eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce VIII 2017

Produkcja w Polsce VIII 2017

2017-09-20 11:19

Produkcja w Polsce VIII 2017

Fabryka © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już sierpniowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 8,8%. Lepsze rezultaty stały się również udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy zwyżkę rzędu 23,5%.
Najświeższe, wstępne dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) okazała się o 8,8% wyższa niż w lipcu minionego roku (kiedy notowano wzrost o 7,5%) i o 5,9% wyższa w zestawieniu z lipcem br. Jeśli wyeliminować czynniki o charakterze sezonowym, to okaże się, że produkcja sprzedana przemysłu była o 8,1% wyższa niż rok wcześniej, z kolei względem poprzedniego miesiąca podskoczyła o 3,2%.

W odniesieniu do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej widoczny był w 30 spośród 34 działów przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 14,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 13,5%, napojów – o 13,0%, metali – o 12,2%, w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 11,4%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 11,2%, urządzeń elektrycznych – o 9,7%, papieru i wyrobów z papieru – o 8,6%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 1,4% oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 0,6%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

Produkcja budowlano-montażowa była o 23,5% wyższa niż rok wcześniej.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 23,5% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 20,5%) i o 0,3% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 22,6% wyższym niż w sierpniu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z lipcem br.

W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 30,1%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 27,3%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 12,8%.
W porównaniu z lipcem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 15,2% i roboty związane budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,3%, natomiast spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 12,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,8% w porównaniu z sierpniem ub. roku.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 r.


Według wstępnych danych w sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z sierpniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,4%. W okresie styczeń–sierpień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,9%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3% (spadek w ub. roku - o 0,6%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2017 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 2,7%). Wyższe niż przed miesiącem były również ceny m.in. poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,8%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6%), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, urządzeń elektrycznych, mebli, odzieży (po 0,3%), napojów, wyrobów tekstylnych (po 0,2%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz maszyn i urządzeń (po 0,1%). Ceny produkcji metali oraz skór i wyrobów skórzanych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lipcu br. Spadły natomiast ceny produkcji wyrobów z metali, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,2%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3%) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,4%). Wzrost cen zanotowano w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,3%). Obniżono natomiast ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę po 0,1%.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,2%. Obniżono ceny w górnictwie i wydobywaniu o 4,0%. Spadek cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,2%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 7,3%). Spadły również ceny m.in. produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 4,8%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,7%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 1,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,7%), urządzeń elektrycznych, mebli, wyrobów tekstylnych (po 1,1%), maszyn i urządzeń (o 0,9%), wyrobów tytoniowych (o 0,7%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,5%) oraz wyrobów z metali (o 0,2%). Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji odzieży, skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,3%), wyrobów farmaceutycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 1,1%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,3%), artykułów spożywczych (o 2,8%), metali (o 3,1%) oraz napojów (o 3,2%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 0,7%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,2%.

W sierpniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,0% wyższe niż przed rokiem. Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie podniesiono o 18,9%. Wzrosły również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 2,6%, przetwórstwo przemysłowe - o 2,5% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,7%.

Szacuje się, że w sierpniu 2017 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły po 0,2%, a ceny robót budowlanych specjalistycznych - o 0,1%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 0,3% wyższe niż w grudniu ub. roku i o 0,4% wyższe niż przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

14 13

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.