eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce III 2017

Produkcja w Polsce III 2017

2017-04-21 11:26

Produkcja w Polsce III 2017

Produkcja © Moreno Soppelsa - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował marcowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że w porównaniu z marcem 2016 produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 11,1% wyższym, w przypadku produkcji budowlano-montażowej odnotowano z kolei wzrost rzędu 17,2%. Wzrost produkcji sprzedanej rdr dotyczył 29 spośród 34 analizowanych działów przemysłu. Jeżeli spojrzeć na I kwartał jako całość, to osiągnięte wyniki również okażą się lepsze od osiągniętych w tym samym okresie poprzedniego roku.
Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego dowodzą, że marcowa produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była o 11,1% wyższa od ubiegłorocznej (kiedy notowano wzrost o 0,7%) i o 17,6% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Eliminacja wpływu czynników o charakterze sezonowym pozwala stwierdzić, że produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1% wyższym niż w marcu 2016 i o 2,1% wyższym względem tego, co przyniósł luty br.

W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 22,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 21,9%, wyrobów z metali – o 18,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 18,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 16,6%, wyrobów farmaceutycznych – o 15,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,0%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,7%, mebli – o 14,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem ub. roku, wystąpił w 5 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 7,9% oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 5,0%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 11,1% wyższa niż przed rokiem.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. o 17,2% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 15,8% w marcu ub. roku) i o 49,4% wyższa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 10,2% niż w marcu ub. roku i o 9,7% w porównaniu z lutym br.

Wzrost zrealizowanych robót budowlanych odnotowano we wszystkich działach budownictwa, zarówno w porównaniu z marcem ub. roku, jak i lutym br. W stosunku do marca ub. roku wzrost ten wyniósł: w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - 18,6%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – 18,3%,
a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 14,3%.

W porównaniu z lutym br. w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja wzrosła o 72,4%, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne - o 46,3%, a w realizujących
głównie roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 38,6%. W okresie styczeń-marzec br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W okresie styczeń-marzec br. produkcja budowlano-montażowa była o 3,9% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano spadek o 13,3%.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 r.


Według wstępnych danych w marcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,7% w porównaniu z marcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,3%. W okresie styczeń–marzec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,3% (spadek w ub. roku o 0,7%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2017 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,2%. Spadły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,1%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,3%). Spadek cen zanotowano również m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,4%), napojów (o 0,3%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, urządzeń elektrycznych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,2%) maszyn i urządzeń, odzieży oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z metali ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym br. Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,1%), metali (o 0,2%), artykułów spożywczych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, mebli, skór i wyrobów skórzanych (po 0,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,6%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 0,2%, w tym wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 3,2%, przy spadku cen w górnictwie rud metali - o 3,6%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja również zanotowano wzrost cen o 0,2%.

W marcu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,7% wyższe niż przed rokiem. Podniesiono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 28,9%), przetwórstwo przemysłowe (o 4,2%) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 3,2%). Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,1%).
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2017 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków (o 0,1%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w lutym br.

W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,3%.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.