eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Perspektywy zatrudnienia II kw. 2017

Perspektywy zatrudnienia II kw. 2017

2017-03-14 11:50

Perspektywy zatrudnienia II kw. 2017

Pracodawcy będą zatrudniać © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Wszystko wskazuje na to, że perspektywy zatrudnienia w nadchodzącym kwartale okażą się co najmniej dobre. Wprawdzie optymizmem wieje już od dłuższego czasu, ale tak pozytywnych przewidywań dla rynku pracy jak dziś nie notowaliśmy już od od 6 lat. Dodatnie prognozy zatrudnienia odnotowano w 8 na 10 analizowanych sektorach gospodarki oraz we wszystkich regionach kraju. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +12% - takie wnioski płyną z najnowszego kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.
Najnowsza fala kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia potwierdza - sytuacja na rynku pracy jest więcej niż dobra, a perspektywy zatrudnienia bardzo obiecujące. Prognoza netto zatrudnienia urosła w ujęciu kwartalnym o 4 punkty procentowe, sięgając +12%, co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego przed rokiem. Obecnie aż 91% spośród przebadanych pracodawców deklaruje chęć powiększania zespołów lub też napawającą optymizmem stabilizację. Plany redukcji etatów ma co dwudziesty respondent.
– Perspektywy zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach powinny powodować uśmiech na twarzach kandydatów, którzy z tak dobrymi możliwościami znalezienia pracy nie mieli do czynienia od przeszło 6 lat – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Pozytywny trend najbardziej widoczny jest w produkcji przemysłowej, gdzie plany w zakresie poszerzania kadr formułuje co trzeci pracodawca. Jest to tym bardziej dobry znak, że to właśnie produkcja jest papierkiem lakmusowym sytuacji panującej na całym rynku pracy. I rzeczywiście, pracodawcy z pozostałych sektorów również posiadają szeroko zakrojone plany rekrutacyjne. Chęci to jednak za mało. Ich skuteczność w znacznej bowiem mierze uzależniona jest od elastyczności firm wobec zmian i poszukiwania coraz to nowszych i efektywnych rozwiązań. Pracodawcy muszą się zmierzyć z przybierającym na sile niedoborem talentów, który coraz wyraźniej przekłada się na ich pozycję i konkurencyjność. W realiach, w których dobry pracownik jest na wagę złota, na znaczeniu zyskuje employer branding oraz doświadczone firmy doradztwa personalnego, które nie tylko pomagają w wyłuskiwaniu talentów ale też oferują wyspecjalizowane doradztwo – dodaje Iwona Janas.

Prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia w aż ośmiu z dziesięciu badanych sektorów. Najlepsza sytuacja widoczna jest w sektorze Produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Optymizm widać także w branżach Handel detaliczny i hurtowy oraz Budownictwo, gdzie wyniki wynoszą odpowiednio +17% i +15%, podczas gdy prognoza dla sektorów Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Transport/Logistyka/Komunikacja wynosi +14%. Umiarkowany optymizm cechuje pracodawców z sektorów Restauracje/Hotele i Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, gdzie uzyskano wyniki na poziomie odpowiednio +10% i +9%. Niemniej jednak w sektorze Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi odnotowano wynik na poziomie -4%.

Przydatne linki:
Oferty pracy


W ujęciu kwartalnym prognozy poprawiły się w sześciu z dziesięciu badanych sektorów. Największy, bo o 18 punktów procentowych, wzrost odnotował sektor Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi. W Handlu detalicznym i hurtowym odnotowano poprawę o 7 punktów procentowych, a w sektorze Instytucje sektora publicznego wynik wzrósł o 4 punkty procentowe. Niemniej jednak w trzech sektorach odnotowano spadek, w tym w sektorze Budownictwa, gdzie wynosi on aż 9 punktów procentowych.

fot. mat. prasowe

Prognoza zatrudnienia w sektorach

Najszerzej zakrojone plany względem zatrudniania formułuje produkcja przemysłowa.


W porównaniu do II kwartału 2016 r. pogorszenie prognoz miało miejsce w pięciu z dziesięciu badanych sektorach. Spadek o 5 punktów procentowych odnotowano w sektorach Budownictwo i Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, z kolei w sektorze Restauracje/Hotele wynosi on 4 punkty procentowe. Poprawę wyników odnotowano w czterech sektorach. Największy wzrost – aż o 10 punktów procentowych – odnotowuje sektor Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi, natomiast prognozy dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo i Produkcja przemysłowa uległy poprawie o odpowiednio 8 i 7 punktów procentowych.

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski prognoza netto zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. jest dodatnia.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q2 2017 r.

W ujęciu kwartalnym polepszenie prognoz nastąpiło w sześciu z dziesięciu badanych sektorach.

Najwyższy wynik, tj. +16%, prognozowany jest w regionie Południowo-Zachodnim. Zauważalny optymizm panuje również na Północny i w regionie Północno-Zachodnim, gdzie uzyskano wyniki wynoszące odpowiednio +14% i +12%. Optymizm cechuje też pracodawców z regionu Wschodniego, gdzie prognoza wyniosła +11%, natomiast umiarkowany optymizm jest widoczny pośród pracodawców z regionów Centralnego oraz Południowego, gdzie odnotowano wyniki na poziomie +10%.

fot. mat. prasowe

Prognoza zatrudnienia w regionach

Na największą ilość ofert pracy można liczyć w województwach położonych na południowym-zachodzie naszego kraju.


W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w trzech z sześciu badanych regionach. Największą poprawę wyników – aż o 11 punktów procentowych – uzyskano na Północny, podczas gdy prognoza w regionach Południowym i Centralnym wzrosła o odpowiednio 8 i 4 punkty procentowe. W przypadku pozostałych regionów, zarówno na Północnym-Zachodzie, jak i na Południowym-Zachodzie, prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast na Wschodzie wynik pozostaje bez zmian.

fot. mat. prasowe

Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q2 2017 r.

Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego.


W porównaniu z danymi dla II kwartału 2016 r. w regionach Centralnym i Północnym odnotowano wzrost o 6 punktów procentowych, a w regionie Południowo-Zachodnim poprawa wyniosła 2 punkty procentowe. Prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie w regionach Wschodnim i Północno-Zachodnim, natomiast wynik dla regionu Południowego pozostaje bez zmian.

W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla II kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +29%, podczas gdy dla pracodawców ze średnich oraz z mikro przedsiębiorstw wynosi ona odpowiednio +11% i +8%. Umiarkowany optymizm cechuje respondentów z małych przedsiębiorstw, gdzie odnotowano wynik na poziomie +1%.

Polska a Świat:


W badaniu ManpowerGroup wzięło udział ponad 58.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 39 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od kwietnia do czerwca. W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 17 z 43 krajach i terytoriach, pogorszyły w 15, a w 11 pozostały bez zmian. Bardziej wyraźny wzrost można zauważyć w ujęciu rocznym, jako że prognozy zatrudnienia poprawiły się w 25 krajach i terytoriach, pogorszyły w 14, a w trzech pozostały bez zmian. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w II kwartale panują wśród pracodawców z Tajwanu, Japonii, Słowenii i Indii. Najsłabsze prognozy odnotowano natomiast w Brazylii, we Włoszech, w Belgii oraz Szwajcarii.

Informacje o badaniu


Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od przeszło 50 lat, aktualnie wśród ponad 58 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2017 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych pomiędzy 18 a 31 stycznia 2017 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: