eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce IX 2016

Produkcja w Polsce IX 2016

2016-10-20 11:11

Produkcja w Polsce IX 2016

Produkcja w Polsce IX 2016 © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Znamy już wrześniowe statystyki odnośnie produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2015 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost rzędu 3,2%. Gorsze rezultaty stały się udziałem produkcji budowlano-montażowej, która spadła o ponad 15%.
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 3,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,0%) i o 10,4% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z sierpniem br.

W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,3% (wobec spadku o 6,1% przed rokiem), w produkcji wyrobów tekstylnych – o 16,3%, mebli – o 14,0%, maszyn i urządzeń – o 12,2%, wyrobów z metali – o 9,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 7,8%, artykułów spożywczych – o 6,5%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,6%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,2% oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,1%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,2% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. niższa o 15,3% niż przed rokiem i o 18,7% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 15,9% niż we wrześniu ub. roku i o 3,3% wyższym w porównaniu z sierpniem br.

W stosunku do września ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 22,5%, w jednostkach w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,1%, a w specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 8,6%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa

W produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 15,3%.


W porównaniu z sierpniem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 27,4%, w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,1%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 14,0%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej


Według wstępnych danych we wrześniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 0,2% w porównaniu z wrześniem 2015 r. Spadek cen odnotowano natomiast w produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%. W okresie styczeń–wrzesień 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,8% niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,4%), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,5% (spadek w ub. roku - o 0,4%).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2016 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 4,2%). Podniesiono również ceny w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,4%), urządzeń elektrycznych, metali, papieru i wyrobów z papieru, skór i wyrobów skórzanych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, pozostałego sprzętu transportowego, wyrobów tekstylnych (po 0,2%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,1%). Ceny produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z metali, mebli, wyrobów farmaceutycznych, odzieży (po 0,1%), maszyn i urządzeń oraz napojów (po 0,2%). Ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w sierpniu br. Spadek cen zanotowano natomiast w górnictwie i wydobywaniu o 1,0%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,7% oraz w górnictwie rud metali o 0,5%.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,3%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 2,1%. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,6%, w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 9,9%). Wzrosły również ceny m.in. w produkcji metali (o 4,2%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 3,4%), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 2,3%), artykułów spożywczych (o 1,4%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów farmaceutycznych (po 0,9%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (o 0,7%), napojów (o 0,1%). Spadły natomiast ceny w produkcji m.in. papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów tekstylnych (po 0,2%), odzieży (o 0,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,6%), wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych (po 0,9%), mebli (o 1,4%), maszyn i urządzeń (o 1,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,1%) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,8%). Spadek cen zanotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 0,7% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 1,9%.

We wrześniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% wyższe niż przed rokiem (wobec spadku o 2,8% we wrześniu 2015 r.). Podniesiono ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 1,7% oraz przetwórstwo przemysłowe - o 0,5%. Obniżono natomiast ceny w sekcjach: górnictwo i wydobywanie o 1,6% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 2,0%.

Szacuje się, że we wrześniu 2016 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano wzrost cen budowy budynków oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,1%). Spadły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,1%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 0,1% wyższe niż w grudniu ub. roku i o 0,1% niższe niż przed rokiem.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

2 2

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.