eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce XI 2016

Produkcja w Polsce XI 2016

2016-12-20 12:15

Produkcja w Polsce XI 2016

Przemysł © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował listopadowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 3,3% wyższym w porównaniu z październikiem 2015, w przypadku produkcji budowlano-montażowej odnotowano z kolei spadek rzędu 12,8%. Spadek produkcji sprzedanej dotyczył 10 spośród 34 analizowanych działów przemysłu.
Najświeższe statystyki GUS dowodzą, że listopadowa produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest powyżej 9 osób) okazała się o 3,3% wyższa niż w minionym roku, kiedy to odnotowano wzrost na poziomie 7,8%. Lepiej było również w ujęciu miesięcznym (+1,9% względem października br.). Jeśli wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to produkcja sprzedana była o 3% wyższa niż rok wcześniej i o 2,1% wyższa niż przed miesiącem.

W porównaniu z ubiegłorocznym listopadem wzrosty produkcji sprzedanej dostrzegalne były w aż 24 (spośród 34) działach przemysłu. Doświadczyła ich m.in. produkcja mebli – o 16,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 10,5%, wyrobów z metali – o 9,0%, artykułów spożywczych oraz metali – po 8,8%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 7,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 7,0%, maszyn i urządzeń – o 6,5%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,6%.

Gorsze wyniki zanotowano z kolei w 10 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 21,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 7,3%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 5,9%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z listopadem ub. roku.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z listopadem ub. roku.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 12,8% niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,2% w ub. roku) i o 5,4% wyższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,2% niż w listopadzie ub. roku i o 6,7% wyższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 14,6%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 13,2%, a w specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 11,4%.

W porównaniu z październikiem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 6,0%, w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,3% oraz w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 4,9%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 12,8%.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2016 r.


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2016 r. były o 1,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 17,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 24,3%, głównie z powodu prawie 2-krotnego wzrostu cen węgla koksowego. Ceny w górnictwie rud metali podniesiono o 18,6%. Wzrosły także ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, w tym najbardziej w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji metali (o 0,9%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,8%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, napojów (po 0,7%), artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z metali (po 0,6%), urządzeń elektrycznych, wyrobów tekstylnych (po 0,5%), mebli, wyrobów farmaceutycznych (po 0,4%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, maszyn i urządzeń (po 0,3%), odzieży oraz skór i wyrobów skórzanych (po 0,1%). Ceny produkcji papieru i wyrobów z papieru ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,4%) oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,1%). Podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 0,2%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,9%. Ceny w górnictwie i wydobywaniu podniesiono o 18,3%, w tym w górnictwie rud metali o 25,8% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 21,2%. W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podniesiono o 2,5%. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,5%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 16,1%). Wzrosły również ceny m.in. w produkcji metali (o 5,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 4,5%), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 2,5%), artykułów spożywczych (o 2,2%), pozostałego sprzętu transportowego (o 1,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,5%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 1,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 0,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4%), urządzeń elektrycznych (o 0,3%) oraz wyrobów tekstylnych (o 0,2%). Ceny produkcji napojów ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,3%), odzieży (o 0,4%), wyrobów z metali, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,5%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,7%), mebli (o 1,2%), maszyn i urządzeń (o 1,4%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,1%). Spadek cen zanotowano natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,0%.

W listopadzie 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,7% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku o 1,8% w listopadzie 2015 r.). Podniesiono ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 17,2%, dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 2,6% oraz przetwórstwo przemysłowe - o 1,3%. Obniżono natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,0%.

Szacuje się, że w listopadzie 2016 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed rokiem oraz były o 0,1% wyższe niż w grudniu ub. roku.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

12 12

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.