eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wakacje 2017: Turcja nakręca sprzedaż?

Wakacje 2017: Turcja nakręca sprzedaż?

2017-06-14 12:13

Wakacje 2017: Turcja nakręca sprzedaż?

Turcja © efesenko - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Przed nami najświeższa odsłona nowego cyklu opracowań Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelDATA dotyczących wyjazdów turystycznych, które odbędą się w nadchodzącym sezonie letnim. Pod lupę wzięto pierwszy, pełny tydzień sierpnia. Lektura - tradycyjnie już - nie tylko odpowiada na pytania o ceny wycieczek w analizowanym okresie, ale również mówi o sytuacji panującej w branży turystycznej.

I. Ważne wydarzenia ostatniego tygodnia w turystyce wyjazdów

Nie do końca jasna sytuacja w zakresie bieżącej sprzedaży wycieczek


Ostatni raport z systemu MerlinX był już trzydziestym czwartym opracowaniem, w którym pochylono się nad rokiem turystycznym 2016/2017, a więc imprezami turystycznymi organizowanymi pomiędzy listopadem 2016 a październikiem 2017. Tym razem skupił swoją uwagę na pierwszym pełnym tygodniu czerwca. Jego lektura dowodzi, że bieżąca dynamika wzrostu sprzedaży najważniejszych z punktu widzenia branży imprez lotniczych pikowała do poziomu -1,1 procent, co oznacza, że po raz drugi od początku kwietnia br. mamy do czynienia z ujemnym wynikiem. Tak duży spadek bieżącej dynamiki sprzedaży nie pozostał oczywiście bez wpływu na wskaźnik jej skumulowanego (liczonego od początku first minute) wzrostu, który również zanotował spadek z 22,3 do 21,2 procent.

W tym miejscu warto jednak nieco uspokoić przedsiębiorców z branży turystycznej. Wysoce prawdopodobne jest bowiem, co TravelDATA zaznaczał już kilkukrotnie, że raportowana w systemie MerlinX dynamika rynku jest niższa od rzeczywistej.

Na taki stan rzeczy zdaje się wyraźnie wskazywać również podany w ostatnim raporcie stosunkowo niewysoki wzrost liczby wyjazdów zrealizowanych w maju (+18,6 procent), podczas gdy dane podawane za ten miesiąc przez niektóre lotniska wskazują na dynamikę około dwukrotnie większą. Ponieważ majowe rezerwacje w blisko jednej trzeciej dotyczą imprez realizowanych właśnie w terminach majowych, to nawet przy założeniu braku rozbieżności w pozostałych miesiącach majowe dynamiki podawane w raportach z systemu MerlinX mogą być zaniżone o ponad 6 procent, co oznacza, że średnio mogły one wynieść 18-19 procent, czyli wyraźnie wyżej niż 12,6 procent anonsowane za ten okres w raportach z systemu MerlinX.


Z ostatniego raportu MerlinX pośrednio wynika osłabianie się pozycji Turcji i Grecji i dobra sprzedaż Egiptu i Bułgarii. W innych statystykach (na sezon lato 2017) pozycja obu tych pierwszych kierunków, a zwłaszcza Turcji wyraźnie rośnie i w połowie ostatniego tygodnia wyprzedziła ona już nieznacznie Bułgarię, która w poprzednim sezonie górowała nad Turcją w ostatecznym rozrachunku o ponad 49 procent.

fot. mat. prasowe

Dynamika wzrostu liczby wycieczek lotniczych

Widać wyraźny spadek bieżącej dynamiki sprzedaży najważniejszych dla branży imprez lotniczych z 21,8 proc. do -1,1 proc.


Coraz niższe ceny Hurghady w dużym stopniu skutkiem presji nadpodaży …


Nadal nieco zaskakują są nieproporcjonalnie niskie ceny wycieczek do Hurghady, które widoczne są w wielu różnych terminach wakacyjnych wyjazdów. Jak już pisaliśmy wcześniej może to być otrzeźwiający przedsmak w pigułce tego, co może się wydarzyć na większej liczbie kierunków w przyszłym sezonie, gdy podaż ofert ze strony zachęconych dobrą koniunkturą i perspektywą łatwych zarobków niektórych biur podróży zbyt mocno wysforuje się ponad rzeczywisty poziom popytu na wycieczki ze strony klientów. Na razie sytuacja niskich cen Hurghady na różnych terminach, w tym last minute nie zagraża na szczęście finansom organizatorów, gdyż marżowość na wielu pozostałych kierunkach jest w tym roku bardzo korzystna.

…a rosnące w Turcji skutkiem znacznego popytu


Odwrotnie niż w przypadku Egiptu, podaż imprez do Turcji na razie nie wyprzedza dobrego bieżącego popytu, co sprawia, że obecnie w zdecydowanie korzystnej sytuacji są ci polscy organizatorzy, którzy w dużym stopniu postawili w tym roku na wyjazdy do tego kraju. Turcja na razie sprzedaje się całkiem dobrze i to przy średnich cenach o 6-7 procent wyższych niż przed rokiem. Najprawdopodobniej oznacza to dla organizatorów korzystne marże, jako że w innych ważnych dla tureckiej turystyki krajach (np. w Niemczech) sprzedaje się ona na razie słabo. Może to powodować podwyższoną skłonność tureckich hotelarzy do oferowania w takiej sytuacji organizatorom korzystnych stawek pobytu dla przysyłanych przez nich turystów.

Dołujące wskaźniki wyprzedzające tylko częściowo uzasadniają słabnącą dynamikę sprzedaży


Jak już zaznaczaliśmy w naszych materiałach wielokrotnie, o bieżących wydatkach na żywność, odzież, RTV etc. decyduje głównie chwilowy stan portfela, ale dla decyzji o znacznym uszczupleniu portfela jakim są dla rodziny zagraniczne wakacje niezbędne jest jednak przekonanie o wysoce prawdopodobnej możliwości pokrycia tego ubytku w przyszłości, czyli o dalszej dobrej perspektywie korzystnej sytuacji w zakresie przyszłych dochodów rodziny.

Niestety tak jak przedstawialiśmy to wcześniej, sytuacja w tym zakresie nie przedstawia się dla turystyki wyjazdowej korzystnie, gdyż wyniki wielu bieżących badań (np. Kantar TNS) wskazują w maju nie tylko na osłabienie postrzegania przez respondentów sytuacji swoich gospodarstw domowych, ale – co ważniejsze – sygnalizują (mimo wszystko raczej chwilowe) negatywne postrzeganie perspektyw ich przyszłej kondycji finansowej.

Takie odczucia respondentów mogą być wspierane przez już odczuwalny spadek dynamiki wzrostu płac realnych, do którego przyczynia się usztywnienie się w tym względzie części pracodawców np. dużych sieci handlowych, a także przez zamrożenie transferów socjalnych (np. programu 500+), co oznacza de facto ich perspektywiczne zmniejszenie wywołane wpływem inflacji.

Maj stał się w ostatnich latach miesiącem przedwakacyjnego zaostrzenia walki propagandowej, ale pogorszenie majowych wskaźników nastrojów konsumenckich w relacji z kwietniowymi jest obecnie wyraźnie wyższe niż przed rokiem i to zarówno na wsi, gdzie spadek wskaźnika wyniósł 3,7 punktu wobec 1,9 przed rokiem, jak i w dużych miastach, gdzie wyniósł on 5,9 punktu wobec zaledwie 0,3 punktu w roku 2016.

Wyraźnie niekorzystna chwilowo sytuacja w zakresie wyprzedzających wskaźników konsumenckich, jak również wyższy od spodziewanego wzrost cen wycieczek, a także przekonanie części klientów o możliwych rychłych obniżkach powodowanych taniejącym paliwem i spadającymi kursami walut oraz znaczne przetrzebienie atrakcyjnych ofert mogą tłumaczyć dużą część słabej w ostatnich tygodniach dynamiki wzrostu cen wycieczek. Wiele wskazuje na szczęście na to, że pozostałą część może tłumaczyć fakt przynajmniej kilkuprocentowej rozbieżności pomiędzy rzeczywistą oraz raportowaną sprzedażą wycieczek o czym była już mowa wyżej.

Plusy i minusy tygodnia (ostatnich tygodni) w turystyce

Wizerunkowy minus: sensacyjne wyniki raportu zleconego przez Mondial Assistance – polskie biura podróży w największym historycznym regresie …


Czerwiec to częsty termin publikacji raportu na temat wakacyjnych planów Polaków, którego szóstą edycję poznaliśmy w ostatni wtorek.

Dla niektórych osób raporty te stanowią prawdziwą zagadkę, gdyż wyniki publikowanych tam ankiet są najczęściej mocno, a czasem nawet biegunowo odległe od realnej rzeczywistości. Zdziwienie powstaje tym większe, gdyż autorzy tego materiału posługują się już w dużej części „znaczonymi kartami”, ponieważ badania prowadzone są zwykle w pierwszej i drugiej dekadzie maja, a więc nieomalże w połowie sezonu sprzedaży. Przynajmniej w turystyce zorganizowanej oznacza to, że prawie połowa odpowiedzi wcale nie dotyczy sfery turystycznych planów, ale podjętych i wykonanych już decyzji o rezerwacji konkretnego wyjazdu.

Tymczasem okazuje się, że pomimo tego faktu ankietowa reasumpcja tych odpowiedzi daje wyniki, które nie tylko nawet w przybliżeniu nie informują o rzeczywistych planach wakacyjnych Polaków, ale wprowadzają duży merytoryczny zamęt, który cieniem kładzie się na wiarygodności turystycznej branży.

Już w przeszłości wyniki raportów delikatnie mówiąc mocno odbiegały od nieodległej przecież realnej rzeczywistości. Można jeszcze jakoś próbować tłumaczyć pomyłkę dotyczącą pamiętnego, świetnego w turystyce zagranicznej roku 2014, odnośnie którego w raporcie w połowie sezonu prognozowano spadek w wysokości ponad 12 procent, a ostatecznie wzrost wyniósł około 25 procent, przy czym czarterów o 22,8 procent.

Wydawało się jednak, że prognozy w rodzaju przewidywanego w ubiegłorocznym raporcie ponad 40-procentowego spadku wyjazdów do Grecji przy ogólnym spadku dynamiki w turystyce zagranicznej „jedynie” o ponad 7 procent i jednoczesnych lepszych od Grecji perspektywach …Egiptu trudno już będzie przebić. A jednak okazało się, że poziom zaskoczenia wynikami raportów nie ma granic i można go jeszcze zwiększyć.

Turystyka wyjazdowa w dużym regresie, a biura podróży w masakrycznym odwrocie …


Raport przyniósł zgoła sensacyjne informacje, że Polacy planują znaczne ograniczenie swoich wyjazdów wakacyjnych, w tym zwłaszcza wyjazdów poza granicę kraju (minus 9,4 procent), a już w zdecydowanie największej historycznie skali zakładają ograniczenie wyjazdów zagranicznych z biurami podróży – i to o aż blisko 20 procent (sic!).

Rzeczywistość biznesowa jest taka, że historyczne rekordy spadków i regresu muszą się kiedyś zdarzyć, ale jesteśmy przecież już w połowie sezonu, o którym większość biur podróży wyraża się z zachwytem, a jednoznacznie anonsowane w statystykach sprzedażowych wzrosty absolutnie nie wskazują na głębokie spadki, ale wręcz na ponad 20-procentowe (sic!) wzrosty.

Tak znaczna rozbieżność z rzeczywistością w zakresie danych zbiorczych nasuwa całkiem uzasadnione podejrzenie, że dane składowe tworzące ten zbiorczy rezultat, czyli deklarowane kierunki, grupy wiekowe, skład rodzinny etc. również nie mają zbyt wiele wspólnego z realną rzeczywistością i jako takie nie przedstawiają większej poznawczej i biznesowej wartości.

I tak może się ostatecznie okazać w istocie, gdyż wiele wskazuje na to, że liczne dane cząstkowe będą się różniły bardzo znacznie od podanych w raporcie i to najprawdopodobniej o kilkadziesiąt i więcej procent.

Program 500+ w turystyce w zasadzie nie działa …


Do ciekawszych wątków należy też konkluzja o bardzo słabym wpływie programu Rodzina 500+ na wyjazdy … rodzin. W zasadzie według raportu jest tak, że czym liczniejsza jest rodzina tym większy jest demolujący wpływ wypłat 500+ na jej wyjazdy. I tak największy przyrost wykazują … single, spadek małe rodziny, a bardzo znaczny, bo aż 45 procentowy regres jest udziałem rodzin z co najmniej trójką dzieci.
Takich i innych zaskakujących wniosków wynika z raportu więcej, a dużą część z nich będzie można już niedługo w sposób wiarygodny zweryfikować i będzie to ciekawy materiał na kolejne informacje.

Jaka może być przyczyna tak kolosalnych rozbieżności?


Przyczyn jest kilka, z których podamy jedną zostawiając pozostałe indywidualnym analizom autorów raportu. Jedną z ważnych przyczyn tak słabej przystawalności wyników badania do późniejszej realnej rzeczywistości jest sam termin badania.

Maj jest bardzo złym terminem ze względu na bardzo wysoki poziom emocji społecznych wynikających z kalendarza cyklu propagandowej walki sił politycznych. Miesiąc ten jest obecnie okresem silnej ofensywy medialnej opozycji, która właśnie wtedy stara się udowodnić i wpoić społeczeństwu przekonanie, że sprawy państwa i perspektywy ich własnej sytuacji finansowej idą w złym kierunku. Utrwalone przed wakacjami przekonanie ma działać przez okres kanikuły do września, kiedy będzie można znów powrócić do bardziej energicznych działań.

To m.in. dlatego mamy do czynienia z majowymi spadkami wskaźników konsumenckich. W takiej sytuacji ludzie wykazują mniejsze zainteresowanie zagranicznymi wakacjami i wyniki ankiet (negatywnie lewarowane) mocno odchylają się in minus od realizowanej za dwa-trzy miesiące rzeczywistości. Jeśli natomiast nastroje zbiegną się z niekorzystnymi wypadkami jak miało to miejsce zeszłej wiosny w Grecji (sprawa uchodźców na wyspie Kos, duże strajki służb publicznych), to powstaje całkowicie nierealny wynik w postaci 42-procentowego spadku liczby wakacyjnych wyjazdów do kraju, który jest koniem pociągowym letniej turystyki wyjazdowej Polaków.

Sondaże mają jednak jakiś sens


Powstaje jednak pytanie, czy w sytuacji tak nierealistycznych wyników jest jakichkolwiek sens przeprowadzanie takich badań w sektorze turystycznym skoro w wynikach nie pomaga nawet posługiwanie się „znaczonymi kartami”?
Sens jednak jest, a mianowicie taki, że pokazuje iż na sondażach w turystyce trudno jest budować wiarygodne konstrukcje myślowe i wyciągać z nich konstruktywne wnioski.

P.S. Za portalem Turystyka.rp.pl cytujemy podstawowe informacje dotyczące badania zwracając również uwagę, że w celu podniesienia jego wiarygodności (czyli zmniejszenia błędu) zastosowano w nim dwukrotnie wyższą niż zwykle w badaniach opinii próbę badawczą respondentów.

Celem badania było poznanie preferencji i zwyczajów wakacyjnych. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska od 4 do 21 maja 2017 roku, czyli w terminie zbliżonym do realizacji z poprzednich lat. Maj został wybrany jako czas realizacji badania, bo wtedy, według Ipsosu, „większość Polaków nie tylko planuje wyjazdy wakacyjne, ale też podejmuje niezbędne formalności związane z tymi wyjazdami".

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów ilościowych techniką CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości. Wielkość próby badawczej (N) to 2000.


Teoretyczny plus: słaby wynik partii konserwatywnej w wyborach w Wielkiej Brytanii


Plus w tym wypadku polega na tym, że po raz kolejny okazało się, jak ważne dla ogółu wyborców jest zarysowanie wizji poprawy warunków życia szerokich mas społeczeństwa. Partia pracy miała do konserwatystów bardzo wysoką stratę, którą jednak w krótkim czasie i w dużym stopniu odrobiła. Te i cały szereg poprzednich wyborów wskazuje na to, że ludzie są coraz mniej wrażliwi na często niezrozumiałe dla nich idee, a od polityków oczekują przede wszystkim skutecznej poprawy własnego bytu.

Jest to kolejny sygnał dla naszej obecnej administracji, jak bardzo należy dbać o sukcesywną poprawę dochodów (realnych ) mieszkańców, co jest o tyle korzystne dla turystyki, że wzrost dochodów i wzrost turystycznej branży są ze sobą bardzo ściśle skorelowane.

Proponowany minus: 80 złotych podwyżki płacy minimalnej


Niejako nawiązaniem do partii materiału powyżej jest kwestia bardzo niskiego proponowanego wzrostu płacy minimalnej. Jest to albo połowa, albo nieco ponad 1/3 tego co proponują związki zawodowe (160 lub 220 złotych). Ważniejsze jest jednak to, że będzie to prawdopodobnie oznaczało realny wzrost tych wynagrodzeń w wysokości zaledwie 2 procent, a więc zaledwie połowy prognozowanego wzrostu PKB.

Przypominamy, że w jednym z wcześniejszych materiałów przedstawialiśmy zestawienie, że Polska w I kwartale tego roku ze wzrostem płac realnych niższym od wzrostu PKB była ewenementem wśród krajów naszego regionu. Oba te fakty być może oznaczają, że obecne administracja „odpuściła” sobie poprawę wynagrodzeń Polaków uznając, że wszystko załatwią wypłaty z programu 500+. Jeśli tak, to turystykę wyjazdową czeka słabsza przyszłość niż się dziś jeszcze wydaje.

II. Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez


1. Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen turystycznych imprez w postaci mapek. W naszej intencji mają one pomóc w szybszym rozeznaniu się w ogólnej sytuacji, a informacji bardziej dokładnej dostarczają załączane do prezentacji tabele. Zgodnie z zapowiedzią przedstawiane są także przebiegi wahań średnich cen - podobnie jak miało to miejsce we zestawieniach z ubiegłego sezonu.

2. Niniejsze zestawienie po raz dwudziesty piąty w tym roku obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2017 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień tydzień sierpnia (07.08-13.08 2017), zebranych w dniu 8 czerwca tego roku z cenami z dnia 1 czerwca, a w porównaniach rok do roku z cenami z dnia 9 czerwca 2016 roku.

Po dużym wzroście w pierwszym tygodniu maja (o 77 złotych) i niedużych wahaniach w następnych tygodniach średnia cena odnotowała drugi z kolei niewielki spadek, a mianowicie o 12 złotych. Największe zniżki średnich cen imprez zanotowano tym razem na Synaju – o 115 złotych oraz na Gran Canarii i Teneryfie – o 89 i 87 złotych, a największe zwyżki wystąpiły w Maroku – o 55 złotych oraz na Chalkidiki i Malcie – o 43 i 39 złotych. Przed rokiem o tej samej porze średnie ceny spadły w nieco większym stopniu - o średnio o 27 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka

fot. mat. prasowe

Średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany vs 7 dni wcześniej

Najwyższe wzrosty względem ostatniego tygodnia odnotowało Maroko.


2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 189 złotych i kolejny raz była to skala wzrostu często powtarzająca się w ostatnich tygodniach (w poprzednich zestawieniach ceny wzrastały o 188, 209, 188, 206, 160, 189, 252, 247, 229 i 188 złotych). Przed rokiem tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była kosmetycznie ujemna i wyniosła 2 złote.

Istotnie wyższe ceny wycieczek w tym roku mogą być po części skutkiem znacznie silniejszego tegorocznego popytu bazującego na jeszcze nadal dynamicznie rosnących dochodach gospodarstw domowych, ale przestają go już jednoznacznie wspierać słabnące ostatnio, a bardzo istotne dla turystyki, wyprzedzające wskaźniki nastrojów konsumenckich. Bieżącej sprzedaży nadal służą stopniowo ustępujące obawy przed zagrożeniem terroryzmem w atrakcyjnych dla turystów regionach wypoczynku, jak również rosnący stopień wyprzedania najatrakcyjniejszych ofert w najbardziej dynamicznych biurach podróży.

Nadal w kierunku zwyżek cen działają więc zasadnicze czynniki popytotwórcze w turystyce, ale już w odwrotnym kierunku zaczęły wpływać na ceny istotne elementy takie jak koszt paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Ten pierwszy spadł do najniższego poziomu od połowy listopada 2016 roku i wyniósł 2,18 zł/litr wobec 2,23 zł/litr przed rokiem, a zatem był niższy o ponad 2 procent (poprzednio był wyższy o 1, 4, 7, 8, 10, 19, 24, 30, 23 i 17 procent). Jeszcze wyraźniej w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec euro i amerykańskiego dolara o średnio około 3,5 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez w przybliżeniu w granicach 70-80 złotych.

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

fot. mat. prasowe

Zmiany średnich cen vs poprzedni rok

Względem minionego roku ceny są wyższe na wszystkich analizowanych kierunkach z wyjątkiem Egiptu.


Spośród dużych kierunków pozycję lidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród najważniejszych dla polskich turystów kierunków nadal utrzymuje Grecja z średnim wzrostem cen o 274 złote (poprzednio było to 259, 287, 279, 303, 262, 293, 320, 271 i 264 złote). Największe średnie zwyżki cen już tradycyjnie zanotowała Kreta – o 471 złotych, niższe Rodos - o 335 złotych, jeszcze niższe Korfu, Zakintos i Kos – o 246. 243 i 191 złotych, a zdecydowanie najmniejszy wzrost cen wykazało drogie przed rokiem Chalkidiki - średnio o zaledwie 38 złotych.

Pozycję nieco już zagrożonego wicelidera wzrostów cen zajmowały Wyspy Kanaryjskie, gdzie były one na poziomie o 207 złotych wyższym od zeszłorocznego (poprzednio było to 223, 268, 236, 194, 207, 274, 356, 408 i 339 złotych). Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały Gran Canaria i Teneryfa, gdzie ceny wzrosły o 360 i 305 złotych, zaś kierunkiem o wyraźnie najłagodniejszym wzroście cen rok do roku już piąty tydzień z rzędu jest Fuerteventura ze zwyżką średniej ceny o 21 złotych.

Na trzeciej pozycji listy zwyżek cen wśród najważniejszych kierunków po raz kolejny zameldowała się Turcja, gdzie średnie ceny po ostatnich zmianach stały się wyższe niż przed rokiem o 195 złotych (poprzednio były wyższe o 198, 141, 101, 88, 60, 79, 147, 99 i 90 złotych). Ceny wycieczek do Turcji, a zwłaszcza do wykazującej przez dłuższy czas słabsze zainteresowanie wyjeżdżających Turcji Egejskiej, zaczynają ostatnio wykazywać dość silną tendencję do wzrostu. Wynikać to może z widocznego w niektórych statystykach rezerwacyjnych zwiększonego popytu ze strony polskich turystów, którym nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a którzy wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju.

Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny ponownie ukształtowały się powyżej poziomu z lata 2016, ale jedynie o symboliczne 5 złotych (poprzednio były niższe o 19 złotych, a wcześniej wyższe o 45, 77, 104, 78, 118, 136, 122, 141 i 157 złotych). Opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii nieco przeszkadzają zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, a stosunkowo niskie ceny, mimo że podobne jak Egipcie i już o ponad 300 złotych niższe niż w Turcji, nie są dostatecznym argumentem na rzecz wyboru wypoczynku w Bułgarii, zwłaszcza przy uwzględnieniu lepszej jakości hoteli i serwisu na obu wymienionych kierunkach.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zwyżek cen rok do roku coraz bardziej zadomawia się Egipt, gdzie średnie ceny stały się już o 48 złotych niższe niż przed rokiem (poprzednio były niższe o 25 złotych, a wcześniej wyższe o 81, 77, 99, 125, 84, 129, 140 i 134 złote). Jest to głównie wpływ silnie ostatnio spadających cen w Hurghadzie – w ostatnich tygodniach o 66 i 96 złotych - i tańszej w związku z tym już o 269 złotych niż przed rokiem oraz ostatnich zniżek cen na Synaju. Popytowi na wyjazdy do Egiptu przejściowo nieco zaszkodziły kwietniowe zamachy na koptyjskie kościoły w północnym Egipcie, a w maju niejasna sprawa śmierci polskiej turystki w egipskim szpitalu, ale ten wpływ już w zasadzie wygasł.

Ponieważ marże stały się w tym sezonie w Egipcie relatywnie wysokie, to umożliwiają dokonywanie znacznych dostosowań cen w zależności od wahań poziomu bieżącego popytu, co ma obecnie miejsce w przypadku wyjazdów do Hurghady.
Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku notowały Majorka i Portugalia – średnio o 347 i 268 złotych, w mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek do Maroka, na Cypr i Maltę – o 211, 210 i 160 złotych, a w najmniejszym do Tunezji – o średnio 74 złote.

3. Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że po ostatnich korektach cen biurami o najniższym wzroście średnich cen rok do roku są Coral Travel Wezyr oraz Itaka, w których ceny przewyższają zeszłoroczne o około 115 i 130 złotych. Wzrosty niższe od średniej (teraz jest to 189 złotych) prezentują oferty Exim Tours i Neckermann Polska ze wzrostami w granicach 155 i 185 złotych, a w pozostałych dużych biurach zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 340 - 420 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to od samego początku sprzedaży first minute niezmienną pozycję lidera zachowuje Itaka, tym razem z liczbą 24 najbardziej atrakcyjnych ofert i wyprzedzała w tym względzie biura Rainbow i Coral Travel Wezyr (23 i 20 ofert). Liderem atrakcyjnych ofert o tej porze przed rokiem był Rainbow z liczbą 25 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (19 i 14 ofert).

Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 12 ofert oraz Best Reisen – 7 takich ofert.

4. Kolejny raz przedstawiamy czołówkę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność, a zatem dla przykładu biuro Grecos Holiday, które sprzedaje jedynie Grecję, Majorkę i Cypr jest ofertowo porównywane tylko i wyłącznie z tymi właśnie destynacjami w innych biurach. Wypada na tym tle bardzo korzystnie, choć średnia cena statystyczna jego wycieczek wcale nie jest niska, gdyż w jego ofercie nie występują ponadprzeciętnie tanie wyjazdy do Egiptu, Tunezji lub Bułgarii, które wpływają na obniżanie średniej ceny imprez w ofertach innych organizatorów.

Na czele tabel przez wiele tygodni niemal niezmiennie królowały biura Itaka i Grecos Holiday, jednakże po po-majówkowych korektach cen w Itace, a ostatnio również w biurze Grecos Holiday sytuacja ta uległa niedużej modyfikacji, przy czym warto zaznaczyć, że TravelDATA w kilku niedawnych materiałach wskazywała na fakt, że „oba biura anonsują wyjątkowo wysokie wzrosty sprzedaży, co może oznaczać (…) rosnące prawdopodobieństwo zbliżania się korekt cen wycieczek w górę”) i sytuacja taka po majówce wyraźnie się zmaterializowała.

fot. mat. prasowe

Touroperatorzy - ceny

Odchylenie od średniej rynkowej wynosiło w Net Holiday 229 zł.


Inne istotne kwestie dotyczące turystyki wyjazdowej


1. Po trzech wcześniejszych zniżkach i ostatnim niewielkim wzroście (o 11 złotych), średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych wobec ostatniego zestawienia w liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie (7-13 sierpnia) odnotowały tym razem dużo istotniejszy wzrost, a mianowicie z 720 do 775 złotych, czyli o 55 złotych lub o 7,6 procent.

Łagodniejsze zwyżki odnotowano na kierunkach kanaryjskich - z 925 do 959 złotych, czyli o 34 złote lub 3,7 procent, a na pozostałych kierunkach ceny wzrosły wyraźniej – średnio z 679 do 738 złotych, czyli o 59 złotych lub 8,7 procent. Największe zwyżki cen przelotów miały miejsce na trasie z Warszawy do Malagi – o średnio 420 złotych i z Krakowa na Sardynię – o 415 złotych, a zniżki z Poznania na Korfu i z Krakowa na Teneryfę – o 300 i 255 złotych.

Średnie ceny w liniach Wizzair kolejny już raz odwróciły trend i tym razem wzrosły, choć w niewielkim stopniu, bo o średnio 16 złotych, z 722 złotych do 738 złotych, czyli o 2,2 procent (poprzednio spadły o 156 złotych, wcześniej wzrosły o 207 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 170 i 52 złote). Najbardziej zdrożały przeloty z Warszawy na Korfu – o 250 złotych , a staniały z Warszawy na Cypr – o 210 złotych.

2. W porównaniach rok do roku średnie ceny w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych wzrosły z 714 złotych do 778 złotych, a zatem stały się wyższe o 64 złote lub o 8,6 procent (poprzednio były wyższe o 51 złotych, a wcześniej niższe o 41 i 8 złotych). Średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich były wyższe o zaledwie 7 złotych (0,7 procent) i wyniosły 959 wobec 952 złotych przed rokiem, ale na pozostałych kierunkach wzrosły rok do roku z 675 do 739 złotych, czyli o 76 złotych lub 11,3 procent. Najwięcej rok do roku zwyżkowały ceny rejsów z Krakowa na Sardynię i z Warszawy do Malagi - o 439 i 415 złotych, a spadły na połączeniach z Krakowa na Teneryfę i do Barcelony - o średnio 300 i 250 złotych.

W liniach Wizzair po ostatnim niedużym wzroście średnie ceny pozostały nieco wyższe niż przed rokiem, ale różnica nadal nie była znacząca i wyniosła tylko + 20 złotych (poprzednio ceny były wyższe o 13 i 210 złotych, wcześniej były niższe o 72 złote, ale jeszcze wcześniej wyższe o 113, 86, 94, 64, 227, 33, 317 i 283 złote). Najbardziej rok do roku zwyżkowały ceny rejsów z Warszawy na Sardynię - o 195 złotych, a zniżkowały z Warszawy na Sycylię o 285 złotych.

Ewolucje cen przelotów tanimi liniami podajemy również po to, aby przedstawić czytelnikom jak znacząca jest ich skala, która później przekłada się na mocno zmienną efektywność wyjazdów opieranych o przeloty tanimi liniami, aranżowanych przez biura agencyjne dla klientów lub przez turystów samodzielnie.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Wydatki wakacyjne

    yamika / 2017-06-22 19:09:42

    Miałabym obawy by wyjeżdzać teraz w tamte rejony, pozostaje polskie morze :) A ile planujecie wydać w te wakacje ? Zgadzacie sie z wynikami aktualnego barometru Ferratum https://www.ferratum.pl/blog/2017/06/01/wyniki-wakacyjnego-barometru-ferratum ? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.