eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Komitet audytu przed wyzwaniami

Komitet audytu przed wyzwaniami

2015-03-02 15:18

Komitet audytu przed wyzwaniami

Audyt © apops - Fotolia.com

Zawirowania natury politycznej i gospodarczej, konieczność zapewnienia zgodności z prawem i regulacjami oraz ryzyko operacyjne. To obecnie największe wyzwania, jakie stają przed współczesnymi firmami - uważają członkowie Komitetów Audytu z 34 krajów, których firma KPMG przepytała na potrzeby swojego najnowszego badania. Respondenci zwracają również uwagę na coraz większe trudności, jakie rodzi pogodzenie podstawowych zadań w zakresie sprawozdawczości finansowej z dodatkowymi obowiązkami w obszarze monitorowania systemu zarządzania ryzykiem.

Zmieniające się otoczenie utrudnia pracę Komitetów Audytu


Na niepewność oraz zmienność w zakresie gospodarki, przepisów prawnych i czynników natury politycznej najczęściej wskazują respondenci z naszego kraju. Za największe wyzwanie dla firm uważa je aż 70% przedstawicieli polskich Komitetów Audytu. Wśród wśród ogółu badanych odsetek ten sięga 52%.

Zdaniem respondentów tak z Polski, jak i z innych stron świata, do największych wyzwań, przed którymi stoją dzisiaj firmy, należą także:
  • nowe regulacje wprowadzane przez władze,
  • zapewnienie zgodności z prawem i przepisami,
  • ryzyka operacyjne,
  • zarządzanie talentami ludzkimi i rozwój pracowników oraz
  • rozwój i innowacje lub ich brak.
Na ostatni z wymienionych czynników szczególnie często wskazywali członkowie polskich Komitetów Audytu (35%, ogół badanych – 26%).

Nadmierna liczba obowiązków


Jak wynika z badania KPMG, te kluczowe wyzwania i zagrożenia kreują także inne ryzyko, które może potencjalnie wpływać na efektywność pracy Komitetów Audytu – przeciążenie obowiązkami. Zarówno w Polsce, jak i na świecie trzy czwarte badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwóch lat czas niezbędny do wykonywania obowiązków zwiększył się, a duża część zauważyła, że pełnienie roli członka Komitetu Audytu nie jest w pełni możliwe lub staje się coraz trudniejsze przy obecnych zasobach czasowych i kompetencyjnych (w Polsce – 58%, na świecie – 48%).

fot. apops - Fotolia.com

Audyt

Wniosek, który wysuwa się na pierwszy plan w ostatniej edycji badania KPMG jest taki, że Komitety Audytu po prostu nie są w stanie zajmować się wszystkim.


Wielu respondentów przyznało też, że ich Komitety Audytu oprócz podstawowego obowiązku, którym jest nadzór nad sprawozdawczością finansową, dodatkowo ponoszą przynajmniej częściową odpowiedzialność za takie obszary, jak: zapobieganie korupcji i przekupstwom, ryzyko finansowe, zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami, a także ryzyka operacyjne i ogólnie procesy zarządzania ryzykiem.
Wniosek, który wysuwa się na pierwszy plan w ostatniej edycji badania KPMG jest taki, że Komitety Audytu po prostu nie są w stanie zajmować się wszystkim. Już sam nadzór nad sprawozdawczością finansową i badaniem sprawozdań finansowych to ważne i absorbujące zadanie. Zajmowanie się dodatkowo licznymi rodzajami ryzyka w otoczeniu biznesowym spółki zdecydowanie nadwyręża możliwości wielu Komitetów Audytu – mówi Monika Bartoszewicz, partner i szef działu audytu ogólnego w KPMG w Polsce.

Trudniejsze warunki pracy Komitetów Audytu w Polsce


Komitety Audytu w Polsce są najczęściej odpowiedzialne za większość zadań w zakresie monitorowania procesów związanych z zapobieganiem korupcji i nadużyciom (68%), nadzorowaniem ryzyka finansowego (67%) oraz zapewnieniem zgodności z prawem i przepisami (50%). W porównaniu z ogółem badanych w polskich firmach widoczne jest większe obciążenie Komitetów Audytu i mniej równomierne rozłożenie obowiązków pomiędzy nimi a radą nadzorczą oraz specjalnymi komitetami zajmującymi się konkretnymi kategoriami zagadnień lub ryzyka.
Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że również w Polsce coraz więcej rad nadzorczych rozważa lub dokonuje zmian w zakresie monitorowania zarządzania ryzykiem, aby lepiej rozłożyć ciężar obowiązków – komentuje Stacy Ligas, partner i szef działu audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.

42% rad nadzorczych w Polsce dokonała w ostatnim czasie realokacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad ryzykiem pomiędzy członków rady oraz poszczególne komitety powołane w ramach rady. Z kolei 37% respondentów stwierdziło, że rozważa taką możliwość w najbliższej przyszłości. Wśród wszystkich badanych firm na świecie 35% dokonało realokacji, a 32% rozważa taką możliwość.

O raporcie:
Raport KPMG pt. „Globalne badanie Komitetów Audytu 2015” został przygotowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w 34 krajach na świecie wśród ponad 1 500 członków Komitetów Audytu. Badanie było realizowane w okresie od lipca do października 2014 r. W tegorocznej edycji po raz pierwszy wzięli udział także przedstawiciele Komitetów Audytu z Polski.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: