eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPolska › Polska: wydarzenia tygodnia 35/2017

Polska: wydarzenia tygodnia 35/2017

2017-09-02 22:15

 • Stosunki niemiecko-polskie. W ostatnich dniach kanclerz Niemiec poparła tezy wypowiedzi prezydenta Macrona wypowiadane w trakcie jego wizyt w krajach naszego regionu, a które polski rząd zdecydowanie skrytykował. Nie można tego lekceważyć. Zwracam jednak uwagę na to, że ostatnio niemieckie media podejmują próby całościowej oceny stosunków polsko-niemieckich. W większości uznają (np."Frankfurter Allgemeine Zeitung"), że nasze stosunki głównie w sferze gospodarczej są "stabilne jak nigdy przedtem". Jednak autorzy tych publikacji zwracają uwagę na poważne zagrożenia wynikające z "konfrontacyjnego kursu" polskiego rządu wobec Brukseli.
 • Polska gospodarka. Według Głównego Urzędu Statystycznego, Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2017 r. wzrósł o 3,9 proc. licząc r/r. Dodaję, że w pierwszym kwartale br. wzrost PKB wyniósł 4 proc. Wg wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego deficyt sektora finansów publicznych w 2017 r. wyniesie ok. 2,5 proc.
 • Zmiana wysokości wieku emerytalnego. Z dniem 1 października w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ciekawe, jakie będą tego skutki tych zmian. Jak te wyniki wpłyną na sytuację ZUS, budżet i plany gospodarcze. Szacuje, że w związku z wprowadzeniem zmian, liczba emerytur wypłacanych na koniec roku zwiększy się o ok. 331,3 tys. (przy założeniu, że 82 proc. uprawnionych przejdzie na emeryturę).
 • Walka z oszustami podatkowymi. W tym celu jest przygotowywana przez MF kolejna zmiana w prawie. Ma ono stwarzać nowe możliwości działania dla szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeśli będą uzasadnione podejrzenia, że firma chce wykorzystać system bankowy lub SKOK do oszustwa podatkowego. Wśród tych nowych rozwiązań będzie możliwość zablokowania konta tej firmy. Według wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w tym roku możliwe będzie uszczelnienie VAT nawet na poziomie ok. 20 mld zł.
 • Czy wzrost cen w Polsce zacznie przyśpieszać? W lipcu br. ceny wzrosły o 1,7 proc. r/r, i o 0,2 proc. m/m. Warto dodać, że 20 lat temu inflacja w Polsce liczona r/r wynosiła 15 proc., w 2007 r. wynosiła już tylko 2,6 proc. Nie można jednak zapominać, że ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia z deflacją.
 • Rynek nieruchomości. Analitycy sytuację na tym rynku określają krótko: boom. Prawdziwy boom na rynku nieruchomościowym. Prognozują, że w całym 2017 r. deweloperzy sprzedadzą aż 72 tys. lokali. Ich zdaniem mieszkania jeszcze nigdy wcześniej nie sprzedawały się tak dobrze, jak obecnie.
 • Służba zdrowia. Dobra sytuacja budżetu powoduje, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma otrzymać dodatkowe 2,8 mld zł. Ma to sprzyjać przyspieszenia terminów wykonania badań specjalistycznych. Jakie będą rezultaty?...zobaczymy...
 • Symboliczna decyzja w energetyce. Nowy blok w Elektrowni Dolna Odra (Grupa PGE) o mocy 500 MW będzie wykorzystywał gaz a nie węgiel... Komitet Inwestycyjny Grupy PGE tłumaczy, że za takim wyborem przemawiają m.in. aktualne uwarunkowania rynkowe i założenia unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.
 • JP Morgan w Polsce. JP Morgan Chase jest międzynarodową firmą, a jej obszarem działania jest bankowość i usługi finansowe. Jest też największym bankiem w USA i trzecim bankiem na świecie pod względem wartości aktywów. Zarząd firmy zdecydował o otworzeniu oddziału w Polsce i będzie to jeden z trzech, czterech głównych siedzib w świecie.
 • E-commerce w Polsce. Rośnie sprzedaż artykułów spożywczych przez internet. Jeden z liderów rynku, firma Frisco.pl, sygnalizuje wzrost liczby klientów aż o 33 proc. r/r.
 • Cyberataki. Wg najnowszych wytycznych o ochronie danych osobowych od 2018 roku firmy będą obowiązane informować o cyberataku i będą musiały mieć plan na wypadek cyfrowych infekcji.
 • Przekop przez Mierzeję Wiślaną. Prace projektowe już trwają, rząd widzi możliwość rozpoczęcia prac budowlanych już w listopadzie 2018 r. Ta inwestycja oprócz sensu gospodarczego ma znaczenie polityczne.

Komentarz do wydarzeń gospodarczych

Wrzesień to tradycyjnie już „powrót do szkoły”, ale tym razem uczniowie spotkają się ze swoimi kolegami i nauczycielami w nowej rzeczywistości – po reformie. Od miesięcy toczą się dyskusje o tym, jak w praktyce będzie wyglądał program nauczania obowiązujący w szkołach podstawowych i średnich. A jak reforma wpłynie na to, co do tej pory uatrakcyjniało system na­uczania, czyli programy edukacyjne? Czy są one w ogóle potrzebne oraz jakie zmiany czekają je w kolejnych latach tłumaczy ekspertka ds. CSR i kampanii społecznych, Ewa Kaczmarek.

Programy edukacyjne o różnorodnej tematyce od lat skutecznie aktywizują uczniów i dostarczają im wiedzy w atrakcyjnej i angażującej formie. Bardzo duża część z nich odbywała się do tej pory w gimnazjach, które zgodnie z nową ustawą będą stopniowo wygaszane. Może mieć to przełożenie nie tylko na gimnazjalistów, ale też ich nauczycieli.
– Część pedagogów rzeczywiście obawia się zmian. Zwyczajnie boją się o swoje miejsca pracy i martwią, czy zdążą dobrze zaplanować nauczanie według nowej podstawy programowej – mówi Ewa Kaczmarek, wicepre­zes agencji PR Synertime. – W poprzednim roku szkolnym realizowaliśmy 3 ogólnopolskie programy eduka­cyjne i mieliśmy możliwość rozmawiania z pracownikami bardzo wielu szkół, wiemy więc jakie były ich niepo­koje. Na szczęście nie przełożyły się one na zaangażowanie w nasze kampanie. Nauczyciele ufają sprawdzo­nym programom edukacyjnym i wiedzą, że po prostu warto się w nie angażować. Domyślam się jednak, że programy, które dopiero wchodzą na rynek czy też agencje, które nie realizują ich zbyt wiele mogą mieć te­raz trudniej. Kiedy będą się pojawiać jakiekolwiek nowe informacje o zmianach, protestach czy sporach, aktywność nauczycieli w ramach jakichś nowych inicjatyw może maleć. Bo w sytuacjach niepewnych zaufanie do organizatora programu społecznego jest w branży edukacyjnej po prostu kluczowe – dodaje Ewa Kaczmarek.

Po co szkołom programy edukacyjne?


Rozwój technologii i mediów społecznościowych coraz bardziej angażuje uczniów i otwiera ich na nowe for­my zdobywania wiedzy. Polskie szkoły nie zawsze nadążają za tym trendem.
– Uczniowie to dziś bardzo wymagający „konsumenci wiedzy”: oczekują interesujących, przydatnych w co­dziennym życiu treści, podanych w inspirującej i nowoczesnej formie – mówi Kaczmarek. – Przykładowo w programie lekcji biologii jest rozdział o żywieniu człowieka, ale czy to znaczy, że młodzież dowiaduje się, jak odżywianie wpływa na ich energię albo cerę? Czy uczy się, jak przygotować zdrowy posiłek? Nie zawsze – mówi ekspertka.

Programy edukacyjne to odpowiedź na zapotrzebowanie szkół na atrakcyjne formy „podawania” wiedzy. Ewa Kaczmarek, odpowiedzialna za realizację wielu nagradzanych projektów, m.in "Żyj smacznie i zdrowo" dla marki Winiary przyznaje, że po ponad 10 latach tworzenia programów edukacyjnych w Polsce zauważa, że chęć poszerzania swojej wiedzy przez grono pedagogiczne jest czynnikiem niezmiennym i bardzo budującym.
– Nauczyciele stale poszukują nowych rozwiązań dla tradycyjnych form prowadzenia lekcji, ale często zwy­czajnie brakuje im na to czasu. Programy edukacyjne proponują np. kreatywne scenariusze lekcji, które po­zwalają zaangażować uczniów w działania, wykorzystać ich wiedzę i pomysłowość w PRAKTYCE. Dodatkowo wprowadzają element grywalizacji – finałem programu często jest konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla szkół i uczniów. W naszych kampaniach wykorzystujemy mnóstwo narzędzi angażowania, m.in. warsztaty, gry miejskie, materiały multimedialne, aplikacje mobilne, celebrytów i YouTuberów. Oczywiście w komunikacji z młodzieżą obowiązkowo wykorzystujemy takie kanały jak Facebook, Snapchat czy Insta­gram, bo dziś to podstawa. Tak w Polsce jak i na świecie – podsumowuje Kaczmarek.

Jak na kampaniach w szkole korzystają firmy?


Czy inwestycja w program edukacyjny to realna korzyść dla marki? Ewa Kaczmarek, ekspert ds. CSR uważa, że tak.
– Przede wszystkim to budowanie świadomości istnienia wartościowej marki w nowej grupie, która kiedyś przecież zyska siłę nabywczą. Uczniowie zaangażowani w program to przyszli świadomi konsumenci. Marka, która edukuje, jest dla nich czymś znacznie więcej niż tylko producentem. Staje się partnerem w dialogu. Zaufanym doradcą – dodaje.

Specjalistka podkreśla także, że promowanie marki w programach edukacyjnych musi być dozowane bardzo rozważnie.
– Media chętnie piszą o programach, które skupiają się przede wszystkim na ciekawym przekazy­waniu wiedzy, a nie na promocji produktów firmy – mówi ekspertka. – Świetnie zaprojektowany plakat edu­kacyjny, opatrzony nienachalnie umieszczonym logo marki będzie wisieć w szkołach przez wiele lat pod wa­runkiem, że treści, które się na nim znajdują, okażą się wartościowe i przydatne dla uczniów – uważa Kacz­marek.

Wspólny wysiłek


Zarówno przed wprowadzeniem reformy jak i w najbliższej przyszłości jedna rzecz pozostaje niezmiennie naj­ważniejsza – przed szkolnictwem stoi ważne wyzwanie wyposażenia młodych ludzi w wiedzę przydatną w co­dziennym życiu. Programy edukacyjne od lat skutecznie wspierają w tym nauczycieli, którzy chcą sięgać wy­żej – pracować efektywniej i ciekawiej.

A ta praca ma realne przełożenie na postawy uczniów. Nawet przykłady z zagranicy pokazują, że dobry pro­gram może zmieniać rzeczywistość okołoszkolną.
– Warto tu wspomnieć rewolucję, jaka dokonała się po ini­cjatywie edukacyjnej Jamiego Olivera pt. „Feed me Better”. Jej następstwem było m.in. 280 mln funtów, któ­re rząd brytyjski przeznaczył na poprawienie jakości żywienia w szkołach, a lekcje gotowania i nowoczesną edukację żywieniową wprowadzono jako obowiązkowy element programu nauczania – mówi Ewa Kaczmarek.

Jak zmienią się programy edukacyjne po reformie? Z pewnością dostosują się do obecnie obowiązującego programu nauczania i wyjdą naprzeciw nowym wyzwaniom nauczycieli. Niektóre szybciej, inne trochę z opóźnieniem – w zależności od kompetencji organizatorów. Czas pokaże, czy nowa reforma edukacji okaże się przy okazji inspiracją do powstawania nowych programów edukacyjnych, czy raczej okroi ich liczbę w pol­skich szkołach. Jedno jest pewne – uczniowie potrzebują dziś wiedzy przekazywanej im w sposób nowocze­sny.
– Określenie „zgodny z duchem czasu” co chwila nabiera nowego znaczenia. Dlatego też programy, któ­re mam możliwość koordynować, co roku mają nieco inną strukturę i posługują się innymi, najnowszymi na­rzędziami komunikacji. Aby edukacja w ogóle miała tu sens musimy bowiem stale podejmować wysiłek do­trzymywania uczniom kroku. Musimy mówić w ich języku i być gotowi na ciągłe zmiany. A na taką elastycz­ność, jak na razie, mogą sobie dziś pozwolić wyłącznie programy edukacyjne. Dlatego warto mieć je na uwa­dze – mówi ekspert ds. CSR, Ewa Kaczmarek.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.