eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Handel detaliczny w Europie: główne trendy

Handel detaliczny w Europie: główne trendy

2017-07-06 10:14

Handel detaliczny w Europie: główne trendy

Handel detaliczny w Europie © Voyagerix - Fotolia.com

Jak się miewa europejski handel detaliczny? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam opracowana przez Instytut GfK kompleksowa analiza sytuacji na terenie 32 krajów Starego Kontynentu. W opracowaniu znajdziemy m.in. informacje odnośnie siły nabywczej, efektywności powierzchni sprzedażowych, głównych wskaźników makroekonomicznych. Jego autorzy pokusili się również o prognozy tegorocznych obrotów.

Siła nabywcza 2016: najwyższe wzrosty w Europie Środkowej i Wschodniej


Jak podaje Instytut GfK, w minionym roku konsumenci ze wszystkich krajów należących do UE dysponowali średnio 16 153 € na osobę. Oznacza to, że względem poprzedniego roku ich siła nabywcza wzrosła nominalnie o 0,7 proc.

Podkreślenia wymaga, że siła nabywcza rosła niemal na przekór niekorzystnym dla niej różnicom kursowym (w szczególności jest tu mowa o spadku wartości brytyjskiej waluty). W obrębie Unii Europejskiej jej największy przyrost odnotowano w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Handel detaliczny 2017: obroty sporo wzrosną w 28 krajach UE


Prognozy GfK zakładają, że tegoroczne obroty, jakie zdoła wypracować handel detaliczny w Unii Europejskiej, wzrosną o 1,4 proc. Jeśli wyłączyć z tych wyliczeń rynek Wielkiej Brytanii, to wówczas wzrost sięgnie 2,2 proc. Regiony, które zanotowały wzrosty w minionym roku, najprawdopodobniej i w tym będą miały powody do zadowolenia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu handel detaliczny w Rumunii (9,8 proc.) oraz na Węgrzech (5,7 proc.). Prognozy GfK wskazują, iż Chorwacja, Bułgaria i kraje bałtyckie odnotują zwyżki na poziomie 4 i 5,5 proc. W Polsce prognozowany wzrost ma wynieść 5,3 proc. ze względu na umocnienie polskiej waluty oraz rosnące dochody i ceny. Nawet grecki handel detaliczny, po dwóch latach malejących obrotów, może w 2017 roku zanotować niewielki wzrost, na poziomie jednego procenta.

fot. Voyagerix - Fotolia.com

Handel detaliczny w Europie

Według prognoz GfK, w 2017 r. w Unii Europejskiej obroty w handlu wzrosną o 1,4 proc.


Udział handlu detalicznego w konsumpcji prywatnej: ograniczone korzyści ze wzrostu siły nabywczej dla branży detalicznej


Rok 2016 upłynął pod znakiem kontynuacji długofalowego trendu kurczenia się udziału stacjonarnych sklepów w wydatkach konsumpcyjnych Europejczyków. Według skorygowanych danych udział ten wyniósł w krajach UE w 2016 r. 31,3 proc., podczas gdy w roku poprzednim 31,4 proc. Wynika to z faktu, iż europejscy konsumenci przeznaczają coraz większą część swoich rozporządzalnych dochodów na opiekę zdrowotną, zakupy online oraz koszty życia.

Inflacja: stopniowy wzrost cen w całej Europie


W 2016 roku wzrost cen wyniósł 0,3 proc. w skali wszystkich 28 krajów UE, niewiele powyżej zerowej inflacji, obserwowanej w 2015 roku., a w jedenastu krajach zanotowano deflację, głównie w krajach wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Na 2017 r. Komisja Europejska prognozuje stopę inflacji w krajach członkowskich na poziomie 1,8 proc. Jedynie konsumenci w Estonii (2017: 2,8 proc.), a przede wszystkim w Wielkiej Brytanii (2017: 2,5 proc.), muszą pogodzić się z wyższą inflacją.

Nasycenie powierzchnią sprzedaży: nierówny rozwój powierzchni sprzedażowej w Europie


Ogólnie rzecz biorąc powierzchnia sprzedaży w krajach UE zwiększyła się w 2016 r. o 0,7 proc. Równocześnie, w tym samym okresie, zwiększyła się także liczba ludności, co powoduje, że faktyczne nasycenie powierzchnią sprzedaży per capita urosło o 0,4 proc. osiągając 1,17 m². W różnych krajach europejskich te wskaźniki osiągają różne wartości. Austria i Holandia w 2016 r. nie zanotowały takiego nasycenia powierzchnią sprzedaży, co w roku ubiegłym. Mimo to oba to kraje wraz Belgią ciągle znajdują się w czołówce z najwyższymi wskaźnikami w grupie krajów objętych badaniem. W Europie Środkowej i Wschodniej nasycenie powierzchnią handlową wzrosło w kontekście pozytywnych nastrojów konsumenckich oraz ponadprzeciętnego wzrostu wyników branży detalicznej. Podobnie w Hiszpanii i we Włoszech – ekspansja oraz otwieranie nowych sklepów wielkopowierzchniowych przyczynia się do wyższych wartości wskaźników nasycenia.

Efektywność powierzchni sprzedaży: kontynuacja trendu zwyżkowego


Na nasyconych zachodnioeuropejskich rynkach konsolidacja sieci sklepów oraz wolniejszy rozwój handlu online w niektórych grupach produktowych, pozytywnie przełożył się na efektywność powierzchni sprzedażowych w sklepach stacjonarnych ogółem. Jeśli, ze względu na sygnalizowane wcześniej różnice kursowe, wykluczyć z tego zestawienia Wielką Brytanię, w pozostałych 27 krajach UE efektywność powierzchni sprzedaży wzrosła o 0,9 proc. W licznych wypadkach, szczególnie w branży spożywczej, wzrost spowodowany jest także skuteczną polityką marketingową, nastawioną na pozyskiwanie klientów coraz lepszą ofertą handlową. Podobnie jak w poprzednich latach, najwyższą efektywność powierzchni sprzedażowej odnotowano w Luksemburgu, Szwajcarii, Norwegii i Szwecji. Ranking zamyka Ukraina, ze współczynnikiem efektywności na poziomie 27 proc. wartości osiąganej w Luksemburgu.

O badaniu
W 32 krajach europejskich następujące wskaźniki rynkowe zostały wzięte pod uwagę: siła nabywcza, obroty handlu detalicznego oraz udział handlu detalicznego w ogólnych wydatkach konsumentów. GfK wykonała też prognozy obrotów handlu detalicznego na 2017 r. oraz uwzględniła tendencje w cenach konsumenckich. W opracowaniu przeanalizowano nasycenie i efektywność powierzchni sprzedaży w badanych krajach europejskich. Szacunki obrotów i siły nabywczej zostały wykonane przez w euro w oparciu o średnie kursy walut z 2016 r. dla poszczególnych walut narodowych (wg danych Komisji Europejskiej). Opracowanie ilustruje stan informacji i danych na luty 2017 r.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: