eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce XII 2016

Produkcja w Polsce XII 2016

2017-01-20 13:11

Produkcja w Polsce XII 2016

Produkcja w Polsce XII 2016 © Kzenon - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już grudniowe statystyki odnośnie produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 2,3%. Gorsze rezultaty stały się udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której spadek sięgnął 8%.
Wstępne dane GUS dowodzą, że w ostatnim miesiącu minionego roku produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była o 2,3% wyższa niż rok temu (kiedy notowano wzrost o 6,7%), a zarazem o 4,3% niższa od wyniku osiągniętego w listopadzie 2016 r. Jeśli wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to okaże się, że produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła poziom o 3,9% wyższy niż w analogicznym miesiącu 2015 r. i o 1,6% wyższy względem listopada 2016 r.

W porównaniu z ubiegłorocznym grudniem wzrosty produkcji sprzedanej zauważalne były w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Doświadczyła ich m.in. produkcja maszyn i urządzeń – o 17,9%, wyrobów z metali – o 15,4%, wyrobów farmaceutycznych – o 11,7%, mebli – o 11,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,6%, metali – o 10,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,8%, artykułów spożywczych – o 9,3%. Roczny spadek produkcji sprzedanej przemysłu stał się udziałem 18 działów, m.in. produkcji urządzeń elektrycznych – o 12,6%, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,8%, produkcji napojów – o 6,4%, wydobywania węgla kamiennego i brunatnego – o 5,2%, produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 4,8%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2016 r. niższa o 8,0% niż przed rokiem i o 34,8% wyższa w porównaniu z listopadem 2016 r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 9,8% niż w analogicznym miesiącu 2015 r. i wyższym o 2,5% w porównaniu z listopadem 2016 r.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W grudniu 2016 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 2,3% w porównaniu z grudniem 2015 r.


W stosunku do grudnia 2015 r. spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 11,3%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 9,4%, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,0%.

W porównaniu z listopadem 2016 r. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - o 39,9%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 36,9%, a w przedsiębiorstwach realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - o 28,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 8,0%.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2016 r.


Według wstępnych danych w grudniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,0% w porównaniu z grudniem 2015 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%. W okresie styczeń–grudzień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,2%), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2016 r. spadły w stosunku do roku poprzedniego o 0,2%, w tym w największym stopniu - o 2,3% - w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie obniżono o 1,4%. Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe - o 0,1% oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 1,5%.

Szacuje się, że w grudniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,0% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 24,1%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 32,8%) oraz w górnictwie rud metali (o 26,8%), przy spadku cen w pozostałym górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 3,1%. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 2,6%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 27,3%). Wyższe były również m.in. ceny produkcji metali (o 7,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,6%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 3,8%), artykułów spożywczych (o 2,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 2,3%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 1,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,7%), urządzeń elektrycznych (o 0,5%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów tekstylnych (po 0,3%). Ceny produkcji wyrobów z metali, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz odzieży ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu 2015 r. Niższe były natomiast m.in. ceny produkcji napojów (o 0,1%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,2%), mebli (o 0,4%), maszyn i urządzeń (o 0,8%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,5%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę obniżono o 1,9%, w tym w wytwarzaniu paliw gazowych; dystrybucji i handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym (o 6,0%) oraz w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i handlu energią elektryczną (o 1,1%).

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku obniżono o 0,4%. Spadły ceny budowy budynków (o 0,8%) oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,6%). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Koniunktura przemysłowa I 2017

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.