eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternet › Cyfrowa transformacja dla wybranych?

Cyfrowa transformacja dla wybranych?

2017-04-25 10:37

Cyfrowa transformacja dla wybranych?

Cyfrowa transformacja dla wybranych? © Nmedia - Fotolia.com

Cyfrowa transformacja stała się niemal koniecznością. Z badania zleconego Enterprise Strategy Group przez Dell EMC wynika, że bez niej 7 na 10 firm nie będzie w stanie sprostać wymaganiom rynku, nie mówiąc już o stanięciu w szranki z konkurencją. W cyfrowym świecie transformacja infrastruktury IT to nieodłączny element budowania przewagi konkurencyjnej.
Cyfrowa transformacja to koło zamachowe transformacji infrastruktury IT. Nic dziwnego, że firmy, które zwlekają z działaniami na tym polu, czują znaczne zagrożenie ze strony nawet mniejszych, ale prężnie przeprowadzających cyfrowe zmiany podmiotów. Z przeprowadzonego na zlecenie Dell EMC badania wynika, że spora rzesza firm ciągle liczy cykle tworzenia aplikacji w miesiącach lub latach, wykorzystuje infrastruktury stworzone z odseparowanych od siebie elementów i przestarzałe architektury. Wszystko to sprawia, że skuteczna cyfrowa transformacja staje się niemal niemożliwością.
„Rezultaty badania wyraźnie dowodzą, że infrastruktura IT wielu firm wymaga optymalizacji tak, aby mogły one w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje era cyfrowa” - mówi David Goulden, prezes Dell EMC. „Okazuje się również, że większość respondentów nie jest w stanie dorównać swoim najlepszym konkurentom, którzy przeprowadzili transformację infrastruktury IT i dzięki temu konkurują na rynku z większą skutecznością. Cyfrowa transformacja pozwoli przedsiębiorstwom wyeliminować rozdźwięk pomiędzy przestarzałymi systemami a nowoczesnymi rozwiązaniami biznesowymi, co ułatwia realizację celów, przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek oraz zwiększa konkurencyjność”.

Badanie ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve zostało zaprojektowane z myślą o uświadomieniu roli, jaką odgrywa transformacja infrastruktury informatycznej dla firm chcących stać się przedsiębiorstwami cyfrowymi. Firma ESG przyjęła model oceny dojrzałości oparty na badaniach i danych. Celem było wskazanie różnych etapów transformacji infrastruktury informatycznej i ustalenie, w jakim stopniu globalne przedsiębiorstwa osiągnęły je w oparciu o ich odpowiedzi na pytania dotyczące lokalnej infrastruktury informatycznej, procesów i dostosowania struktury organizacyjnej.

W oparciu o wyniki globalnej ankiety 1000 respondentów zostało podzielonych na cztery etapy dojrzałości transformacji infrastruktury informatycznej:
 • Etap 1 – Zacofanie (12%): przedsiębiorstwo nie spełnia wielu lub wręcz żadnych kryteriów transformacji infrastruktury informatycznej określonych w badaniu ESG.
 • Etap 2 – Zalążek zmian (42%): przedsiębiorstwo czyni postępy w transformacji IT, ale jedynie w minimalnym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów danych.
 • Etap 3 – Ewolucja (41%): przedsiębiorstwo wykazuje zaangażowanie w transformację infrastruktury informatycznej i w umiarkowanym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów danych oraz metod świadczenia usług IT.
 • Etap 4 – Pełna transformacja (5%): przedsiębiorstwo przeprowadziło najdalej posuniętą transformację IT.

fot. Nmedia - Fotolia.com

Cyfrowa transformacja dla wybranych?

Jedynie 5% działów IT dużych firm przeszło cyfrową transformację.


Większość respondentów (71%) zgadza się z twierdzeniem, że transformacja infrastruktury informatycznej jest niezbędna do utrzymania konkurencyjności na rynku. Spośród przedsiębiorstw, które osiągnęły etap czwarty, 85% deklaruje, że ma „bardzo mocną” lub „mocną” pozycję wyjściową do konkurowania i osiągania sukcesów na rynku w najbliższych kilku latach, w porównaniu z zaledwie 43% spośród firm, które osiągnęły etapy pierwszy lub drugi.

Przedsiębiorstwa, które osiągnęły ostatni etap, cechują się też największym stopniem wykorzystania zasobów IT w celu przyspieszenia tworzenia innowacyjnych produktów i wprowadzania ich na rynek, automatyzacji obsługi ręcznych procesów i zadań oraz przekształcenia działu informatycznego z centrum kosztów w centrum zysku. Przedsiębiorstwa te:
 • Przekroczyły w ubiegłym roku zakładane poziomy przychodów (96% z nich), czyli ponad dwa razy częściej niż przedsiębiorstwa na najniższym stopniu rozwoju cyfrowego.
 • Osiem razy częściej niż przedsiębiorstwa na najniższym stopniu rozwoju cyfrowego przyznają, że współpraca pomiędzy działem IT a pionami biznesowymi przebiega wzorowo.
 • Poczyniły „znaczne postępy” w przekształceniu działu informatycznego z centrum kosztów w centrum zysku (siedem razy częściej niż najmniej dojrzałe cyfrowo przedsiębiorstwa).
 • Siedem razy częściej niż najmniej dojrzałe cyfrowo przedsiębiorstwa postrzegają dział IT jako źródło uzyskania przewagi nad konkurencją.
 • Wykorzystują zasoby informatyczne do przyspieszenia tworzenia innowacyjnych produktów i wprowadzania ich na rynek (sześć razy częściej niż najmniej dojrzałe cyfrowo przedsiębiorstwa).

„Współczesne firmy coraz częściej liczą na to, że nowe technologie pomogą im w rozwoju wszystkich obszarów działalności biznesowej. Jednak jak wskazało badanie ESG, bardzo mały odsetek firm przeprowadził już pełną transformację swojej infrastruktury. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że każdy krok w kierunku transformacji IT w firmie może przynieść ogromne korzyści” – twierdzi John McKnight, wiceprezes, Research and Analyst Services, Enterprise Strategy Group.

Według badania ESG wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie centrów danych, takich jak skalowalne systemy pamięci masowej i infrastruktura konwergentna lub hiperkonwergentna, pozwala zwiększyć elastyczność udostępniania infrastruktury oraz usprawnić realizację projektów informatycznych i tworzenie aplikacji. Badanie pokazuje, że:
 • 54% organizacji, które wzięły udział w badaniu, korzysta z infrastruktury konwergentnej lub hiperkonwergentnej w celu obsługi aplikacji;
 • 58% organizacji, które wzięły udział w badaniu, wdrożyło w pewnym zakresie skalowalne systemy pamięci masowej;
 • około 50% respondentów jako długofalową strategię swojej organizacji wskazało wdrożenie technologii sterowanych programowo i zaczęło już planowanie, ocenę lub faktyczne wdrażanie takich technologii.

Wdrażanie nowoczesnych procesów informatycznych, takich jak samoobsługowa konfiguracja, infrastruktura IT działająca na zasadach podobnych do chmury publicznej oraz metodyka DevOps, to cechy przedsiębiorstw, które osiągnęły etap czwarty. Badania wskazało, że:
 • 26% respondentów ma „szerokie” lub „rozwinięte” możliwości samoobsługi;
 • 65% respondentów poczyniło „znaczne” lub „zadowalające” postępy w zakresie zapewnienia użytkownikom takiej samej możliwości udostępniania zasobów informatycznych, jaką zapewniają dostawcy usług chmury publicznej;
 • 43% respondentów twierdzi, że wdrożyło zasady i najlepsze praktyki DevOps w „szerokim” lub „zadowalającym” zakresie.

Jak wskazało badanie, transformacja infrastruktury IT często zależna jest od owocnej współpracy pomiędzy działem IT a pionami biznesowymi. Z badania wynika, że:
 • Efekty pracy 36% działów informatycznych są oceniane przez kierownictwo najwyższego szczebla co miesiąc, a 38%  co kwartał;
 • W przypadku 39% przedsiębiorstw najwyższy rangą ekspert ds. IT podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu;
 • 61% najmniej dojrzałych cyfrowo przedsiębiorstw stwierdza, że interesariusze z działów biznesowych postrzegają dział IT jako „stabilnego dostawcę usług, lecz jednocześnie centrum kosztów”.

„Korzyści płynące z nowoczesnej infrastruktury informatycznej da się odczuć w każdym z działów biznesowych przedsiębiorstwa. Nowe technologie w znacznym stopniu zwiększają wydajność pracowników, pozwalają również skrócić czas wprowadzania na rynek nowych usług i podejmować decyzje biznesowe w oparciu o efektywną analizę wielkich zbiorów danych. Dlatego budżetu przeznaczanego na transformację IT nie należy traktować jako inwestycji wyłącznie w rozwiązania informatyczne” – zauważa Radomir Bordon, Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Dell EMC.

Informacje o badaniu Dell EMC IT Transformation Maturity Study
Sponsorowane przez Dell EMC badanie zostało przeprowadzone przez Enterprise Strategy Group pomiędzy 9 grudnia 2016 r. a 5 stycznia 2017 r. w formie ankiety internetowej, która objęła 1000 dyrektorów ds. IT, decydentów z pionów biznesowych i pracowników zaznajomionych z aktualnymi i przyszłymi wydatkami na IT oraz zaangażowanych w procesy zakupu infrastruktury. Respondenci pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Chin, Japonii i Australii i reprezentowali przedsiębiorstwa z różnych branż.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: