eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Jak polscy przedsiębiorcy widzą lata 2016-2017?

Jak polscy przedsiębiorcy widzą lata 2016-2017?

2017-01-11 13:29

Jak polscy przedsiębiorcy widzą lata 2016-2017?

Przedsiębiorcy o 2016 roku i perspektywach dla biznesu w 2017 © fotogestoeber - Fotolia.com.jpg

Jak polscy przedsiębiorcy oceniają miniony rok? Czego oczekują w nadchodzących miesiącach? Jakie czynniki najbardziej przeszkadzają przedsiębiorczości? Które z zapowiadanych przez rząd zmian budzą ich największe obawy, a które niosą nadzieje? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielili uczestnicy grudniowego sondażu przeprowadzonego przez Business Centre Club.
 • 53% przedsiębiorców uważa, że ich ubiegłoroczna sytuacja była dobra, a przeszło 30% uważa ją za umiarkowaną,
 • przeszło 48% ankietowanych nie spodziewa się, aby rok 2017 przyniósł znaczące zmiany, 35% prognozuje, że sytuacja poprawi się, a 17% przewiduje pogorszenie,
 • ponad 3/4 przedsiębiorców uważa, że bieżący rok przyniesie wzrost kosztów działalności, a 63% spodziewa się większych obciążeń podatkowych,
 • zaledwie co piąty przedsiębiorca rozważa zwiększenie inwestycji na środki trwałe, a 57% ankietowanych zamierza je pozostawić na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego,
 • ponad 62% pracodawców nosi się z zamiarem podniesienia zarobków, a 38% ma plany rekrutacyjne,
 • ponad 9 na 10 ankietowanych uważa, że rząd nie podjął w minionym roku żadnych decyzji, które poprawiłyby warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 88% badanych twierdzi, że tegoroczna sytuacja ekonomiczna nie będzie sprzyjać prowadzeniu biznesu.

Trudności 2016 r.


BCC zapytał ankietowanych o czynniki, które stanowiły największy problem dla prowadzenia działalności w minionym roku. W odpowiedzi na to pytanie badani wskazali następująco:
 • 62,4% – trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach,
 • 60% – wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku,
 • 49,4%nadmierna biurokracja,
 • 45,9% – wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe,
 • 42,4%nieuczciwa konkurencja ze strony „szarej strefy”,
 • 41,2% – niesprawność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych,
 • 35,3% – niski popyt na rynku krajowym,
 • 30,6% – kurs złotego do innych walut,
 • 9,4% – wysoki koszt lub trudna dostępność kredytów udzielanych przez banki,
 • 8,2% – wysokie ceny surowców oraz innych komponentów,
 • 8,2% – niski popyt na rynkach zagranicznych,
 • 7,1% – inne, m.in.: nieprzewidywalność prawna, niejasne przepisy podatkowe, brak pracowników spowodowany programem 500+, wstrzymywanie zwrotu VAT na czas działań sprawdzających z jednoczesnym wydłużeniem na czas nieokreślony okresu sprawdzania zasadności zwrotu VAT.

Polscy przedsiębiorcy są zdania, że rząd powinien zadbać o to, aby realnie wprowadzić w życie zasadę swobody działalności gospodarczej i jak najmniej ingerować w gospodarkę.

fot. fotogestoeber - Fotolia.com.jpg

Przedsiębiorcy o 2016 roku i perspektywach dla biznesu w 2017

53% przedsiębiorców uważa, że ich ubiegłoroczna sytuacja była dobra. Przeszło 48% ankietowanych nie spodziewa się, aby rok 2017 przyniósł znaczące zmiany.


Biznes potrzebuje spokoju i stabilizacji. Bez tego trudno jest planować działania i inwestycje. Tymczasem polscy przedsiębiorcy są zaniepokojeni sytuacją polityczną i nie skupiają się nad rozwojem firm tylko z obawą patrzą w przyszłość.
– Moja firma zrezygnowała z wielomilionowej dotacji, bo nie wiadomo co przyniesie nowy rok. Ryzyko prowadzenia działalności wzrosło kilkakrotnie. Straszenie coraz to nowymi pomysłami i obwinianie przedsiębiorców za różne problemy tylko pogarsza sytuację w biznesie – opisuje klimat wokół biznesu w Polsce jeden z przedsiębiorców.

Co przyniesie nowy rok?


Z jednej strony, środowisko biznesu pozytywnie ocenia zmiany, na które w dużej mierze składają się propozycje Ministerstwa Rozwoju, kierowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego jak pakiet 100 ułatwień dla firm czy konstytucja biznesu. To także: możliwość odliczenia od przychodów niezapłaconej faktury po 120 dniach; sukcesję przedsiębiorstwa osoby fizycznej umożliwiająca funkcjonowanie jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela; wyższe limity ulg na innowacje (rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych jako działalność B+R) czy obniżenie podatku CIT do 15% dla małych firm.

Z drugiej, polscy przedsiębiorcy z niepokojem spoglądają na inne rozwiązania, które rząd zapowiedział w 2017 roku. Lista negatywnie ocenianych przez biznes zmian jest długa:
 1. uchylenie z mocy prawa dotychczas obowiązujących indywidualnych interpretacji podatkowych potwierdzających prawo podatnika do działań skutkujących oszczędnościami podatkowymi
 2. obniżenie wieku emerytalnego ze względy na deficyt pracowników przechodzących na emeryturę i obawę finansowania deficytu budżetu zw. z emeryturami drogą restrykcyjnych kontroli firm i podatków
 3. podwyższenie płacy minimalnej zwiększające koszty funkcjonowania firm i uderzające
 4. rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za rozliczenia VAT zbywcy
 5. wyrejestrowanie z VAT z urzędu bez powiadomienia podatnika
 6. likwidacja rozliczeń kwartalnych podatku VAT na rzecz miesięcznych
 7. wprowadzenie nowej polityki weryfikacji stosowanych przez podatnika cen transferowych
 8. kary grzywny (od 200 do 40 000 zł) za składanie deklaracji VAT w formie papierowej a nie wymaganej, elektronicznej
 9. projektowana kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat dla wystawiających i posługujących się nierzetelnymi fakturami (tzw. fałsz intelektualny) opiewającymi na łączną wartość przekraczającą ogółem 200 000 zł
 10. nowe sankcje podatkowe (30% i 100%) nakładane w związku z nierzetelnym rozliczaniem podatku VAT oraz za wystawianie tzw. pustych faktur
 11. niższy próg (z 15.000 euro na 15.000 zł), powyżej którego polscy przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego
 12. wprowadzenie dodatkowych warunków dla możliwości ubiegania się o przyspieszony (25-dniowy) zwrot VAT
 13. jednolity plik kontrolny (JPK) dla małych i średnich firm
 14. zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio (przychodem podatnika będzie cała rynkowa wartość wkładu niepieniężnego a nie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport, jak jest obecnie)
 15. reforma administracji skarbowej i powstanie Krajowej Administracji Skarbowej
 16. państwowy zarząd przymusowy nad majątkiem firmy
 17. domniemanie przestępczego pochodzenia majątku objętego we władanie w ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa
 18. zamówienia in-house w prawie zamówień publicznych

Informacje o sondażu
W sondażu, przeprowadzonym na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców BCC, udział wzięło: 30,6% średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 29,4% małych firm (od 10-49 pracowników), 22,3% dużych firm (od 250 do 1000 pracowników), 10,6% mikroprzedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników) oraz 7,1% korporacji (zatrudnienie powyżej 1000 pracowników). Wśród ankietowanych przez BCC firm większość zajmuje się działalnością usługową (38,8%), przemysłowo-produkcyjną (22,4%), handlową (22,3%), budownictwem (7,1%), usługami finansowymi (4,7%) lub reprezentuje inne, niewymienione branże (4,7%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.