niż przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

13 12

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.