eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce X 2016

Produkcja w Polsce X 2016

2016-11-22 12:35

Produkcja w Polsce X 2016

Produkcja w Polsce X 2016 ©  Fotolia RAW - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Główny Urząd Statystyczny opublikował październikowe dane odnośnie produkcji w Polsce. Wynika z nich, że produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju ukształtowała się na poziomie o 1,3% niższym w porównaniu z październikiem 2015, w przypadku produkcji budowlano-montażowej odnotowano z kolei spadek rzędu 20%. Wzrosty produkcji sprzedanej dotyczyły jedynie 14 spośród 34 analizowanych działów przemysłu.
Najświeższe statystyki GUS dowodzą, że październikowa produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) okazała się o 1,3% niższa niż w minionym roku, kiedy to odnotowano wzrost o 2,4%. Gorzej było również w ujęciu miesięcznym (- 2,5% względem września br.). Jeśli wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to produkcja sprzedana była o 1,3% wyższa niż rok wcześniej i o 0,9% niższa niż przed miesiącem.

W porównaniu z ubiegłorocznym październikiem spadki produkcji sprzedanej widoczne były w aż 20 (spośród 34) działach przemysłu. Doświadczyła ich m.in. produkcja napojów – o 16,0%, w wydobycie węgla kamiennego i brunatnego – o 10,7%, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 8,7%, produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,8%, metali – o 5,3%, maszyn i urządzeń – o 4,3%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 3,9%. Wzrosty odnotowano w 14 działach, w tym m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,0%, wyrobów tekstylnych – o 5,3%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,1%, artykułów spożywczych – o 4,8%, mebli – o 4,4%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. niższa o 20,1% niż przed rokiem i o 1,6% w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 17,5% niż w październiku ub. roku i o 3,0% w porównaniu z wrześniem br.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,3% w porównaniu z październikiem ub. roku.


W stosunku do października ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 26,2%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 22,9%, a w specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 13,1%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 20,1%


W porównaniu z wrześniem br. spadek poziomu zrealizowanych robót wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne – o 15,8% i w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 2,2%,
natomiast wzrost w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 8,7%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2016 r.


Według wstępnych danych w październiku 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,6% w porównaniu z październikiem 2015 r. Spadek cen odnotowano natomiast w produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%. W okresie styczeń–październik 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,7% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,5% (spadek w ub. roku - o 0,5%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2016 r. były o 0,5% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1,1%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,8%, przy spadku cen w górnictwie rud metali o 0,7%. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,5%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,5%). Podniesiono również ceny m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 0,7%), metali (o 0,6%), urządzeń elektrycznych (o 0,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, mebli, wyrobów tekstylnych oraz odzieży (po 0,1%).

Ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny w produkcji wyrobów z metali, wyrobów farmaceutycznych (po 0,2%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,6%), napojów, skór i wyrobów skórzanych (po 0,8%). Podniesiono ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 0,2%). Ceny w sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu br.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,8%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 2,3%. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 1,1%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 17,3%). Wzrosły również ceny m.in. w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 5,7%), w produkcji metali (o 4,8%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,2%), artykułów spożywczych (o 1,6%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów farmaceutycznych (po 0,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,6%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,2%) oraz wyrobów tekstylnych (o 0,1%). Ceny produkcji urządzeń elektrycznych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w produkcji m.in. wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,5%), odzieży (o 0,7%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), napojów (o 0,9%), wyrobów z metali (o 1,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,3%), mebli (o 1,4%), maszyn i urządzeń (o 1,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,8%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu podniesiono o 0,3%, w tym w górnictwie rud metali o 5,7%, przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,6%. Spadek cen zanotowano natomiast w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,9%.

W październiku 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,6% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku o 2,3% w październiku 2015 r.). Podniesiono ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 2,3% oraz przetwórstwo przemysłowe - o 0,9%. Obniżono natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,9% oraz górnictwo i wydobywanie - o 2,4%.

Szacuje się, że w październiku 2016 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1%). Wzrosły natomiast ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

6 7

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.